магистрала Струма

Вярно ли е, че едни и същи фирми печелят търговете за големите инфраструктурни обекти, реализирани с европейски пари? На какъв етап е строителството на магистралите?

Обобщените данни всъщност показват появата на нови силни играчи през последните години, за които рядко се пише в медиите като „Джи Пи Груп“ на Владимир Житенски и „Станилов“ ЕООД. Напоследък вниманието привлича и „Агромах“, Благоевград на Методи Бачев и Христо Савев. Другият извод е, че повечето обекти закъсняват и има риск някои да трябва да се покрият от националния бюджет.

Магистрала Струма

С Лот 4 на автомагистралата – от Сандански до Кулата бе завършен с две години закъснение. Изпълнител на строително-монтажните работи бе „АКТОР“ АСД – Гърция, но трасето бе довършено от „Агромах“, Благоевград, като промяната мина по бързата процедура (без нов търг). Стойността на договора е 67.17 млн. лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява „Пътинвест – инженеринг“ АД. Отсечката вече е в експолатация, като по нея се извършват довършителни работи.
Лот 2 се изпълнява от „ГБС Инфраструктурно строителство“, „Пътстрой 92“ и италианската Impresa . Участъкът е с дължина 37.48 км, а цената 358.7 млн. лв. с ДДС (над прогнозната цена от 240 млн. лв.). Строителният надзор се осъществява от ДЗЗД „Обединение Струма-ПП“. Отсечката трябва да бъде завършена през октомври. Същите фирми – ГБС, „Пътстрой 92“ и Impresa, построиха и лот 1 на „Струма“ – от Долна Диканя до Дупница.

Консорциум „Струма – Лот 3.3″ бе избран за изпълнител на проектирането и строителството на Лот 3.3 от автомагистрала „Струма“. Стойността е 255.77 млн. лв. с ДДС. Консорциумът включва „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Пътстрой-92″ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Геострой“ АД.

Обединение „АМ Струма 3.1“, в което влизат „Агромах“, „Пътища Пловдив груп“, „Пътища Пловдив“, АБ, „Хидрострой“, и „Алве консулт“, ще строи Лот 3.1 от Благоевград до Кресненското дефиле. Консорциумът е предложил сума от 139 млн. лв. без ДДС, а максималната сума (в случай на непредвидени разходи), е 155 млн. лв. без ДДС. „Агромах” е собственик на „Пътища Пловдив“, която изгражда част от магистрала „Марица“. Дължината е 13 км, има 3 пътни възела и осем моста. Обединение „Магистрала Струма 3.1“, в което влизат „Трейс груп холд“ и „Пътища и мостове“ бе предложило по-ниска цена – 118 млн. лв.

Лот 3.2 е критичният участък през Кресненското дефиле и се проектира в момента. Изпълнител ще бъде избран до края на 2016 г. Правителството се отказа от големия тунел и предвижда серия от по-малки тунели, полутунели и виадукти.

АМ „Марица”

През юни 2015 г. , с една година закъснение приключи строителството на Лот 2 на автомагистрала „Марица”, от Димитровград до Харманли. Общата стойност на двата лота – Оризово – Димитровград и Димитровград – Харманли, с обща дължина 65,62 км е 390 млн. лв., от които 80% са от европейските фондове. Строителството на лот 2 започва на 26 юли 2011 г., изпълнител е Сдружение „Марица Хайуей”, в което влизат „ПСТ Груп” ЕАД и австрийската „Порр Бау” ГмбХ. Стойността на договора за СМР е 122 млн. лв. без ДДС Надзорът е осъществен от ДЗЗД „Рутекс – ЕТЕ.

През август 2011 г. започна изграждането на Лот 1 Оризово – Димитровград. Дължината на отсечката е 31,4 км, плюс 4 моста и надлези, а договорената цена е 133 млн. лв. без ДДС. Изпълнител е италианската „Чи Ем Чи ди Равенна“. Строителният надзор се осъществява от обединение „Т7/СНИК“, Пловдив. Очаква се участъкът да бъде завършен през септември 2015 г. Заради обилните валежи през февруари Агенция „Пътна инфраструктура” възложи допълнителни строителни работи на стойност 42,9 млн. лв., включващи стабилизиране на почви, укрепване на откоси и изграждане на отводнителен канал. Тази дейност бе изпълнена от „Пътища Пловдив”, което до миналата година бе собственост на Георги Гергов.
Автомагистрала „Марица” е с обща дължина 117 км. Тя започва от п.в. Оризово и достига до ГКПП Капитан Андреево.

