МФ: Икономиката расте само заради еврофондовете

от автор

0 коментара България

Средната работна заплата се е повишила с 15% благодарение на еврофондовете, а Програмата за развитие на селските райони и ОП „Развитие на човешките ресурси” имат най-силен положителен ефект върху икономиката на страната. Това показва анализ на МФ за ефектите от оперативните програми, който се основава на симулации и обхваща и косвените ефекти (Фондовете на ЕС в България: Оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от ЕС)

еврофондовеПрез първия програмен период еврофондовете са донесли кумулативно нарастване БВП към края 2016 г. с 11.5% на над базисния сценарий при липса на средства от ЕС. Това се дължи основно на положителните ефекти от правителствените разходи върху производството, според авторите на оценката. В доклада няма повече подробности, но от графиката става ясно, че според оценката на МФ, България е щяла да отбележи спад на БВП след 2011 г., ако не са били еврофондовете.

От МФ отбелязват и кумулативното нарастване на обема на частните инвестиции – с 22.3% към края на 2016 г. спрямо сценария, в който отсъстват интервенциите по линия на фондовете от ЕС. Това се дължи на факта, че голяма част от мерките по оперативните програми са предназначени именно за инвестиционна дейност и има изисквания за финансиране.
Също така броят на заетите лица в икономиката се увеличава 15.2% към края на 2016 г. спрямо сценария при липса на средства от ЕС (което означава близо 390 хил. заети повече).

Към края на 2016 г. кумулативното увеличение на средната работна заплата в сравнение със сценария, в който не присъстват еврофондовете се очаква да достигне 14.9%. Увеличението на потреблението в резултат на това към края на 2016 г. ще бъде по-високо с 13.9% в сравнение със сценария без еврофондове, пише още в доклада.

В края на 2016 г. износът на България ще бъде по-висок с 1.7% спрямо варианта, в който евросредствата отсъстват. Но ръстът на вноса е по-голям, така че поне в средносрочен план еврофондовете.

„ОП „Развитие на човешките ресурси“” е предизвикала ръст на БВП с 2.8% за периода, а програмата за селските райони – с 3.2%. Това са двете програми, при които има директно предоставяне на финансиране на бизнеса (също и ОП „Конкурентоспсобност”, където ресурсът за модернизация е много по-малък от този за фермерите).

Останалите големи оперативни програми – за транспорт, регионално развитие, екология и конкурентоспособност, се отчитат с 1.1-1.2% принос за нарастване на БВП.

Ако се влезе в по-големи детайли, най-осезаемият принос е на първите приориретни оси на програмите за околна среда, развитие на човешките ресурси и селската програма. Тези оси (подпрограми) са: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух, Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда (спонсорирана заетост), Подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор. Трите заедно са на стойност 2.8 млрд. лева и са дали ръст на БВП с общо 5.3% или близо половината от оценения ефект.

Общо усвоените средства в първия програмен период (без първия стълб на Общата селскостопанска политика и транграничното сътрудничество) са 11 млрд. евро, в това число 9.07 млрд. евро от ЕС, а останалите – от държавния бюджет. Процентът на усвояване е 96.6%.

Колкото до новия програмен период, повечето програми са изпълнени под 1% към 2016 г. и затова до момента имат пренебрежим ефект върху икономиката. Моделът е разкрил единствено символично влияние върху инвестициите и вноса. Изключение отново е ОП „Развитие на човешките ресурси”, която е допринесла за повишаване на БВП с 0.4%, за ръст на частните инвестиции с 1.2% и за увеличение на заетостта с 0.9%. Финансовото изпълнение на програмата достига 7.1%.
Сравнително напред е и Програмата за развитие на селските райони, чийто бюджет е изпълнен на 4.2%, като е стартирало изпълнението на общо 8 от 17 мерки по програмата. Тя е допринесла за ръста на инвестициите с 0.5%, но не и за БВП и доходите, вероятно защото плащанията са започнали едва тази година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *