Родхаус и Ромер

Уилям Д. Нордхаус от Университета Йейл и Пол М. Ромър от Stern School of Business в Ню Йорк получиха Нобеловата награда за икономика, съобщиха световните агенции. Наградата е за приносите им в изучаване на климатичните промени и теорията на ендогенния икономически растеж, гласи сухото съобщение.

Всъщност тази награда бележи повратна точка. През последните години Пол Ромър, брилянтен, но не популярен икономист, предприе солова атака срещу това, което по негово мнение подкопава икономическата наука. Той публикува статия срещу т. нар. mathiness – склонността на икономистите да използват математически похвати, за да придадат наукообразност на статиите си, а по-късно, продължавайки своя своеобразен бунт, напусна поста на главен икономист на Световната банка.

Без да подценяваме приноса на Нордхаус (съ-автор на най-популярния учебник по икономика и привърженик на нови индикатори за устойчиво икономическо развитие, както и за инфлацията), отличаването на бунтаря Ромър с Нобеловата награда е важен знак. То може би бележи края на доминацията на неокласическия икономикс, поне що се отнася до теорията на растежа.

Предлагаме на нашите читатели съкратен превод на статия на Пол Ромър от 2010 г., публикувана от Vox EU. Тази статия не е показателна за основния научен принос на Ромър, но е показателна за начина му на мислене и би била интересна на по-широк кръг читателите, защото засяга един актуален проблем и за нашата страна.

Съкращаването на корупцията

от Пол Ромър

За мнозина корупцията и политическото връзкарство са неизбежна част от гръцката политика. Тази статия твърди, че същото се отнасяше и за Хонконг през 70-те, а сега той е пример за ниска корупция. Хонконг успя да направи този обрат, като назначи гуверньор, отговорен пред британското правителство. Гърция може да постигне същото, като  разчита на ЕС.

Пол РомерПриемаме за даденост, че държавните служители ще се подчиняват на закона. В САЩ новината, че полицейският отдел в Ню Орлиънс е извършил и покрил престъпления като изнасилване и убийство, ни напомня, че това не е така. Тя също ни напомня, че в една слаба държава може да е по-добре да се живее с беззаконието, отколкото да живее в силна държава, в която служителите могат да злоупотребяват.

Много нации живеят със слабо правителство, защото хората се страхуват, че силна власт ще злоупотребява с властта си. Този страх е особено остър в страни като Гърция, където хората все още си спомнят времето в края на 60-те години, когато военни офицери се възползваха от контрола над държавата и брутално подтискаха несъгласието.

За съжаление, настоящата икономическа криза в Гърция е твърде сериозна, за да може нейната слаба държава да се справи. В Ню Орлиънс (през 2010 г.) кметът и лидерите на общността помолиха Федералното министерство на правосъдието да се намеси. Гърция също трябва да се обърне за помощ.

Твърдо бавното възстановяване от финансовата криза може да застраши основите на гръцкото общество. За да се избегне това, гражданите на Гърция трябва да се обърнат към ЕС – не за повече заеми или за бюджетен надзор, а като гаранция за премахване на корупцията и неефективността на държавната администрация. Работейки с ЕС, Гърция може бързо да изгради силна, честна и ефективна държава, която да изведе страната от кризата.

Положението в Гърция

Корупцията и бюрократичната неефективност са вид данък за всички фирми, които оперират в официалния сектор на Гърция. Този данък е особено тежък за стартиращи фирми и чуждестранни фирми, които биха искали да инвестират там.

Ето как един бизнесмен, да го наречем Джон, описва скорошна среща с местен служител. Служителят е взел лиценза за една от дейностите на Джон. Той ще бъде възстановен само ако Джон се съгласи да наеме приятелката наслужителя като консултант и да й плати чрез офшорна сметка. Правните възможности на Джон са ограничени – всяко дело срещу служителя ще заседне в съда неопределено време. В същото време фирмата на Джон няма да може да работи без лиценза. Джон приключи това след разговор с по-високопоставен човек в правителството, за да накара местния служител да се отдръпне. Той не казва е получил висшият служител в замяна.

Подобно поведение не е тайна. В корупционната класация на Transparency International през 2009 г. Гърция обвърза Румъния и България с най-лошия резултат в ЕС. На това ниво корупцията има видими ефекти върху цялостната ефективност на управлението. Даниел Кауфман посочва силната връзка между корупцията и фискалните дефицити, дори в индустриализираните страни като Гърция. Бюджетната позиция в Гърция страда от укриването на данъци и политическия патронаж, който подува обществените заплати с ненужни наемания. Кауфман предполага, че ако нивата на корупция в Гърция са сравними с Испания (тя едва ли е еталон), бюджетният дефицит през предходните пет години би бил средно едва 2,5% от БВП, а не сегашните (през 2010 г. – б.п.) 6,5%.

