данъци

Промените в Наредба Н-18, чийто срок за обществено обсъждане бе до 15 март, няма да са последни. НАП и МФ подготвят нова промяна на Закона за ДДС и наредбата, се подразбира от обобщението на резултатите от общественото обсъждане. На следващ етап ще се обсъди промяна в чл. 3 от наредбата, като за първи път НАП дава знак, че може да отпадне изискването за издаване на фискален бон при плащане с банкови карти (но не е сигурно при какви условия). Това при всички случаи изисква промени в Закона за ДДС.

Вероятно промените, с които се отлага срокът за съответствие на използвания софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) ще се публикуват в петък, 29 март. Срокът за привеждане в съответствие с новите изисквания за лицата, които имат касови апарати в търговски обект, който не ползва СУПТО, остава 31 март за регистрираните по ДДС и 30 юни за нерегистрираните. Така бизнесът ще има само няколко дни след публикуването на наредбата да се запознае с променените изисквания.

От properties на документа се вижда, че той е създаден в НАП, а не в МФ. Тъй като всеки ден е важен, обобщаваме най-важното от обществената консултация, като цитираме коментарите на НАП:

Изтегли файла (260 стр.)

Както е известно, предлага се да се удължи срокът за лица, които ползват софтуер за управление на продажби до 30.09.2019 г. Във връзка с това срокът по § 74 (2) от Наредба Н-18 също ще бъде 30.09.2019 г. Сега срокът за лицата, които разпространяват СУПТО е до 31.03.2019 г.

Освен това срокът за валидност на правата на Сервизните организации за старите ФУ също ще се коригира до 30.09.2019 г.

Пак във връзка с удължения срок за СУПТО е записано: При проверка в търговски обект лицата следва да представят доказателства, че използват софтуер за управление на продажбите. (Както вече писахме, удължаването на срока може да се окаже коварно.)

В проекта ще отпадне изискването за изписване на секунди във фискалните бонове, тъй като такава функционалност предлага само един производител на ФУ.

Ще бъде премахнато предложение за издаване на служебен бон – копие, както и разпечатване на служебен бон за инициализация на връзката с мобилния оператор. Вероятно ще има и други промени за служебните бонове, но все пак трябва да се види окончателният текст.

Образецът на фискален бон по буква „ав“ ще бъде коригиран, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 2 от Наредба №4/2003 г. за обменните бюра.
Вероятно ще отпадне QR кода в примерния бон за дубликат на фискален бон.

Не е изключено да има промяна в чл. 36, така че да се издават ръчни бележки от кочан през времето, когато СУПТО не е функционирал. Но не става ясно как ще се докаже това.

Фискалните бонове вместо изброяване на артикули ще могат да съдържат „плащане по фактура”.

По-голямата част от предложенията на бизнеса са отхвърлени. Не се приема дори безобидното предложение да отпадне декларирането на нефискалните (обикновените) принтери и предназначението им.

Отхвърлени са (без обещание за следващи промени) всички предложения на БСК, които обобщават мненията на бизнеса – стр. 133.

НАП дава знак, че следните предложения, могат да бъдат обект на промяна на следващ етап. В някои случаи е посочено, че се изисква „анализ и преценка за промяна в други нормативни актове“:

Най-много се предложенията плащанията с банкова карта (изобщо или само за електронните магазини) да се изключат от приложното поле на наредбата. На първите такива предложения НАП е отговорила „Регулацията е в ЗДДС. Предмет на следващи законодателни промени“, а на следващите – „Не се приема. Предложението е извън обхвата на настоящата НИД на Наредба № Н-18/2006 г.“ Това означава или че коментарите са писани от различни лица или че НАП още няма окончателно становище какви следващи промени да предложи.

Предложението СУПТО да могат да издават електронни фискални бонове директно чрез комуникация със съответната услуга на сървърите на НАП, без посредничеството на хардуерен фискален апарат (ако не за всички, то поне за електронните търговци) също остава за по-нататък. Тук ще напомним, че има идеи електронните бонове да се прилагат не само от електронните магазини.

Много коментари има за изискването електронните бонове да се издават само от ФУ и да се изпращат на клиента по имейл. МФ дава знак, че е склонна да обсъжда предложенията СУПТО да могат да издават електронни фискални бонове директно чрез комуникация със съответната услуга на сървърите на НАП, без посредничеството на хардуерен фискален апарат. Предложението на Фондация „Право и интернет“ правилата за предоставяне на клиента на електронен ФБ да се съобразят и синхронизират с тези за връчване на електронна фактура също ще бъде обсъдено на следващ етап.

По предложение на А1 се приема, че касова бележка от ИАСУТД също може да се генерира в електронен вид.

В отговор на коментар на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари и на БЛС, че медицинският софтуер не може да се приравни на СУПТО, тъй като блокирането му създава рискове за здравето, е казано: „В проекта е предвиден облекчен режим за софтуерите обработващи продажби, информация за които се предоставя на НЗОК. За тях отпада изискването за свързаност с ФУ.“

На едно място пише „Направени са промени в текстовете, които облекчават реда за деклариране на нови версии“, но не става ясно какво означава това.

Тези становища подсказват какви ще бъдат окончателните текстове, които очакваме следващата седмица, но няма 100% яснота.

Освен това се очаква удължаване на сроковете за новите фискални бонове за горивата (те бяха въведени с предходни промени) до края на септември или изобщо изискването да отпадне. Предложението бе критикувано от КЗК. На стр. 132 от становището на НАП е написано, че това предложение е извън обхвата на НИД и затова не се приема. Но министърът на икономиката Емил Караниколов допусна, че разбивката на цените на горивата може да не е на всяка касова бележка, както сега изисква наредбата (виж тук). Това също подсказва за предстоящи промени.

Искаме да напомним за едно друго изтичащо задължение. Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, трябва да се регистрират чрез портала за електронни услуги на агенцията, до 29 март. Тези търговци, които разчитат на електронния подпис на счетоводителите си за подаване на документи към НАП, трябва да имат предвид, че това е нова функционалност и ще се наложи ново пълномощно. С две думи – не чакайте последния момент, особено когато той съвпада с годишното приключване.

Текстът е актуализиран на 22 март, както и на 23 март с мнението на министъра на икономиката.