Петрол

Метанът ще поскъпне със 17% или с 30 стотинки, ако се приеме предложението на правителството за промени в Закона за акцизите.

Предлаганите изменения предвиждат по-високи ставки на акциза за метана, природния газ за отопление и за тежките корабни горива от следващата година. Причина за това са ангажименти, свързани с договора за присъединяване към ЕС за повишаване на акцизните ставки, докато се достигнат минималните нива в общността. Според графика, договорен с ЕС, ставката за метана трябва да се увеличи от 85 ст. на 5.10 лв. за 1 гигаджаул. България иска това рязко повишаване на акциза да бъде отложено до 2019 т., но отговорът на ЕС не е ясен. Искането за по-дълъг преходен период е изпратено през август, а според заместник министъра Людмила Петкова отговор се очаква до края на септември.
Според проекта „акцизната ставка по ал. 1, т. 6 с (5.10 лева – бел. ред.) е прилага до постановяване на акт от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи под формата на намалена акцизна ставка за природен газ, използван като моторно гориво. До изтичане срока на действие на акта за държавна помощ, акцизната ставка за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 е 0,85 лв. за 1 гигаджаул.“.

При природния газ, използван за отопление, акцизът се предвижда да се увеличи няколко пъти – от 10 ст. до 60 ст. за гигаджаул.

С 3% би поскъпнало парното, ако бъде увеличен акцизът на природния газ за отопление, твърдят  експерти, цитирани от „24 часа“. Валентин Терзийски, шеф на топлофикацията в Плевен, каза, че акцизът ще увеличи крайната цена на газа с 16 лв. на 1000 куб. м. Било съмнително обаче дали това увеличение ще бъде калкулирано в крайната цена на топлинната енергия, смята той.

С не повече от 2% ще се увеличи крайната цена на природния газ за индустрията от 1 януари 2014 година, се казва в съобщение на „Овъргаз”.

Освен това се предвижда намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, която ще се прилага за земеделските производители чрез предоставяне на ваучери за гориво за сумата от 70 млн. лв. през 2014 година. Схемата е одобрена през декември 2011 г. от ЕК, но не е прилагана. Нашата страна иска удължаване на срока на действието й до 31.12.2014 година. По данни на Министерството на земеделието и храните се предвижда от тази мярка да могат да се възползват 75 000 земеделски производители. Заместник-министър Петкова обясни подробно механизма за прилагане на тази схема, кои земеделци могат да се възползват от нея, как ще се разпределят ваучерите и как ще се отчита реалното потребление на гориво, за което се ползва държавната помощ.

В промените на ЗАДС са предвидени и предложения за намаляване на административната. Предлага се малките винопроизводители, в случаите когато изпращат акцизни стоки до лицензиран складодържател на територията на страната, също да прилагат режим отложено плащане на акциз, като стоките да не се придружават с електронен административен документ.