Както отбелязва Маркъс Уокър в Wall Street Journal, приблизително една четвърт от всички дължими данъци в Гърция не се плащат. Уокър също така отбелязва разочарованието на премиера Георгиос Папандреу от много гръцки политици, които обещават работни места в публичната администрация на избирателите, за да осигурят гласовете. Финансовото министерство изчислява, че правителството е назначило 27 000 души в периода до изборите през есента на 2009 г., въпреки че много от новите назначения нямаха официална длъжност и офис.

Разходите за патронаж не се изчерпват със заплатите на ненужните държавни служители. В среда, в която политическият патронаж надделява над заслугите, дисциплината на служителите е слаба, правителствените агенции не работят добре, а подкупите са широко разпространени. Един особено важен провал се крие в съдебната система, която е известна с бавното разрешаване на делата.

Бизнесменът, с който разговарях, си изкарва прехраната, като събира част от корупционния данък. Чуждестранните фирми инвестират в Гърция чрез свои дружества, докато той координира исканията на държавните служители. Но усилията му имат цена. Използвайки данни от глобални проучвания на фирмено ниво, Kaufmann и Wei (1999) установяват, че ръководителите на фирми, които плащат повече подкупи, вероятно ще прекарват повече време, а не по-малко, за да се пазарят с бюрократите, отколкото фирмите, които отказват да плащат подкупи. Те също така имат по-висока цена на капитала.

Ползи от премахването на корупционния данък

Корупцията и бюрократичната неефективност действат като най-лошия вид данък, който понижава икономическата активност, без да води до приходи. Намаляването на този данък би донесло тройна победа. В дългосрочен план това ще повиши потенциалния БВП. В средносрочен план  ще намали дефицита по текущата сметка, като намали разходите за производство на стоки в Гърция. В краткосрочен план това ще насърчи инвестициите на чуждестранни фирми и стартиращи фирми, което ще доведе икономиката до пълна заетост.

Прилаганият сега подход, основан на строги икономии, може да намали бюджетния дефицит и чрез временно намаляване на вноса да помогне за балансиране на текущата сметка. Някои коментатори предполагат, че по-дългата рецесия може да е нежелан страничен ефект. Всъщност продължителната рецесия е съществена част от този подход за намаляване на дефицита по текущата сметка. Ако Гърция разчита единствено на фискални икономии, дългата и дълбока рецесия ще бъде единственият начин да се направят достатъчно ниски заплатите, за да се понижат трайно разходите за производство в Гърция спрямо търговските й партньори.

За да се избегне нуждата от продължителна рецесия, много страни въвеждат програми за приспособяване, които съчетават фискалната строгост и намаляването на обменния курс. Тъй като е част от еврозоната, Гърция няма тази възможност. В този контекст данъкът от корупцията и неефективността е подходящо препятствие – като го отстрани, Гърция може да намали разходите и да се превърне в по-конкурентно място за правене на бизнес. Не знаем точната величина, но това намаление на данъците може да е голямо. Млад човек, който се опитва да развие нов бизнес, ми каза, че той с радост ще плати 15% увеличение на ДДС, ако може да работи с правителство, което е толкова честно и ефективно, колкото правителството в Хонг Конг.

Опитът в Хонг Конг

Доскоро Гърция имаше пет нива на управление вместо трите нива – местни, държавни и национални – които са стандартни другаде. Допълнителните нива на управление увеличават възможностите за корупция и неефективност, така че сегашната администрация разумно избра да ги намали. Но дори и с по-малко управленски нива, корупцията и неефективността ще продължат.

Някои казват, че корупцията и политическото връзкарство са неизбежна част от „гръцката реалност“. През 70-те години същите видове културни песимисти смятаха, че Хонконг винаги ще бъде корумпиран.

Както на много места, отговорността за борбата с корупцията в Хонконг някога разчиташе на специален отдел в рамките на полицията, което е удобно неефективно. През 1974 г. генералният губернатор на Хонконг прехвърли тази отговорност в ново елитно министерство – независимата комисия срещу корупцията (ICAC). Комисията е пряко отговорна пред генералния губернатор, а той самият се назначава, а не избира.

Генералният губернатор в Хонконг отговоряше пред демократично избрания британски премиер, но неговата позиция не зависеше от местни политически съперничества. В резултат на това нито генералният губернатор, нито комисарите, които му бяха подчинени , имаха интерес да използват значителните правомощия на комисията за тесни политически печалби.

