Хора

Хората в активна възраст намаляха с 1.2% за година

Броят на трудоспособното население намалява с над 54 хил. души, или с 1.2% през 2015 г. спрямо предходната година. Това показват годишните данни на НСИ, представени в петък. Намалението на хората в трудоспособна възраст изпреварва общото намаление на населението и отразява влиянието на влошаващата се демографска картина върху икономическия потенциал на страната.

Ако този темп на намаление се запази и няма промяна на дела на обезкуражените лица и гастарбайтерите, то ще е необходим ръст на производителността с 3.25%, за да имаме номинален ръст на потенциалния БВП с 2%. Реалният фактически растеж на БВП отразява инфлацията и степента на използване на ресурсите. Засега безработните лица действат като буфер и позволяват да се посрещне търсенето на труд от растящата икономика. Но данните показват все повече тесни места и задълбочаване на проблема със структурната безработица, така че този резерв ще се изчерпи.

Ако се вземе предвид коефициентът на заетост на лицата в тази възрастова група (62.9%) и произведения БВП на един зает през 2015 г., то тази загуба на потенциална работна сила е равна на непроизведен БВП от 851 млн. лева годишно.

Още данни

Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души, или с 0.7 на сто.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2015 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 461 786, или 20.4% от населението на страната. В сравнение с 2014 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – с 3.5 процентни пункта.

Тези нива са над средните за ЕС, където делът на населението на 65 и повече навършени години е 18.9%, или с 0.4 процентни пункта повече спрямо предходната година. Най-висок е този дял в Италия (21.7%), следвана от Германия (21.0%) и Гърция (20.9%). Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия – 13.0%.

Лицата над трудоспособна възраст (възраст за пенсиониране) са 1 741 хил. души, или 24.3%.

Към 31.12.2015 г. в градовете живеят 5 227 182 души, или 73.1%, а в селата – 1 926 602 души, или 26.9% от населението на страната.

Към края на годината 159 села са без население. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 61, 54 и 10. Тази тъжна статистика бележи подобрение – пет села по-малко, главно във Велико Търново.
В 1 133, или в 21.5% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително.

С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 33.5% от населението на страната. През 2014 г. този дял бе по-висок –  34.6% от населението на страната. Това се дължи на отпадането на Плевен от групата на големите градове. Расте населението на София, Пловдив и Бургас.

Население в градовете

Справка в данните на НСИ показва, че именно в Бургас е най-големият прираст на населението – с 4292 души, следва София, където регистрираните жители са нараснали с 3699 души, Харманли – с 1427 души и Несебър – 519 новозаселили се.
Най-много жители е загубил град Враца – 2367 души, а живеещите в Плевен са с 2350 по-малко отколкото през 2014 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *