Асен Василев, НАП, АМ

С решение на Министерския съвет Галя Димитрова бе освободена като изпълнителен директор на Националната агенция за приходите и на длъжността бе назначен Румен Спецов. При представянето на новия политически кабинет в МФ стана ясно, че е сменен и директорът на Агенция Митници Георги Костов, на чието място е назначен  Павел Тонев.

Тонев има над 20-годишен опит в Агенция „Митници“, като е бил началник на митницата в Пловдив и началник на самата агенция при правителството на Пламен Орешарски. Спецов е изненадващо назначение (виж карето) и е по-известен като културист.

Освобождаването на Галя Димитрова не е неочаквано, като неофициална информация го свързва и с нейни близки. Начело на НАП тя държеше нисък профил, оставайки публичната комуникация изцяло на говорителя Росен Бъчваров, а комуникацията с бизнеса – на заместника си Пламен Димитров. Агенцията събра общественото недоволство заради спорните и необмислени промени в Наредба Н-18, както и заради изтичането на лични данни, което, както и последващи жалби до КЗЛД разкриха, че информацията в системата на приходната администрация не е достатъчно защитена и не са определени нива на достъп. В същото време през последните години тя редовно се хвали с добро изпълнение на приходите.

Системна ниска събираемост на ревизионните актове и несправяне със задълженията е един от мотивите за смяната на шефа на НАП, посочи финансовият министър на брифинг на 14 май. Личността на новия директор на НАП обаче буди въпроси. Той е напълно неизвестен извън системата на НАП, няма особен управленски опит, а квалификацията му от академията в Симеоново и изявленията му показват, че се разчита той да ревизира практиките на НАП и засили борбата с ДДС измамите. Това изглежда е ключов приоритет за новия служебен финансов министър Асен Василев, който в интервю от миналата годината обосновава тезата, че данъците в България не са ниски с това, че е налице проблем с тяхната събираемост.

Не е съвпадение, че в интернет може да бъде намерен доклад на Спецов до президента в рамките на младежка инициатива на Росен Плевнелиев, в който се говори за нанесени щети на държавния бюджет от неплащане на данъци в размер на 2 млрд. лева. Служебният финансов министър Асен Василев също цитира твърдения за несъбрани 16 млрд. лева данъци. Става дума за установени от НАП задължения за периода след 2000 г. (защо тази теза е спорна виж тук).

За краткото време, през което ще управлява НАП, пред Спецов ще стоят тежки задачи – освен данъчната кампания, която приключва на 30 юни, той трябва да продължи проекта за софтуерна фискализация и изискванията по Наредба Н-18 (преди дни излезе окончателното решение на ВАС), да осигури въвеждането на пакета за ДДС търговия от 1 юли, да организира становище на агенцията по предстоящи промени в законодателството, което трябва да бъде представено през септември (например, във връзка с изтичането на срока на намалените ставки по ДДС). Той освен това трябва да извърши проверката по фактите от аферата „Градус“, както и да осигури достъп до данните със сметки в швейцарски банки, които бяха предадени на бившия шеф на НАП Красимир Стефанов.

От представянето на Василев обаче следва, че акцентът ще бъде върху подобряването на събираемостта, като НАП ще се съсредоточи върху големите данъкоплатци и ще премахне „терора“ върху малките. „Данните, които имаме от приходната агенция са, че за периода от 2017 г. до 2020 г. 55% от начислените ревизионни актове като суми са събрани, останалите 45% не са събрани“, каза той. Начислените вземания със ревизии са за 4,29 млрд. лева, а са събрани 2,25 млрд. лева. Установено е, че едва 66,5% от ревизионните актове са потвърдени изцяло или частично от съда. От неговите думи, както и от отчетите на НАП не става ясно каква част от ревизионните актове са влезли в сила.

Според последните годишни отчети на НАП, сумата на допълнително установените приходи  в резултат на ревизии е малко над 4 млрд. лева, като през последните години се наблюдава намаляване на броя на ревизиите за сметка на проверките:

2017 2018 2019 2020
Допълнително установени задължения пр ревизия, хил. 1 096 746 1 018 325 964 994 949 781
Относителен дял на обжалваните Ревизионни актове 26,40% 33% 36% 35%

Посочените данни, както и споменатите по-горе 16 млрд. лева са свързани с установени (с декларации или ревизии) данъчни задължения. Много по-голям проблем са оборотите, съответно задълженията, които системно и често неслучайно не се попадат на радара на приходните агенции (неиздаване на фактури или подфактуриране, отклоняване на стоки с висок фискален риск, контрабанда и и т.н.), както и софистицираните схеми, обикновено с международен елемент, като трансферното ценообразуване. Последното е свързано например с прословутите ревизии на „Лукойл Нефтохим“, за които „Да, България“ настоява да се обявят публично.

От думите на Василев за засилени проверки на фирми с големи тегления на каса и големи касови наличности също така следва, че НАП ще се фокусира върху бизнеси, които захранват или се захранват от криминални дейности, от изпиране на пари и купуване на гласове.

По отношение на Агенция „Митници“ поводът за уволнението на директора Георги Костов е свързан с проверка на европейските органи, която се води от 2019 г. относно т. нар. подфактуриране или определянето на митническата стойност на внасяните стоки, главно от Китай. По думите на финансовия министър Асен Василев  в доклад на ОЛАФ по почти всички критерии оценката е, че Агенция „Митници“ не отговаря на изискуемите стандарти. Въпреки взетите мерки ОЛАФ е изпратил писмо за 55 млн. евро, които България трябва да провизира и евентуално да възстанови към европейския бюджет.

Допълнена

––

Кой е Румен Спецов

Из прессъобщението на МС: „Румен Спецов е висококвалифициран експерт с над 10 години опит в НАП, както и с експертиза в областта на данъчната политика и законодателство и защитата на националната сигурност. Завършил е Стопанската академия „Д.А. Ценов“ – Свищов, със специалности „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, както и Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“. В периода 2009 г. – 2015 г. е работил в Централното управление на НАП, а от 2001 г. до 2006 г. е работил в Териториална дирекция на НАП – Добрич. През последните години е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство.“

Допълнение: По неофициална информация последната му работа в НАП е била ръководител на отдел „Разследване на особени случаи“ в  НАП – структура със състав от около 20 служителя на подчинение на дирекция „Контрол“ на ЦУ на НАП.

Спецов е имал три компании, като е притежавал първата от тях – Гранекс Трейдър, за кратко през периода юни 2015-април 2016 г. Bird.bg  разкри, че тя е прехвърлена на човек, комуто се водят множество фирми.Последният отчет на това дружество, заявен в Търговския регистър, се отнася за 2014 г., и е подписан през юни 2015 г.  от Спецов като нов управител. През 2014 година внезапно дружеството формира обороти от продажба на стоки в размер на 6.9 млн. лева, а по баланса му се появяват задължения и вземания от контрагенти за 1.2 млн. лева. След това не са представяни отчети. От данни на НАП става ясно още, че дружеството има задължения към НАП в размер на 1105482.76 лева (вероятно неплатен ДДС). Датата, на която те са включени в бюлетина на НАП, е юли 2017 г., на не ясно за кой период се отнасят. Това може да означава, че задълженията са формирани  след прехвърлянето, но може да са установени с ревизия и да се отнасят за минали периоди.

Другите две ЕООД, на които Спецов е бил собственик и управител, са прехвърлени през последната седмица, като едното заявление е подадено на 10 май, ден преди да бъде обявен служебният кабинет. И двете не са имали дейност през 2019 г.