Не е изненадващо, че усилията на ICAC срещнаха значителна съпротива от страна на полицията. Генералният губернатор в крайна сметка бе принуден да даде амнистия за минали престъпления, след като полицията стачкува и заплаши с насилие. Макар че амнистията беше смятана за поражение, това означаваше, че комисията би могла да използва всичките си ресурси, за да преследва нови дела, включващи корумпирани полицейски служители и служители.

Заедно с официалните преследвания, ICAC използваше образователни инициативи за промяна на общественото възприятие на корупцията. Тя организира широка кампания, като добави курсове за борба с корупцията в учебната програма на държавните училища и създаде антикорупционни телевизионни програми. Тя публикува проучвания, които проследяват промените в размера на корупцията във времето. Комисията също преразгледа правилата на всички министерства и ги промени, за да намали възможностите за корупция. Според проучванията честотата на исканията за подкупи спада много бързо. Днес Хонконг е сред най-некорумпираните места в света, преди Япония, Великобритания и САЩ.

Ново оръжие?

Ако една комисия като тази в Хонконг би могла да премахне корупционния данък в Гърция, защо не е създадена? Проблемът е толкова стар, колкото гръцката демокрация. Както отбелязва Платон – кой да пази пазителите?

Правителствените агенции, които са достатъчно силни, за да преследват случаи на корупция и да изкоренят неефективността на държавната администрация, също са податливи на нередности. Избирателно преследване и освобождаване на държавните служители лесно могат да бъдат използвани, за да се помогне на една политическа партия и да навреди на друга. Дори ако тези правомощия се използват неутрално, жертвите ще твърдят, че мотивацията за наказателното преследване е политическа. Ако такива  твърдения не могат да бъдат категорично отхвърляни, те биха могли да подкопаят легитимността на комисията.

Политическата конкуренция в Гърция е като бой в кръчма. Създаването на мощна нова комисия е като да хвърляте пистолет в средата на скандала. Партиите в Гърция биха се съгласили, че ново оръжие може да е опасно. Но ако имат шанс, те биха могли да поканят нов градски шериф.

Внос от ЕС

Поради членството си в ЕС, Гърция има опция, която не е достъпна за повечето други страни по света. Възползвайки се от доверието в ЕС, Гърция може да започне същия вид борба срещу корупцията, която Хонконг предприе през 70-те години. Ако ЕС може да гарантира, че процесът на назначения в комисията за борба с корупцията няма политически влияния, гърците биха могли да премахнат корупционния данък, без да нарушават политическото равновесие.

Процесът може да бъде структуриран по много различни начини. Например, гръцките политически партии и членовете на гражданското общество биха могли да предложат имена за главен комисар за борба с корупцията. След това президентът на ЕС би могъл да назначи комисар от този списък, като запази правомощия да го отстрани, замени или преназначи. Подобно на централен банкер, главният комисар би могъл да има ясен мандат и широка свобода на действие за постигането му, особено при назначаването и уволняването на служители. Мандатът може да се съсредоточи върху бъдещето, следвайки примера на Хонконг, като включи амнистия.

Участието на ЕС може да бъде ограничено с клауза за определен срок. Клаузата може да се основава на гласуване с мнозинство в референдум. Тя също може да бъде задействана и от обективни показатели за ефективността, като Индекса за възприемане на корупцията на Transparency International или индикаторите на Световната банка.

Така независимата комисия би могла да допринесе за създаването на основните елементи на управлението на гръцката администрация. Комисията може да сложи край на практиката на назначаване и кариерно израсатване въз основа на политически патронаж. Хората, които вършат работата си, ще бъдат възнаградени. Хората, които не я вършат, ще бъдат посъветвени да се променят или ще бъдат уволнени.

Залогът

Съдбата на целия европейски проект  – за подобряване на всички аспекти на управлението в държавите-членки – сега зависи от това как се разрешава кризата в Гърция.

Предложенията за централизиран надзор над бюджетите на държавите-членки на ЕС са твърде трудни за изпълнение и са твърде ограничени (статията е писана преди да се приеме и изостави тихомълком Пактът Евро Плюс). Представените тук предложения за независима комисия могат да бъдат приложени бързо и биха били много по-полезни. Те могат да бъдат адаптирани и за други страни, ако е необходимо.

Много установени демокрации в ЕС са решили проблема с опазването на пазителите. Чрез институциите на ЕС, те могат да помогнат на хората, които все още живеят без забележителните предимства, които това носи, точно както федералното правителство в САЩ помага на хората в Ню Орлиънс.

С малки съкращения