книга

Литературен индекс на икономическите кризи

Думите и изразите, които се използват в художествената и научно-популярната литература са прекрасен индикатор за икономическите кризи, смятат Александър Бентли от Университета Бристол и Пол Ормерод от Университета в Дарем. Те смятат, че литературата съставлява огромен масив от данни за състоянието на икономиката и настроенията на хората в една или друга епоха.
Учените правят анализ на англоезичната литература на 20 век и открояват думите, които говорят за емоцията на авторите. В селекцията влизат 3 милиона книги, художествена и научно-популярнан литература.
Обработката е направена чрез Google Ngram (по-долу сме дали пример за намаляващата употреба на думи като бизнес и пари за сметка на технологии и политика; можете да проследите и употребата на други думи в литературата)

Как икономическите кризи се отразяват в книгите?

икономическите кризиУчените съставят литературен индекс на нещастието и го сравняват с икономическия индекс на нещастието, който отразява динамиката на инфлацията плюс безработицата. Оказва се, че от времето на Голямата депресия двата индекса вървят ръка за ръка.
Литературният индекс отразява всички важни икономически събития на 20 век. Той нараства рязко след Голямата депресия и пада след войната. икономическите кризиНо след кризата от 70-те години отново расте и започва да пада в края на 80-те.

В динамиката на индекса се вижда вълна, която продължава 41.6 години. Това съответства на колебанията на икономическия цикъл (например вълните на Кондратиев), но не на бизнес цикъла, който продължава от 5 до 12 години.
Зависимостта е още по-очевидна, ако се сравняват плаващите средни. На графиката е показана плаваща средна с интервал от 11 години – например, през 2000 г. е представено средното значение за последните 11 години.

икономическите кризиПодобна корелация се наблюдава и в Германия.

Изводите потвърждават хипотези, които бихме построили на база на ежедневния опит.
И в икономиката, и в културата има цикличност. Но икономистите все пак вярват, че е налице причинно-следствена връзка.
На първо място, ясно се вижда съществуването на времеви лаг – необходимо е време, за да се публикува книга.
На второ място, корелацията не засяга отделни икономически показатели а общите тенденции, които засягат негативно емоциите на населението.
Според учените изследването показва, че емоционалният опит на човека е тясно свързан с глобалното икономическо развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *