Служители, кадри

Държавните служби вече няма да изискват удостоверение за платени данъци. Нова услуга на НАП им дава възможност да правят справките по електронен път, стига да поискат.

Агенцията вече подава онлайн информация до държавните органи за това дали техните контрагенти имат задължения към бюджета или не. Това означава един милион документа по-малко годишно. Но не е ясно дали държавните ведомства ще престанат да искат удостоверение за платени данъци или ще ги домързи сами да правят справките и ще искат данъкоплатците да им носят удостоверенията на хартия.

От НАП изчисляват, че новата услуга може да спести по 7,3 млн. лв. годишно на клиентите на Агенцията, като едновременно с това бъдат спасени  90 дървета.

Годишно НАП издава над един милион удостоверения за наличие или липса на задължения, които в по-голямата си част служат за информация пред други държавни органи (например изискване за сключване на договор при участие в процедури по Закона за обществените поръчки). Издаването на удостоверението на хартия е свързано с минимум едно посещение до офис на Агенцията, а когато данъкоплатецът няма електронен подпис, за да го заяви по интернет – и с две.

Новата електронната услуга, която вече функционира дава възможност на държавните институции директно, по електронен път, да получат информация от НАП за това дали фирма или гражданин има или няма задължения към бюджета. Така тази информация може да не се изисква от клиента на хартия. За да стане възможно това при всички държавни, общински или банкови институции са необходими законодателни промени така че електронно получената информация да е равносилна на тази, отпечатана на хартиен носител.

От НАП уточняват още, че софтуерът не посочва други подробности, като например размер или вид на дълга, ако фирмата има задължения, защото тази информация е конфиденциална по закон.