Земя

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) се обяви против механизма за обратно начисляване на ДДС при търговия със зърно и технически култури, предвиден в проекта за промени в закона. Спорът всъщност се свежда до това кой да оперира с начисления, но още невнесен ДДС – зърнопроизводителите или търговците.

Новият механизъм, който вече се прилага успешно в Румъния, цели да намали измамите по ДДС, които са особено типични в търговията със зърно. Според МФ обратното начисляване ще предотврати случаи на неправомерно върнат данъчен кредит за 200-300 млн. лева. Въвеждането му у нас става възможно след нова директива, според която държавите-членки могат да предвидят до 31 декември 2018 г. и за минимален срок от две години лицето, платец на ДДС, да е данъчно задълженото лице, за което се извършва доставка на зърнени храни или индустриални култури.

При обратното начисляване данъкът се начислява от купувача, а не от продавача и тъй като документацията е при него, лесно може да се спре източване на данъчен кредит (чрез фалшиви фактури или фактури, издадени от несъществуващи фирми или чрез невнасяне на данъка от фирма бушон). Доставчикът ще записва във фактура като основание за неначисляване на ДДС, обратното начисляване. Получателят по доставката ще начислява данъка с протокол и ще включва този данък в дневника на покупките. Той също така ще ползва данъчен кредит, съответно ще го вписва и в дневника за продажбите.

Механизмът ще се прилага за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по които получател е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчик е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Министерството на финансите предвижда чрез тази мярка да се осъществи контрол на регистрираните фирми, ползващи този режим, по отношение на доставки от тяхна страна към нерегистрирани фирми за начисляването и внасянето на данъка.

Идеята за прилагане на обратното начисляване е от миналата година и още тогава зърнопроизводителите бяха против.

Според зърнопроизводителите обаче въвеждането на механизма ще ги лиши от оборотни средства, а връщането на данъчния кредит може да се забави две години. Очевидно проблемът с управлението на ликвидността в сектора до голяма степен се дължи на това, че той оперира изключително с банкови кредити (ръстът на заемите за селското стопанство надхвърли 17% и това го прави един от най-бързо растящите секторите).

Въвеждането на обратно начисляване на ДДС ще блокира 700-800 млн. лв. оборотни средства на зърнопроизводителите, според изчисления на Асоциацията на земеделските производители.

Производството на основните зърнени култури и слънчоглед тази година ще бъде на стойност над 2.7 млрд. лева, сочат изчисления на economix.bg на база на прогнозната реколта и цени.

Натоварват нас, а намаляват с 20% кеш флоу-то на търговците, обясни Радослав Христов, заместник председателят на НАЗ, пред БНР. Според него производителите ще започнат да купуват торове, препарати и машини от Гърция и Румъния без ДДС, за да избегнет проблема с данъчния кредит. Според него това ще доведе до затваряне на търговските офиси на представителствата за торове, препарати и техника.

Той посочи като възможен подход диференцираната ставка по ДДС, защото така се данъчните измами ще станат неефективни. Според неговата логика разходите за администриране на измамите достигат 4% от стойността на фактурите, така че при намалена ставка, измамите ще престанат. МФ е категорично, че не предвижда намалени ставки.

Христов твърди още, че въвеждането на обратното начисляване няма да спре ДДС измамите, а ще ги премести по веригата – „напред, към търговията с торове и препарати, или след нас.“

Производителите искат и промяна в правото на 30-дневен срок за възстановяване на ДДС. В момента проектът предвижда ускорено връщане на ДДС на производители, на които 90% от доставките в страната са извършени по реда на обратното начисляване на ДДС. Производителите искат прагът на стане 51%.

Вижте още – Цените на пшеницата падат с 30%