НАП затегна критериите за това кой бизнес софтуер е СУПТО и трябва да декларира съответствие, съответно да изгради връзка с фискален принтер. Както economix.bg предпреди още преди месеци, промените в Наредба Н-18 може да доведат до промени в бизнес процесите и дори бизнес-модела на малките компании. Това е така, защото продажби, изискващи издаване на фискален бон, водят до задължение за използване на декларирана СУПТО, а това влече след себе си други изисквания, които невинаги са съобразени с практиката.

>>СУПТО или не

Съгласно наредбата управление на продажбите е процес на автомазирана обработка, който включва проследяване на движението на стоките и услугите до тяхното доставяне или извършване на плащане.

СУПТО е всеки един софтуер, който извършва автоматизира  обработка на информация и съхраняването в БД на тази информация за количество, вид и продажна цена на продаваните в обекта стоки или услуги и отразяване на тяхното предоставяне или плащане.

Вероятно на 21 декември НАП ще публикува указания по СУПТО, които обобщават постъпилите въпроси. В тях ще залегне, че софтуерът за електронните магазини също трябва да се декларира, ако отговаря на критериите. По време на Бизнес тема: Практически проблеми на електронната търговия, представителите на НАП коментираха, че не са имали предвид да се декларира софтуерът, с който работят електронните магазини.

Но след това са променили мнението си и след проучване са стигнали до извода, че софтуерът на електронните магазини отговаря на описанието на СУПТО в Закона за ЗДДС и наредбата. Това означава, че компании, които използват софтуер от типа на Woocommerce или Shopify, следва да се откажат от него, ако не се разработи модул, който да позволява връзка с фискално устройство. Ако това не стане, тези компании трябва да престанат да приемат плащания в брой, наложен платеж и кредитни карти. Това обаче е проблем за онлайн магазините, които имат клиенти в чужбина. Очакваме отговор на подобен въпрос от НАП.

Освен това поне засега не се очертават промени в наредбата във връзка с поставените проблеми, например, при по-късно плащане или по-късно отчитане на продадени количества, става ясно и от отговорите по време на годишния семинар на приходната агенция (линк).

Дори и използването на Eксел (с макроси) като инструмент за управление на продажбите може да отговаря на изискванията на СУПТО. Този въпрос бе коментиран още по време на общественото обсъждане на наредбата, но тогава НАП не даде така категоричен отговор. Сега позицията е, че ако Ексел се настрои така, че да поддържа бази данни и позволява автоматизирана обработка, той би се превърнал в СУПТО. Но няма как такъв софтуер да управлява фискални устройства, коментира Росен Иванов, директор на Данъчно-осигурителна методология.

По същия начин стои въпросът с Microsoft Access. Ще искаме деклариране на съответствие но не от „Майкрософт”, а от този, който е направил модификацията, каза Веселин Трифонов, директор на отдел „Електронен одит“.