Булдозер

Осем големи фирми са взели над 1.3 млрд. лева по 122 договора за обществени поръчки през първото полугодие, съобщи на пресконференция миналата седмица депутатът от БСП Димчо Михалевски. В същото време малките фирми са получили 230 договора за 200 млн. лева, а средните по големина предприятия- 423 договора за 548 млн. лева.
Тези 8 фирми са акумулирали над 66,1% от стойността на всички договори, заяви в предаването “Неделя 150” на БНР Димчо Михалевски.
Той се позовава на данни на Камарата на строителите и споменатите от него числа се различават от данните, представени през юли от вицепремиера Даниела Бобева.

Според нея около 62% от обществените поръчки през периода 2008 – 2012 г. са спечелени от чужди компании. През петте години са подписани 88 519 договора за 31.8 млрд. лв. Около 15% от стойността на поръчките, което е 4.86 млрд. лв., са отишли в 20 изпълнители, като от тях само две фирми са публични дружества (вереоятно става дума за “Трейс” и Холдинг Пътища). Годишният обем, договарян в строителния бранш, е около 2.7 млрд. лв., също толкова – доставките на стоки, за услуги – под 1 млрд. лева.

Според Михалевски договорите за първото полугодие са били 2.4 млрд. лева. По думите му концентрацията на поръчки само към големи фирми задълбочава проблемите в строителния бранш.

„Силно намалява възможността за конкуренция между фирмите в строителния сектор. От 2010 година започна сривът в строителството и започнаха проблемите пред българските фирми”, предупреди червеният депутат. „ Оказа се, че една от причините е водената политика за концентрация на много обществени поръчки в малък брой големи фирми, които после започват да ги преразпределят (към подизпълнители – бел. ред.), което не е приемливо условие и което води до такива негативи, на които всички сме свидетели за неразплащане към подизпълнителите. Най-същественият проблем е, че фирмите започнаха масово да губят своите права по изпълнение на проекти първа и втора категория съгласно ЗУТ – това силно намалява конкурентната среда”, коментира Михалевски. Това се получава не защото компаниите нямат капацитет, а поради недостига на поръчки, което прави за тях невъзможно да покрият изискванията за оборот за предходната година, според депутата.
Близо 84% от субектите в строителния бранш са малки, тоест те имат персонал до 50 човека, информира още Михалевски.
По негови изчисления през последните години над 2600 фирми са прекратили своето съществуване. Това се дължи освен на спада в строителството, но така също и на управлението на ГЕРБ, което е насочвало поръчките към много ограничен брой предприемачи.
Той добави, че целта е „да можем да имаме достатъчно по размер публични инвестиции, защото те се свиха с над 1/3 за последните години”
Според Михалевски, спешно трябва да се направят няколко нормативни промени в Закона за камарата на строителите, в Закона за устройство на територията (промени, свързани с геозащитата и тунелното строителство) и в Закона за обществените поръчки. Промяната в последния обаче била най-спешна, подчерта още социалистът. Той разкри, че се предвижда създаването на онлайн платформа, в която във всеки един момент да се вижда коя фирма какви обществени поръчки изпълнява и печели.

През юли бе представен проект за промени в Закона за обществените поръчки, разработен от правителството, чиято основна цел е да се даде възможност за участие на малки и новосъздадени фирми, включително като отпадне изискването за оборот и финансово състояние, когато не е нужно за изпълнение на поръчката.