„Хемус”

АМ „Хемус“ е с дължина от около 420 км. До момента са завършени и в процес на изграждане около 170 км.
Новоизграждащите се участъци са разделени на три самостоятелни етапа, които ще бъдат разделени на 8 лота. Общата им дължина е 252 км с индикативна стойност 1.84 млрд. лева.
В момента се търси изпълнител за първите два лота – лот 1 и 2 в етап І от Ябланица до разклона Плевен – Ловеч.
Прогнозната стойност за участъка от 60 км е 434 млн. лева.

За отсечката от Ябланица до района на Угърчин, бяха допуснати осем кандидата: ДЗЗД „Хемус БГ“ („ИСА 2000“ ЕООД и „ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД), Обединение „АМ Хемус Лот 1“ („Джи Пи Груп“ ООД, „Констуксионес Табоада и Рамос“ ООД, „МР Сивил Уъркс“ ООД и „Трансконсулт-22“ ООД), Обединение „Гюлермак – ЙСЕ ЖВ“ („Гюлермак Агър Санайи Инжаат Ве Тааххют“ А.Ш. и „Йсе Япъ Санайи Ве Тиджарет“ А.Ш.), „Серениссима Конструциони“ СПА, ДЗЗД „Хемус МППА 2015“ („Метростав“ АД, Чехия, „Понсстройинженеринг“ ЕАД и „Пътстройинженеринг“ АД), „Щтрабаг“ АД, Австрия, Обединение „Хемус Ябланица“ („Трейс Груп Холд“ АД и „Станилов“ ЕООД) и ДЗЗД Консорциум „КОРСАН-СК 13“ („Корсан-Корвиам Констръшън“ АД и „СК-13 Пътстрой“ АД.
Кандидатите за участъка до разклона за Плевен и Ловечса: „Асталди Ес Пи Ей“ АД, „Обединение „ПСТ Хемус2“ („ПСТ Груп“ ЕАД, „Хидрострой“ АД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „Евро Алианс Тунели“ АД), „Ташяпъ Иншаат Тааххют Санайи Ве Диджарет“ АД, Консорциум „Хемус 1 – 2015“ (ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Пътстрой-92“ АД и „Геострой“АД), „Джойнт венчър Кондоте – Монолит“ ДЗЗД (Сочиета Италиана пер Кондоте д’аква“ С.п.а. и „Монолит София“ АД) и Кооператива Муратори § Чеменисти – Чи Ем Чи ди Равенна Сочиета Кооператива.

Околовръстен път София

ДЗЗД “Европейски пътища”, в което влизат “Джи Пи Груп” ООД, “Автомагистрали Черно море” АД и “Пътстройинженеринг” АД, вероятно ще изгражда Лот 2 на Западната дъга на Софийския околовръстен път.
Сдружението предлага да построи отсечката от 5.5 км за 84.999 млн. лева без ДДС, което е най-ниската цена. АПИ обаче прекрати процедурата с мотива, че всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия. През август 2015 г. КЗК обаче не се съгласи, че допуснатите технически грешки са съществени и върна преписката.
Лот 1 е с дължина 3 км и има двама изпълнители от 2014 г. . Основните строителни дейности се извършват от ДЗЗД „ТРЕЙС СОП” („Трейс Груп Холд” АД, „Пи Ес Ай“ АД, „Пътно Строителство” АД, „Станилов” ЕООД) . Стойността е 47.8 млн. лв. с ДДС. А сдружение на „Пътконсулт 2000” ЕООД и „Три ЕС” ЕООД извършва допълнително ВиК, консултантски и др. допълителни дейности за 1.1 млн. лева.

