Съдия

Как мамят с обществените поръчи

от автор

0 коментара България

Обществените поръчки са осигурили 9% от БВП на България в периода от 2007 до 2015 г., а сектори като строителството, където делът им е 50%, са силно зависими.
Те са и най-големият генератор на корупция, става ясно от изключително подробен доклад на Центъра за изследване на демокрацията.

[floated align=”left”]Вицепремиерът Томислав Дончев очерта възможните мерки -общини и институции, които системно злоупотребяват с обществени поръчки, ще  бъдат наказвани с намаляване на държавната субсидия. Разчита се и на централизираното възлагане на поръчките от началото на 2017 г.[/floated]Докладът е истински каталог на използваните трикове и нарушения.

Проучването разглежда следните рисковете от измама: 1) при оценката на необходимите ресурси; 2) на равнище „планиране”; 3) при избирането на метода за селектиране и 4) при изпълнението на договора.
В първия случай например се отклоняват средства за обзорно проучване, при което фирмата изпълнител просто се задоволява с това да инкасира договорената сума, без да се задълбочава.

Злоупотребите във фазата на планирането са когато длъжностното лице представя на висшестоящото ръководство изкривени разчети за стойността на проекта с цел извличане на лична финансова или морална облага. То например, може да представи завишени разчети, които след това да намали до проектната стойност, за да демонстрира качества на добър мениджър. В подобен случай ще отпадне и съмнението, че той е получил изгода от сътрудничеството си с фирмите изпълнителки, пише в доклада.
Сред другите примери е когато длъжностното лице се опитва уреди финансова „комисиона”, използвайки техниката на надписването на сметки. Това предполага кандидатът да е информиран за намеренията му и за размера на печалбата, на която ще разчита, още преди да се включи в тръжната процедура.
Често фирмата, която изготвя тръжните документи, е част от структура, която ще участва в търга и това предполага „изтичане” на информация. Друг индикатор за потенциални злоупотреби на фазата на планирането е насочването към конкретен продукт или услуга – когато в документацията се използва ключовия израз „продукт Х или негов еквивалент”.
Освен включването на определени спецификации, които съответстват на профила на конкретно избрани фирми, понякога се съдържа описание на продукта, което надвишава нормалните стандарти.
Друг начин за злоупотреба е нарочното допускане на „грешки” при определяне на количествените и качествените спецификации. Всеки разчет трябва да предвиди резерв между 5 и 10 % за неочаквани обстоятелства. Но дори когато параметрите са известни, те се планират с резерв, а точните числа се предоставят на очаквания победител. (Например, информираната фирма преднамерено не включва в проекта си
използването на особено скъпоструваща операция, което и позволява да спечели търга поради по-евтината си оферта, като при това си запазва съществен марж.)
Освен това в редица договори частта, предвиждаща налагането на санкции при
неизпълнение на проекта, е заличена от оригиналния документ, което „връзва ръцете” на възложителя.
Друг метод е поръчването на оборудване или материали, които могат да бъдат поддържани от конкретна фирма и обикновено се залага печалба не при доставката, а при поддръжката (специално при доставки на офис оборудване и техника).

Злоупотребите по време на самия подбор са възможни благодарение на ограничена публичност на търга (когато не е задължително публикуване в Официалния бюлетин), субективни критерии, нереалистично кратки срокове, предварително изтичане на информация към определени кандидати.

Възможности за манипулиране на резултатите има и при ограничените процедури, при които предварително се съставя списък на кандидатите и при нискобюджетни договори. Този формат се ползва за изключване на фирми, които не са наясно с местните практики или не са харесвани.
Често подборът се нагласява с цел стимулиране на местната икономика. Знаейки това, потенциалните кандидати се сговарят, като си поделят поръчките. Фирмите, които са се съгласили да не вземат участие в съответен търг, са компенсирани с други облаги, например, наемат се като подизпълнители.
Тайното сговаряне може да доведе до борсови манипулации. Когато голям консорциум, участващ с акциите си на борсата, получи съответния контракт с помощта
на конспиративна операция, останалите може да се възползват от вътрешнатат информация, като купят предварително акции.

В доклада се посочват и начините, по които се избягва тръжна процедура в полза на преките преговори. Това може да стане чрез разделяне на договори, обявяване на поръчката за тестова или за експериментални цели (включително в строителството), при спешни случаи или най-често – чрез нарочно проваляне на търга.

Що се отнася до описаните нарушения на етапа на изпълнение на поръчката, някои от примерите са си чиста проба кражба и отклоняване на средства. Например обичайните отстъпки за големи обеми се превеждат на сметка, чийто титуляр не е администрацията на купувача, а сдружение със сходно име, с което купувачът е свързан. Или купувачът може да поръча доставки лично за себе си или за приятели.
Други трикове включват частична замяна на оборудване, при което старото оборудване се демонтира и продава на ниска цена, за да се генерира комисиона, или поръчване на една услуга много пъти (например, същото проучване под друго име).

Злоупотребите при изпълнение на договора (например, за саниране на сграда) се правят с използването на различните видове дейности: т.нар. подготвителни работи, които често се извършват независимо от самия договор; допълнителна дейност или чрез заявена трудова дейност, която на практика не е била извършена или не съответства на спецификацията. Генерират се приходи, които се връщат под формата на комисиони на длъжностното лице/възложителя, чрез система от фиктивни фактури и незаконен труд. Един пример – ако поради неточни разчети (случайно или не) първоначално предвиденото количество труд не е достатъчно (при възникване на необходимост от
по-голям обем дренажни работи и др.) основният контрагент възлага допълнителна дейност с помощта на „ордер за предоставяне на услуги” при условие, че те не надхвърлят 20 % от първоначалните разчети.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *