През февруари 2013 г. общият бизнес климат се повишава с 5.7 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли -промишленост, строителство, търговията на дребно и услуги, съобщи. Данните идват след много ниско ниво, отчетено през януари (виж графика).

В промишлеността показателят нараства с 3.6пункта спрямо януарското си равнище поради подобрените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато в очакванията за бизнес състоянието и дейността в отрасъла през следващ ите месеци се наблюдава известен оптимизъм,  който обаче е по мерен в сравнение с предходната анкета.

В строителството анкетата на НСИ отчита повишение с 4.1 пункта  което се дължи на по-оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. През последния месец обаче анкетата отчита засилване на негативното влияние на фактора „недостатъчно търсене”, който измества от третото място фактора „конкуренция в бранша”.

В услугите има ръст с 5.3 пункта, което се дължи на по оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Най-впечатляващо е подобрението в търговията – с 11.7 пункта в сравнение с януари поради повишени очаквания. За разлика от другите сектори, тук има и очаквания за повишение на цените на дребно.