Северната скоростна тангента е с обща дължина от 16.5 км и преминава през землищата на Требич, Илиянци, Бенковски, Малашевци, Орландовци, Враждебна. Ще бъдат изградени 19 големи съоръжения и 5 пътни възела, което ще стане според правителството до края на 2015 г. Стойността на проекта е 180 млн. лв. Изпълнител е консорциумът „ХПВС-ССТ“, в който влизат „Хидрострой“, „Пътни строежи Велико Търново“, „Пътинженерингстрой“, „Пътстрой Бургас“ и „Водстрой 98“, която бе свързвана с Делян Пеевски. Този консорциум първоначално бе класиран на второ място, но след жалба през 2013 г. КЗК отстрани предложилият най-изгодна оферта – италианската „Салини-Импреджило”, тъй като не са доказали наличието на реализирани приходи от договори за строителство и квалифициран персонал. Финансира се по ОПРР.

Столичното метро

Строителството на продължението на първия метродиаметър от бул. „Цариградско шосе” до летище София започна в началото на 2013 г.
Разширението на Столичното метро с дължина 4,95 км бе завършено през пролетта на 2015 г.
Стойността на отсечката до МС Дружба е около 16,5 млн. евро. Изпълнител обединение „Станилов – Метропроект”, съставено от „Станилов” ЕООД и „Метропроект – Прага”. Втората обособена позиция е от МС „Дружба” до ул. „Неделчо Бончев” – 1,8 км на стойност 32,2 млн. евро. Строител е обединение „Метро Дружба”, в което влизат „Трейс груп холд” АД, „Мостконсулт” ООД и „Ар Джи Би” ООД. Третата част достига до летище София и е с дължина около 2,2 км, вкл. 1.8 км открити. Цената е 25,46 млн. евро, изпълнител – обединение „Метро Сифер” с участници „Сиенит” ООД и „Архитекти Серафимови” ООД. Изпълнител на станции 22 и 23 е „Джи Пи Груп” ООД.

Отсечката до Бизнес парка (3 км.) бе изградена от две обединения: „Метро Билд Младост” с лидер „Джи Пи Груп“ ООД заедно със „Станилов” ЕООД и „Инженеринг Груп” ООД, и „Геометро Б. П.” с водещ партньор „Геострой” АД и „Геотехмин” ООД и „Метропроект”. Стойността й е 44 млн. евро, от които 34 млн. евро са европейски средства.

Обединения на „Трейс“, „Джи Пи Груп“, „Балканстрой“ и турската „Гюлермак“ дадоха най-ниски цени за централната част от третия метродиаметър. Но Метрополитен отстрани „Гюлермак“ (поради съображения, свързани с качеството и безопасността) и избра да възложи строителството на друга турска фирма „Доуш“, заедно с „Ултрастрой“ и „Виа Конструкт“. „Гюлермак“ обжалва.

По-конкретно, избраните участници засега са:

Първият участък с 2 метростанции – от Красно село до бул. Славейков вероятно ще се строи от Обединение „Метро-3-2014″ДЗЗД, съставено от фирмите „Монолит София“, „Балканстрой“ АД и „Балканстрой София“. Те предлагат цена от  47.77 млн. лева.

Следващият участък до университета, с 3 метростанции ще се възложи на ДЗЗД „Метро Билд Център“, състоящо се от фирмите „Джи Пи Груп“, „Станилов“ ЕООД, „Интер Про“ ООД, „БИАС – М“ ЕООД, подизпълнител с 10% е „Старт Инженеринг“ АД. Предложената цена е 93.89 млн. лв.

Изпълнител на трасето от СУ до парка „Заемов“ с 2 метростанции е Обединение „Метро строителство“, съставено от фирмите „Трейс Груп Холд“, „Евро Алианс“ и „Инжпроект“ ООД. То е предложило 75.58 млн. лв.

Изпълнител на най-скъпата позиция – дългия двупосочен тунел (засега) е „Гражданско дружество ДВУ“ – „Доуш иншаат ве тинджарет“ АД, „ВИА Конструкт Груп“ ЕООД и „Ултрастрой“ ЕООД“. Те предлагат 195.2 млн. лева. лв.