Слаб ръст на икономиката у нас, спадът в ЕС продължава

През първото тримесечие на 2013 г. БВП нараства с 0.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 0.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 година. Това показват експресните оценки на НСИ. Инвестиции и държавни поръчки са в основата на слабия ръст.

Крайното потребление се свива – с 0.8% на тримесечна база и с 1.6% на годишна база. Расте обаче колективното потребление (това са обществени поръчки и подобни) – с с 0.9% през тримесечието и с 3% спрямо същото тримесечие на миналата година. Инвестициите растат с 2.4% на тримесечна база и с 4.8% в сравнение със същото тримесечие на миналата година. Приносът на износът на стоки и услуги е с 1.8% на тримесечна база, а на годишна износът на стоки и услуги се увеличава с 8.9%, а вносът на стоки и услуги – с 4.4%.

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2013 г. е 13 708 млн. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (63.4%), следван от индустриалния (31.9%) и аграрния сектор (4.7%).

Според пролетната прогноза на Европейската комисия страната ще регистрира ръст от 0.9% през 2013 г. Преди това Международният валутен фонд (МВФ) понижи до 1,2% очакванията си за икономическия растеж на България през тази година. МФ очаква 1% според прогноза от началото на април.

[toggle header=”Рецесията в еврозоната” open=”true”]БВП на страните от еврозоната се е понижил с 0.2% спрямо предишното тримесечие и с 1% на годишна база, съобщи Евростат. Това е спад за шесто поредно тримесечие. В целия ЕС понижението на тримесечна база достига 0.1%, а спрямо същото тримесечие на 2012 – 0.7%. Прави впечатление, че с най-голям спад на годишна база са Гърция и Кипър, както друга страна, изпълняваща спасителна програма – Португалия (виж картата)[/toggle]

На картата: Ръст/спад на БВП на годишна база през първото тримесечие.
Със синьо са страните с най-голям спад, с червено – най-бързо растящите.

[fb_button]