МВФ одобрява по-големите разходи на правителството във връзка с коронавируса, съобщи премиерът Бойко Борисов след приключването на редовните консултации с МВФ, които се проведоха онлайн в периода 26 октомври – 9 ноември. „Според ръководителя на мисията господин Ли увеличаването на пенсиите и заплатите в публичния сектор е мярка, която ще е от помощ за овладяване на кризата. Изключително правилни мерки на правителството за последните седем-осем месеца“, похвали се министър-председателят.

Той посочи още, че международната институция оценява високо, че страната е влязла в кризата със значителни фискални буфери и политиките са били подходящо насочени.

„МВФ: мерките срещу пандемията са изключително правилни“, така на свой ред Нова тв обобщи доклада на мисията на фонда, последвал годишния преглед, извършен от мисията на Фонда.

Каква всъщност е оценката на МВФ?

МВФ действително оценява положително мерките като цяло и приветства увеличението на разходите в бюджета за 2021 г. и по-специално увеличението на пенсиите, социалните плащания и заплатите в публичния сектор. Увеличението на разходите се приема като рецепта за подкрепа на търсенето в периоди на криза и управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева вече отправи призива за повече харчене.

Точните цитати гласят:

“ Политиките бяха подходящонасочени към подпомагане на здравната система, физическите лица и фирмите, като същевременно запазихастабилността на финансовия сектор. Те смекчиха въздействието на кризата и по този начин също така ограничиха дългосрочните щети от нея , като предотвратихаунищожаването на икономическите дейности, за които отново ще има голямо търсене, след като пандемията приключи.“

и

„Проектът на бюджет за 2021 г. надгражда над повечето антипандемични мерки и въвежда нови фискални инициативи, които ще подкрепят икономическата активност. Бюджетният дефицит е планиран да достигне съответно 4,4 и 3,9% от БВП през 2020 г. и 2021 г., като включва сходно ниво на дискреционни антипандемични мерки (около 2,5% от БВП през всяка година). Ние оценяваме (в оригинала дори е „приветстваме“ – б.р.) стабилната фискална подкрепа като цяло и значителното увеличение на някои социални разходи (пенсии и обезщетения за безработица) през 2021 г. Постоянното увеличение на пенсиите и заплатите в публичния сектор ще осигури допълнителен стимул за търсене, който, към настоящия момент, би помогнал за справянето с кризата.“

Но наред с това МВФ призовава за повече гъвкавост, по-добре насочени мерки и най-вече за фискална консолидация. Последното премиерът Борисов интерпретира пред министрите като „трябва да удържим до февруари, когато ще има ваксина“.

Всъщност МВФ няма предвид това, а завръщане към средносрочната цел за 1% бюджетен дефицит. В средносрочната програма, която е за периода 2021-2023 г. е заложен дефицит от 1.8% в края на периода.

Точният цитат според превода на български гласи:

„След като възстановяването настъпи , фискалната рамка следва да бъде насочена към постигане на средносрочната цел, за предпочитане чрез прилагане на мерки за допълнително повишение на събираемостта на данъците. Проектът за бюджет за 2021 г. и средносрочната бюджетна рамка (ССБР ) съдържат няколко разходни инициативи с постоянен характер, които ще изискват съответстващи мерки в приходната част (например пенсиите) или преглед на разходите (например увеличаването на заплатите в публичния сектор). Те трябва да спомогнат да се приведе фискалният баланс от дефицит за 2023 г. от 1,8% от БВП, съгласно ССБР, до средносрочната цел за структурен дефицит от 1% от БВП.“

Налице е разминаване с английската версия, където не се говори за повишение на събираемостта на данъците, а за мобилизация на приходи. На английски език има ясен термин за събираемост и фактът, че той не е използван, предполага, че МВФ не изключва другия инструмент за увеличаване на приходите, в това число данъци, а именно – увеличаване на ставките или разширяване на данъчната база. Това впечатление се засилва от следващото изречение, в което се говори за „съответстващи мерки в приходната част (например, пенсиите)“. В английския вариант – „spending initiatives, which will require matching revenue measures (e.g., pensions) or an expenditure review (e.g., public wage increases).“ Пенсиите очевидно не са мярка в приходната част. Имат се предвид съответстващи на разходите (за увеличени пенсии) мерки откъм страната на приходите, тоест решения, които компенсират ръста на разходите за пенсии. Това може да бъдат мерки за повишаване на събираемостта на осигуровките, но могат да бъдат и увеличения на осигурителните вноски. Вероятно всяка дума в прессъобщението на МВФ е старателно подбрана и съгласувана.

Освен това МВФ препоръчва мерките при влошаване на пандемията да бъдат по-добре таргетирани. В тази част препоръките са доста по-конкретни, като препоръчват да се обхванат и лицата, които не работят по трудов договор (самоосигуряващите се). Настоява се да не се подпомагат работни места и компании, които са обречени. МВФ съветва да се „възпре използването на средства от фирми, които са на път към фалит по структурни причини или такива, които могат да се справят сами.“

„Ако втората вълна в България и Европа доведе до мащабно пълно затваряне и по-строги изисквания за социално дистанциране, България трябва бързо да увеличи разходите за здравеопазване и подкрепата за физическите лица и фирми, за предпочитане като използва временни и добре насочени мерки. Страната разполага с фискалните възможности за това. Когато пандемията отшуми и възстановяването настъпи, фокусът на мерките трябва постепенно да се измести от запазване на икономически дейности и работни места към постигането на висок, приобщаващ и екологичен растеж“, пише още в съобщението.

МВФ, който през октомври предвиди спад на българската икономика с 4%, също така даде да се разбере, че ще ревизира към понижение тази прогноза (след като в петък излязат данните за БВП през третото тримесечие). Макрорамката на бюджета предвижда спад от 3% през настоящата година и ръст с 2.5% догодина, което се разминава с очакванията на ЕК.

Борисов не коментира по-мрачните очаквания на МВФ за икономиката.

Мисията на МВФ също така препоръчва да продължи реформата на държавните предприятия и рамката на несъстоятелността, да се направи цялостен преглед на социалното подпомагане, както и да се засили борбата с корупцията и гарантиране на върховенството на закона.

Препоръчва се да се направи оценка на мерките, въведени заради коронакризата.

Английската версия е тук