КТБ
Маринова и Донев, синдици на КТБ

Прах в очите от синдиците на КТБ

След повече от месец пълно мълчание синдиците на КТБ публикуваха “анализ на информацията относно собствеността върху активи със значителни размери на длъжници на банката”. Той обхваща общо 17 длъжника на Корпоративна, подбрани по неясен признак. Според анализа лица, близки до Цветан Василев, са предприели действия, с които се осуетява попълването на масата на несъстоятелността на фалиралата банка.

Публикацията, заедно със забавения отчет на синдиците за януари, се появи в деня, когато “Нова република” поиска синдиците Кристи Маринова и Ангел Донев (на снимката) да бъдат освободени. По-рано подобно искане отправи и учредяващата се партия “Да, България”.

Според справка към края на 2016 г. синдиците са събрали под 5% от дължимото на банката, а последните прогнози на бившия финансов министър Владислав Горанов сочат, че те ще съберат 10% от активите на КТБ (интервю за “Капитал от ноември 2016 г.). Това е почти двойно по-малко от консервативната прогноза на “Аликс Партнърс”.

Отчетът на синдиците изненадва с доста ниска сума на постъпилите суми през януари – едва 257 хил. лева. Явно не е постъпила дори сумата за акциите на “Авионамс” от купувача ДКК, една сделка, която трябваше да приключи до края на януари. Но от отчета става ясно, че е одобрена програма за осребряване и започва продажбата на вещи и друго имущество на банката (включително сгради). Обявата за това е публикувана в неназован вестник, повече информация по въпроса не е предоставена.

На този фон споменатият анализ цели да покаже, че синдиците правят всичко възможно, за да съберат дължимите кредити. Въпреки предприетите действия, някои длъжници на КТБ АД (н) освен че не погасяват доброволно своите задължения към банката, са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица и/или създаване на фиктивни задължения към трети лица, с които затрудняват действията на банката по принудителното събиране на дължимите кредити и попълването на масата на несъстоятелността, обясняват синдиците.
Те посочват как става това – заявяват се за вписване промени в собствеността на дружествата, промени на управителните им органи и се учредяват нови обезпечения върху активи на длъжниците в полза на трети лица. От справки в Имотния регистър пък се установяват разпореждания и/или обременяване с вещни тежести на активи на длъжниците на КТБ АД (н).

Анализът на 17-те длъжника и групи длъжници съдържа малко нова информация, например в сравнение с проучването на ktbfiles, извършено през лятото на 2016 г. Сред обхванатите от синдиците дружества са БТК, “Петрол” и почти всички компании, върху които Цветан Василев запази контрол. При това информацията за БТК не казва дори това, което вече е известно.

Добре описани са ходовете на Гриша Ганчев, след които банката загуби контрол върху групата на “Петрол”, както и опитите на Цветан Василев да запази “Дунарит”, Русенска корабостроителница, “Хелт енд уелнес”, “Корси Маунтин” и др.

“Хелт енд Уелнес” е проследен най-подробно. Разказва се как чрез поредица от цесии е формирано задължение с изключително големи размери на „Хелт енд Уелнес“ АД към „Лодж пропърти“ АД, което надвишава по размер вземането на КТБ АД (виж карето). Има два иска за несъстоятелност на „Хелт енд Уелнес“ АД.

Сред новата информация е и това, че на 3 октомври 2016 г. „Ливия Спа“ ЕООД – дружество, контролирано от Цветан Василев, е подало в Софийски градски съд молба с искане за откриване на производство по несъстоятелност на „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД.

Включени са още Рубин Инвест, което опита да изчисти задълженията си чрез цесия, но тя бе развалена, както и “Костенец ХХИ”, което е под контрола на група, несвързана с Василев, както  и “Гипс” – под контрола на Веселин Бушев. Не е включено нито едно дружество, контролирано от Бисер Лазов, но за сметка на това се появяват някои малки длъжници.

Има кратък анализ за “Партнер лизинг”, но без да се споменава Делян Пеевски. Това е дружеството, което държеше печатницата “Принт Трейдинг”. Тя бе продадена за 4.4 млн. лева (почти 20 пъти по-малко отколкото е струвала тя на банката) на „София Принт Инвестмънт“ ЕООД – дъщерно дружество на „Печатница София“ ЕООД (от миналата година също свързана с Делян Пеевски, което не се споменава). Анализът на “Партнер лизинг” – най-големия длъжник на КТБ е три пъти по-кратък от анализа на “Ганимекс”, чиито задължения са много по-малки.

Пестеливо е посочено прехвърлянето на “Техномаркет” към компания, контролирана към Делян Пеевски (“към онзи момент”). Пропуснати са “Табак маркет” (собственик на Lafka) и “Промишлено строителство холдинг”, които изчистиха задълженията си с цесия (при последното междувременно отново има промяна на собственика – Камен Канев, а в борда влиза лице, свързани с “Вили Вист” – друг длъжник, свързан с “Трансстрой Бургас”). Няма го и “Хермес Солар”.

Прави впечатление отсъствието на някои от десетте най-големи длъжника на банката. В анализа не са включени някои кредитополучатели, които са пълна щета като “Родина Пропъртис” и други фирми, използвани от Цветан Василев като бушони. Това е обяснимо. Но са пропуснати и някои от най-апетитните предприятия, върху които Василев загуби контрол след фалита на банката. Сред тях са ИПС, Инфраструктурна компания и “Евробилд 2003”.

А има какво да се напише по въпроса. Едно от най-фрапантните дела е това за “Евробилд 2003”. Това е дружеството, което притежава сградата на КТБ (бившата банка на Буров), както и поредица интересни имоти (виж карето и тук).

На фона на отсъстващата публичност за много от делата на синдиците, този двоен стандарт предизвиква сериозни съмнения.


Как се смалиха вземанията от “Евробилд 2003”

През декември миналата година, незабелязано от никого (очевидно и от синдиците на КТБ) Кюстендилският съд е постановил да се изключат от приетите вземания от “Евробилд 2003” (в несъстоятелност) сума, равна на 74 млн. лева.
Това е станало по искане на “Аквафинанс” – една от пощенските кутии, като синдикът, назначен с одобрението на КТБ, е подкрепил това искане. Солидната сума е зачертана въз основа на прихващане. То  е станало възможно, тъй като част от парите, получени като кредит през 2012, са върнати в банката като подчинен срочен дълг – още един пример, как сложните схеми на Цветан Василев, целящи заобикаляне на регулациите, сега се използват за нейното източване. Така “Евробилд 2003” се оказва с вземане с главница от 30 млн. евро, което обаче не е включено в списъка на приетите вземания от КТБ, където се редовните вложители. Въпреки това въпросното вземане се прихваща със задълженията към банката. Спазено е изискването за нотариална заверка, в резултат на което установяваме, че датата на това прихващане е много интересна – 7 ноември 2016 г. – две години след отнемане на лиценза на банката.

Всички широко рекламирани мерки срещу прихващанията не важат в този случай. По същество прихващането се признава като се минава през несъстоятелност по Търговския закон. Според съда фактът, че вземането на “Евробилд 2003” не е предяването и не е включено в списъка на приетите вземания от КТБ, не означава, че то не съществува. Освен това съдът не е признал обезпечения по кредити на КТБ, включително защото договорите за особен залог не са подновени. Всичко това е решено с определение, което не подлежи на обжалване.

 

 Как нов кредитор изпревари КТБ при “Хелт енд Уелнес”

