Електропровод

Само най-големите предприятия с годишно потребление на електроенергия над 30 гигаватчаса ще получат отстъпка от цената на електроенергията. Това стана ясно, след като министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ.

Наредбата цели да се определи по-ниска такса “задължения към обществото” за тези индустриални потребители, чиято конкурентоспособност е пряко застрашена от увеличаване на таксата.
“Счита се, че такива рискове съществуват за сектори, които са изправени пред
интензитет на търговията от 10 % на равнището на ЕС, когато интензивността на
електроенергията на сектора е висока. Помощта е ограничена до сектори, които са
изложени на риск за тяхната конкурентна позиция, поради разходите, произтичащи
от финансирането на подкрепата за енергията от възобновяеми източници като
функция от тяхната интензивност на електроенергията и излагането им на
въздействието на международната търговия,” обосновава се министерството.

Помощта се изразява под формата на намаляване или освобождаване от тежестта на разходите за изкупуване на енергия от ВИ от големи индустриални потребители.

Тези потребители, трябва да имат потребление над 30 гигаватчаса за една година, да нямат неплатени задължения, да не са в затруднено положение (да нямат големи загуби), да не са ползвали държавна помощ за същото и да са от добивната или тежката индустрия. Конкретните сектори са изброени в списък, който включва металургия, циментова, керамична, стъкларска, производство на пластмаси и др.

Първоначално заявеният праг бе 10 гигаватчаса годишно потребление.

Одобрените предприятия могат да намалят зелената добавка (но не и добавката за американските централи) с 85%, и то само за тока над 30 гигаватчаса. Публикуването на наредбата дава отговор на въпроса, защо работодателите поискаха оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

За да получат това право, производителите трябва да кандидатстват по относително тромава процедура, тоест намалението няма да се прилага автоматично. Сред изискваните документи е прогноза за енергийното потребление и заверени одиторски доклади за средна брутна добавена стойност на дружеството за последните 3 години, което е интересна иновация. От текста се подразбира, че фирмите трябва скоростно да сключат нови договори за одит. Наредбата ще се прилага от 1 юли, а срокът за първите заявления, придружени с одиторски доклад е 14 юли.