Процент

Новите заеми  за бизнеса през август са намалели до 904 млн. лева. Това означава, че са били с 11% по-малко от тези, отпуснати от банките през същия месец на миналата година. Те спадат още повече спрямо средномесечния размер на новоотпуснатите кредити за предприятия през периода септември 2012 – август 2013 г., който е 1.2 млрд. лева. Трябва да се отбележи, че това средномесечно равнище на новите бизнес заеми достига и дори надхвърля предкризизните нива (особено като се отчете слабото начало на 2007 г.).

На месечна база заемите за фирмите все пак са се увеличили символично – с 10 млн. лева, спрямо предишния, също толкова слаб месец.

Вчера МФ публикува конюнктурния си обзор, в който също се слага акцент на слабия ръст на кредита. „Кредитът за частния сектор достигна най-ниския си темп на растеж за последните почти 15 години, след като се забави до едва 0.5% на годишна база в края на юли. Корпоративните кредити имаха водещ принос за това, като динамиката им отчасти се дължеше на базов ефект. Ипотеките отчетоха първия си годишен спад, докато потребителските кредити бяха единственият компонент с положително развитие“, пише в доклада, който се основава на данни за юли.

Данните за септември ще покажат дали това е било временен ефект. Ще припомним, че преди два дни БНБ обяви и данните за салдатата по заеми, които също показаха забавяне на темпа на ръст на заемите до 0.3% на годишна база.

заеми

Нови заеми, млн. лева

Новите заеми за населението през ваканционния август са с 53 млн. лева по-малко отколкото през юли, показват още изчисленията на база данните на БНБ. Банките отпускат предимно потребителски заеми. Левовите потребителски заеми бяха достигнали 67% от предкризните нива през юли, но сега се вижда, че намаляват през август. Средномесечно се отпускат нови потребителски заеми за почти 214 млн. лева, като през август имаме превишение над средното ниво от последните 12 месеца, което може да е свързано със сезонни фактори.

Новите жилищни заеми са средно 101 млн. лева през последните 12 месеца, което е три пъти по-ниско от предкризисните нива. Новоразрешените ипотеки през август са в рамките на това средно число.

[textblock style=“9″]
Кредитните линии от ЕС доближават 1 млрд. лв., заемите растат с 345 млн. лв.

За една година кредитите за бизнеса са нараснали с 345 млн. лева. Изглежда много, но не е (1.1%).

Удивително е, че този анемичен ръст идва след множеството програми в подкрепа на бизнеса и осигурени милиони евро за кредити с намалена лихва или специално насочени за малки фирми. Само преди ден CИБАНК и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписаха поредно споразумение за отпускане на кредитна линия от 50 милиона евро в подкрепа на малките, средни и междинни (с до 3000 служители) предприятия. Предишната кредитна линия е усвоена предимно за оборотни средства, стана ясно при представянето на сегашната, трета поред схема.
През юни и Societe Generale Експресбанк подписа споразумение за кредитна линия на стойност 100 млн. евро в подкрепа на бизнеса. Заемите от ЕИБ обикновено са с лихва, която е с една четвърт под пазарната. През миналата година ЕИБ е отпуснала на България 183 млн. евро, в това число за инфраструктурни проекти.
А държавната Българска банка за развитие е привлякла 30 млн. евро от международни институции тази година.

Това означава, че само тази година са договорени кредитни линии от европейски институции в подкрепа на малкия бизнес за около 960 млн. лева

Нисколихвени заеми по линия на инструмента „Джереми” безспорно осигуриха най-големия приток на ресурс към банките. Досега банките са получили около 530 млн. лева, а усвоените средства са над 175 млн. лева. Тъй като банките имат ангажимент да съфинансират инструмента, реално кредитите по Джереми са на по-голяма сума. Ако се добави частта на банките, отпуснатите кредити по програмата доближават 600 млн. лева.[/textblock]

[textblock style=“9″]Разнопосочни движения на лихвите

Новите бизнес заеми в левове са поевтинели през месеца, а тези в евро поскъпват.
Лихвите по потребителските заеми нарастват през август, като повишението е особено силно при левовите заеми – с 0.71 процентни пункта, но на годишна база има ръст от 0.17 пункта до 11.65%. Жилищните заеми поевтиняват както на месечна, така и на годишна база, като второто е особено характерно за левовите заеми, чиято средна лихва – 6.82%, е по-ниска от ипотеките в евро – 7.32%. Лихвените проценти по депозити на граждани намаляват, а по спестяванията на бизнеса се увеличават спрямо юли.
[/textblock]