В края на 2015 г. и началото на 2016 г. започва реализация на схема, която вероятно е е насочена към осуетяване на възможността КТБ  да се удовлетвори от активите на „Хелт енд Уелнес“ АД, се разказва в доклада на синдиците на банката.
На 11.02.2016 г. в Търговския регистър е вписано ново дружество – „Лодж пропърти“ АД, с изпълнителен директор Йордан Иванов Златков (който според публикации се свързва и със „Сана Спейс Хотел Хисаря“ АД). Акционери в дружеството са „Кронос лимитед“ ЕООД (50% от акциите), вписано в Търговския регистър на 14.12.2015 г. с едноличен собственик на капитала и управител Йордан Златков и „Фобос консулт“ ЕООД (50% от акциите), вписано в Търговския регистър на 08.12.2015 г. с едноличен собственик на капитала и управител Георги Иванов Пазвантов.
На 12.02.2016 г. е сключен Договор за прехвърляне на вземане (цесия) между „Кронос лимитед“ ЕООД и „Лодж пропърти“ АД, по силата на който „Кронос лимитед“ ЕООД прехвърля (срещу цена от 19 917 100 лева) на „Лодж пропърти“ АД свое вземане от „Хелт енд Уелнес“ АД, на стойност 18 400 000 лева. Въпросното вземане „Кронос лимитид“ ЕООД е придобило на 21.12.2015 г. (само 7 дни след регистрацията си) от „Технотел инвест“ АД. От своя страна „Технотел инвест“ АД е придобило вземането от „Хелт енд уелнес“ АД на основание „Предварителен договор от 20.10.2010 г. за покупко-продажба на недвижими имоти“. „Технотел инвест“ АД е с предишно наименование „Бромак инвест“ АД, свързано с Цветан Василев.
На 12.02.2016 г. е сключен Договор за прехвърляне на вземане (цесия) между „Фобос консулт“ ЕООД и „Лодж пропърти“ АД, по силата на който „Фобос консулт“ ЕООД прехвърля (срещу цена от 11 000 000 лева) на „Лодж пропърти“ АД свое вземане от „Хелт енд Уелнес“ АД на стойност 10 100 000 лева. Въпросното вземане „Фобос консулт“ ЕООД е придобило по следния начин:
– 900 000 лева – част от вземането по Споразумение за признаване на задължение от 29.12.2015 г. сключено между „Фобос консулт“ ЕООД и „Хелт енд Уелнес“ АД
(длъжник), като „Фобос консулт“ ЕООД е придобило вземането на основание сключен Договор за цесия от 22.12.2015 г. между „Фобос консулт“ ЕООД и „Ем Стейт“ ЕООД, по силата на който „Ем Стейт“ ЕООД прехвърля вземането по сключен с „Хелт енд Уелнес“ АД договор за цесия от 09.03.2015 г. (съгласно този договор вероятно „Хелт енд Уелнес“ АД е придобило прехвърлено му от „Ем Стейт“ ЕООД вземане, срещу което се е задължило да заплати определена цена – 900 000 лева).
– 9 200 000 лева – остатъка от вземането но Споразумение за признаване на задължение от 29.12.2015 г., сключено между „Фобос консулт“ ЕООД и „Хелт енд Уелнес“ АД (длъжник), като „Фобос консулт“ ЕООД е придобило вземането на основание сключен Договор за цесия от 23.12.2015 г. между „Фобос консулт“ ЕООД и „Сън Сити 03“ АД, по силата на който „Сън Сити 03“ АД прехвърля вземането си за цената по сключен между „Сън Сити 03“ АД и „Хелт енд Уелнес“ АД Договор за цесия от 05.03.2015 г. (съгласно този договор вероятно „Хелт енд Уелнес“ АД е придобило прехвърлено му от „Сън Сити 03“ АД вземане, срещу което се е задължило да заплати определена цена – 9 200 000 лева)
На 23.02.2016 г. е сключен Договор за прехвърляне на вземане (цесия) между „Фобос консулт“ ЕООД и „Лодж пропърти“ АД, по силата на който „Фобос консулт“ ЕООД прехвърля (срещу цена от 18 334 000 лева) на „Лодж пропърти“ АД свое вземане от „Хелт енд Уелнес“ АД на стойност 18 333 333 лева. Въпросното вземане „Фобос консулт“ ЕООД е придобило на 22.02.2016 г. от „Стаджиори Лимитед“ Република Сейшели. „Стаджиори лимитед“ е придобило това вземане на 19.02.2016 г. от „Перфето консултинг“ ЕООД. „Перфето консултинг“ ЕООД на свой ред е придобило вземането на 24.09.2014 г. от „Карне-М“ ЕООД. „Карне-М“ ЕООД е придобило вземането спрямо от „Хелт енд Уелнес“ АД от сключен с последното Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 24.08.2011 г., който е бил развален.
По този начин, на основание посочените три договора за цесии от месец февруари 2016 г., е формирано задължение на „Хелт енд Уелнес“ АД към „Лодж пропърти“ АД в размер на 46,8 млн. лева, като праводателите на вземанията „Ем Стейт“ ЕООД, „Сън Сити 03“ АД и „Карне-М“ ЕООД са оповестени като дружества под контрола на Цветан Василев (част от структурата на т.н. „дружества-бушони“), с огромни по размер кредити към КТБ АД (н), които и към настоящия момент не са погасени.
Както „Лодж пропърти“ АД, така и „Кронос лимитед“ ЕООД и „Фобос консулт“ ЕООД са новоучредени дружества, нямат никаква търговска дейност и евентуално поети задължения в особено големи размери, както между тях, така и към трети лица по сключените договори, не биха могли да бъдат изпълнени.
На 16.05.2016 г. е вписано увеличение на капитала на „Лодж пропърти“ АД от 50 000 лева на 49 301 100 лева, с апортна вноска на вземане на „Кронос лимитид“ ЕООД и „Фобос консулт“ ЕООД към „Лодж пропърти“ АД, представляващо цената по сключените три броя договори за цесия от месец февруари същата година.
Следва да се има предвид, че „Карне-М“ ЕООД е кредитополучател от КТБ АД (н), със задължения по 4 броя кредити в общ размер на 33 млн. евро и 1,3 млн. лева. Управител на дружеството е Васил Шуманов – същият е бивш служител в сградата на бул. “Цар Борис III“ №159, разказват синдиците.

КТБ бе наложила възбрани върху част от имотите и един от тях дори бе продаден на компания, чийто счетоводител е била Кристи Маринова, сега синдик на банката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *