ОИСР проведе две ключови консултации през януари 2021 г. по проекта за първи стълб и втори стълб на Мярка 1 на BEPS 2.0, обявен през октомври 2020 г. Проектът търси отговор на данъчните предизвикателства, произтичащи от дигитализацията на икономиката и е по-известен като проект за дигитален данък, макар да съдържа по-широк кръг въпроси. Основно бяха засегнати теми като: обхватът на първия стълб, праговете и механизъм за разрешаване на спорове по първи стълб.

Специално внимание се обръща на намаляване на сложността по отношение на втория стълб, който предвижда глобален минимален данък. Обсъжда се и намаляване на ситуациите, при които ще се прилагат правилата и изчисленията на този втори стълб. Има предложение да се идентифицират предварително онези държави, при които данъчното облагане под минималния праг не е проблем.

Обсъждано е и дали групите, подчинени на правилата на глобалния режим на ниски данъци в САЩ (GILTI), трябва да бъдат изключени от втория стълб.
Участниците в първата среща са решили да се изчака създаването на  нов екип по данъчната политика на Министерството на финансите на САЩ. Той заяви, че е необходима повече работа за координиране на правилата и намаляване на сложността. Планът е да се постигне съгласие по предложенията преди срещите на финансовите министри на Г-20 на 9 и 10 юли 2021 г.

Публикуваните на 12 октомври планове във връзка с проекта BEPS 2.0 засягат освен предложенията по двата стълба, както и обширна оценка на икономическото въздействие, изготвена от секретариата на ОИСР. Организацията предостави на своя уебсайт публичните коментари, които бяха изпратени.

На 27 и 28 януари 2021 г. се проведе заседание на 130-те страни, включени в т. нар. приобщаващ формат, което за първи път бе публично.

Участниците посочиха, че има широка политическа подкрепа за постигане на споразумение както по първия стълб, така и по втория стълб до средата на 2021 г., въпреки разногласията. Олаф Шолц, министър на финансите на Германия, изрази мнението, че няма да е трудно да се споразумеят с новата американска администрация за втория стълб, но е необходима още работа, за да се намерят общи точки по първия стълб.

Риши Сунак, министър на финансите на Обединеното кралство, е заявил, че страната ще оттегли своя дигитален данък, след като бъде постигнато глобално споразумение. Великобритания е една от страните, които избързаха с едностранни действия, като въведоха данък върху дигиталните услуги (ДДУ). Роберто Гуалтиере, министър на икономиката и финансите на Италия, която също въведе ДДУ, посочи, че италианският данък ще бъде отменен, след като бъде приложено решението на ОИСР. Той посочи, че постигането на споразумение по проекта BEPS 2.0 до средата на 2021 г. е основен приоритет за италианското председателство на Г-20.