Левове

Доходността на тригодишните облигации на България достигна от 1,64 на сто спрямо 1.13% в началото на годината.

Министерството на финансите преотвори за трети път от началото на годината тригодишна левова емисия държавни ценни книжа с падеж 30 януари 2016 година.  При предложено количество от 35 млн. лв., постъпиха поръчки с общ обем от 69,525 млн. лв., съобщиха от МФ. Банките придобиха 69,9% от общото одобрено количество, следвани от гаранционните фондове – 21%, пенсионните фондове – 8,6% и застрахователни дружества – 0,5 на сто.

Постигнатата доходност на аукциона като цяло отразява повишение на доходностите по държавните облигации по света, посочват от МФ. Реализираната доходност е под съответните стойности на облигации със сходни характеристики на редица държи-членки на ЕС и държави от Централна и Източна Европа, като Словения (4,30%), Унгария (4,03%), Румъния (3,01%), Испания (2,73%), Турция (2,73%), Италия (2,36%), Ирландия (1,95%), и е съпоставима с тези на Литва (1,65%).

Наред с повишаването на доходността по ДЦК в световен мащаб, влияние оказва и покачването на рисковата премия на България. Все пак през последните дни има успокояване и доходността по германските бундове падна до 1.72% за 10-годишните книжа, а петгодишните са на 0.72%. През последните дни и при рисковата премия на България има подобрение – спредовете по 5 годишните CDS вчера са били 123 пункта, след като 24 юни достигнаха 1.51 пункта.

Остават неясни плановете на правителството по отношение на рефинансирането на емисията 800 млн. лева. Първоначалните заявления бяха тя да бъде рефинансирана преди падежа й. Но правителството вече се отказа от облигационна емисия, която да осигури ресурс на Българската банка за развитие, на която се разчита да кредитира малкия бизнес и съобщи, че ще търси кредитна линия – именно заради скока на лихвите на международните пазари.

Вчера при представянето на основанията си да поиска актуализация на бюджета финансовият министър Петър Чобанов даде за пример „емисията от 800 млн. лв., която беше направена на пожар през февруари” тази година. Средствата по нея вече са възстановени от Европейската комисия и тя ще бъде погасена през август, но „тези 800 млн. лв. изчерпат гъвкавостта” на новоемитирания дълг.

Прочетете още: Как ни засяга краят на лесните пари?