Финансиране

Нов фонд по Jeremie с ресурс от 20 млн. евро ще съфинансира проекти на частни компании. Обявата за избор на финансови посредници по този фонд се очаква до края на месеца. Посредникът, чиято роля ще бъде да пресява проектите за финансиране и да съдейства за намирането на частен капитал за тях, ще получава възнаграждение от 3% върху инвестираните средства.

Това става ясно от представянето на новия инструмент по време на заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ миналата седмица.

Фондът ще бъде създаден само с публичен ресурс (евросредства) и, за разлика от фонда за рисков капитал например, ще търси частно финансиране на по-късен етап, за всеки конкретен проект. Затова и инструментът се нарича Фонд за съфинансиране. Така инвеститорите ще имат по-добра представа за риска и перспективите на бизнеса. Има заявен интерес от страна на частни лица и фирми в България да инвестират заедно с фондове, но директно на ниво МСП, като по този начин запазват възможността за ключови инвестиционни
решения, пише в обосновката на новия инструмент. Предполага се, че по този начин се избягва и вероятността фондът да не може да набере частен капитал, което да осуети стартирането му.

Периодът на инвестиране на средствата е до края на 2015 г. Очаква се новият фонд да бъде конституиран до края на годината.

Средствата от фонда ще са 50% от общото осигурено финансиране за всеки проект, тоест средствата на частния инвеститор и средствата по Jeremie ще са поделени поравно. Частният капитал може да бъде осигурен от бизнес ангели, корпоративни и стратегически инвеститори, фондове за рисково финансиране, но без останалите фондове по Jeremie. Банкови заеми и средства на самата компания не изпълняват критерия за съфинансиране.

По време на заседанието на Консултативния комитет е отчетено изпълнението на програмата, която до миналата година изоставаше. Експертите твърдят, че сега сроковете са съкратени и има някои облекчения в процедурите. Например повече документи се изискват едва на втория етап и само от фирмите, които са предложени за финансиране. Освен това изискването за представяне на три оферти е заменено с изискването за представяне на извлечения от каталози на производители/ доставчици и/или проучвания в интернет за предвиденото
за закупуване по проекта оборудване.