ЗМИП

Представяме участниците в заключителния панел на Бизнес тема: Новите правила срещу изпиране на пари.

Диана Димитрова, CAMSДиана Димитрова е Регионален мениджър Европа и ОНД в Acuris Risk Intelligence – компания, специализирана в осигуряването на данни, свързани с AML. Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS).

Тя е международен експерт в KYC и Due Diligence областта и опитен ръководител на екип в областта на нормативното съответствие (Compliance).

Завършила е Политически науки и Международни отношения в Trinity College (САЩ). Има специализация в Център за Европейски изследвания, Маастрихт, Холандия. Владее английски, гръцки, италиански.

 

 

 

 

Димитър КолчаковДимитър Колчаков е Ръководител на звеното по нормативно съответствие и контрол в БАКБ. Той е експерт с  повече от 12 години опит в търговски банки в сферите на клиентското обслужване, вътрешния одит, нормативно съответствие, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO), Председател на комитет по защита на личните данни в БАКБ АД. Член на комитетите по платежни услуги, правен и сигурност на  Асоциацията на банките в България.

 

 

 

 

 

Симеон Петков е Ръководител на отдел Нормативен контрол в рамките на естонската финансова група ЮтеКредит и консултант на свободна практика. Сертифициран Специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по норматишвен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP certified). Асоцииран член на международната асоциация по нормативно съответствие (International Compliance Association).

Дългогодишен опит (над 16 години) в областта на нормативното съответствие и предотвратяване изпирането на пари, като 15 години в рамките на групата БНП Париба, Франция. Дългогодишен опит по разработване на вътрешни мерки и правила, обучения, въвеждане на мониторингови системи, разработване на контролни и обучителни планове в областта на мерките срещу изпиране на пари, финансиране на тероризъм и спазване на международните финансови санкции и други области на нормативно съответствие и контрол.

 

(по азбучен ред, не съвпада с реда на изказванията).