КТБ

Предимно компании, свързани с Цветан Василев са в списъка на сделките, които могат да се атакуват от синдиците на КТБ на основание на това, че са с произход банката. Това се отнася най-вече до компании, свързани с БТК. Това става ясно, след като синдиците публикуваха още три списъка на клиенти и други лица, свързани с КТБ.

Първият е списък на кредитни сделки, по които: а) не са договорени обезпечения или са договорени обезпечения на стойност по-ниска от размера на усвоения кредит; б) обезпеченията не са учредени по надлежден начин; в) след надлежно учредяване на обезпечения не са запазени правата на заложния кредитор върху тях по предвидения от закона ред, включително и когато не е подновено вписването на особен залог, не е предаден на кредитора или липсва към датата на оповестяването обектът на реалния залог; д) са предоговаряни кредити по отношение на срока на изпълнение, размера и вида на обезпечението, когато не е уговорено в основния договор.
Сред физическите лица с най-голям необезпечен кредит е самият Цветан Василев (5 млн. лева), следван от Красимир Гергов и други интересни имена.

По-интересни са заемите за юридически лица, който включва кредити, отпускани през предходните пет години и някои връзки стават известни едва сега. Занимаващото се с реклама слабоизвестно дружество Юмс Ад е получило 23 млн. евро без обезпечение. То вече е в несъстоятелност. Със солидната сума от 36 млн. евро в списъка е и „Азпарс” ЕООД, което малкото налична информация свърза с Русенска корабостроителница.
Друго ново име е и швейцарското дружество NIBUR INVESTMENT, което е известно у нас с това, че продаде на лихтенщайнската „Домтех” акциите си в румънската Domo Retail (последните две са сред вече известните от различни публикации кредитополучатели)
Един сравнително голям необезпечен кредит е за „Ин Груп” – компания, която се занимава с недвижими имоти.
В списъка е и бившият собственик на “Техноекспортстрой” – АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000. Придобилата популярност покрай развода между Пеевски и Василев „Водстрой 98” също е там с 15 кредита, както и „Благоевград БТ”.
Най-големите необезпечени кредити са за НЕК, Булгаргаз, Марица Изток 2, компаниите около Петрол и свързаните с Василев фирми като Партнер лизинг, Родина Пропъртис, Интегрирани пътни системи, Дунарит и др.
Много от компаниите съвпадат със списъка на одитираните от Николай Орешаров фирми .
Има съвпадения между този списък и списъка на прихващанията (например, Сиболе Сървисиз или Промишлено строителство), като в тези случаи като основание за липсата на обезпечение е посочена буква „д” (предоговаряне)
ДСБ е получила необезпечен кредит за 100 000 лева. Досега бе известно, че партията е имала депозит в затворената банка.

Вторият списък е на кредитите с привилегировани условия. Той не е толкова интересен, колкото може да се очаква, тъй като съдържа доста кредити на служители (всички банки имат по-ниски лихви за служители), кредити по програмата за жилищно обновяване, както и заеми за държавни фирми, които са част от пакетна услуга. В последната графа са предимно заеми за държавни предприятия.
Moana Corporation и още няколко компании, които са в списъка с необезпечените заеми, също са и привилегирован кредитополучател. Няма почти никаква информация за това дружество.
В списъка е посочена и Вива Телеком България (собственик на БТК) със сумата от 7 млн. евро, част от синдикиран заем. Тук е и едно неизвестно досега дружество – Би Джей Джей, управлявано от граждани на САЩ и собственост на кипърска фирма.

Третият е списъкът по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ, на който се възлагаха най-големи надежди, тъй като законът бе специално променен, за да може да се атакуват подобни сделки. Той съдържа имущество с произход от банката по смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност, което е предоставено от кредитополучател на други лица. Става дума за т. нар. пощенски кутии, за чието проследяване Фондът за гарантиране на влоговете нае Аликс Партнърс. Т. нар. трети лица са посочени само по име – без да се разкрива сумата и без да е ясно част от коя верига са. Не е голяма изненада, че като трети лица са посочени „Бромак”, „Вива Телеком”, „Технотел инвест”. Крайни получатели на кредити са били още Е. Миролио ЕАД, Франко Миролио, по-малките акционери в „Техномаркет”, „Елит Петрол” и др.
Най-важното е, че на първо място в този списък е посочена Лик Телекомюникейшън (LIC Telecommunications S.a.r.l.).
Това е бившата SHCO 70, която , придоби 43-процентния дял на Цветан Василев в БТК. Тя на свой ред се притежава от Louvrier Investment Company 33 SA – по-известна като LIC33. Това дружество бе собственост на Пиер Луврие, а през ноември като негов собственик се заяви руският гражданин Дмитрий Косарев. Посочването на Лик Телекомюникейшънс означава, че синдиците са успели да проследят кредитите от КТБ до дружеството. Не е много ясно какъв е дължимото да се събере, след като ВТБ капитал продаде заложените по мостов кредит за 150 млн. евро акции на „Вива Телеком” на Спас Русев.
Съгласно новия 60а от Закона за банкова несъстоятелност синдикът или Фондът за гарантиране на влоговете могат да предявяват искове пред съда за връщане на получено имущество с произход банката срещу всяко трето лице, ако „третото лице не е получило престация или същата е на значително по-ниска стойност от полученото, или полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в капитала му“. „Произход от банката” означава тя да е предоставила парични средства на длъжник, които в крайна сметка са достигнали до третото лице, независимо от броя на прехвърлянията. Този сложен текст допуска отменителни искове към лица, скрити зад пощенски кутии.