Лихвеният марж на българските банки се нормализира през 2016 г., след като през предходната година бе достигнал рекордни нива след кризата.

Маржовете се изчисляват от ЕЦБ на база разликата между лихвите по нови кредити и по нови депозити за фирмите и домакинствата.
Вземат се предвид както кредити в евро, така и в лева.

През декември 2016 г. надбавката по заеми за предприятия се е понижила до 3.56 процентни пункта, а по заеми за покупка на жилища – 3.84 пункта.

Те бяха достигнали високи стойности след фалита на КТБ (която привличаше клиенти с високи лихви по депозити) и преди стрес тестовете, които създаваха известна несигурност.

За намалението на лихвения марж през последната година е повлияла и тенденцията към понижение на лихвинете процентите, доколкото лихвите по депозити доближиха психологическа граница.

Българските банки изпратиха миналата година с рекордната за последните години печалба от 1.26 млрд. лева. Нетният им приход от лихви (кредити минус депозити) достигна 2.8 млрд. лева като нараства с 1.2% спрямо предходната година, докато нетните приходи от такси се увеличиха с 3.5%.