работа, строителство

Правителството в оставка предлага промяна в КТ, която носи три допълнителни почивни дни догодина. Това е част от промяната, с която се отменя сливането на почивни дни, но се предлага допълнителна почивка за празници, които падат през уикенда. Няма оценка на въздействие. Лесно се пресмята, че три дни са 1.2% от всички. Но ефектът върху БВП не е -1.2%. Логично е той  да е по-малко от 1.2% – заради рентите, защото има разлика между продукция и добавена стойност и пр. Но най-вече заради ефекта върху потреблението.

Ако сте консултантска фирма, която има договори за следващата година, тези дни означават само допълнителна компенсация на служителите (по-малък марж на печалбата). Добавената стойност няма да намелее, дори може да нарасне миниатюрно, заради ефекта върху потреблението.

Такива прости въпроси са алефът на икономическото познание. Един допълнителен ден означава, че хората ще харчат повече отколкото ще изкарват. Но има хиляди детайли, които са свързани със структурата на икономиката, особеностите на трудовото законодателство и т.н.

Да се изчисли ефектът се оказва трудна задача за икономистите.
Във Великобритания доклад на Центъра за икономически и бизнес изследвания иззчисли, че всеки допълнителен празник струва на британската икономика 2.3 млрд. паунда, но признава, че задачата за изчисляване на това влияние е трудна. През 2012 г., когато британците получиха допълнителен почивен ден заради Диамантения юбилей на кралицата прогнозите варираха от 1.1 млрд. паунда допълнителен БВП (поради печалбите от продажба на сувенири, пътувания и пр. до загуба от 3.6 млрд. паунда. Оценката на Bank of England за влиянието на Кралската сватба през 2011 г. е понижение на БВП с 0.4 процентни пункта, но този ефект е бил компенсиран по-късно.

През 2004 г., когато заради високосната година, броят на работните дни бе с 2.8 дни по-голям отколкото средното за периода от 1990 до 2004 г., ЕЦБ направи такава оценка.

Оказа се, че календарният ефект от това увеличение е 0.25 процентни пункта ръст на годишния БВП в еврозоната. Това е обобщеното число за оценки, направени поотделно за Белгия, Германия, Испания, Франция, Италия и Холандия. Тези три страни дават над 90% от БВП на еврозоната. Размерът на календарния ефект за различните страни варира. Докато за Германия той е 0.5 пр. п., за Франция е 0.2-0.3 процентни пункта, а в останалите страни – по-малък. Причината за тези разлики е, че в отделните страни броят на празничните дни се различава и някои страни дават допълнителни почивни дни, когато празникът се пада през уикенда. Освен това има значение каква е структурата на добавената стойност в секторите, засегнати от броя на почивните дни.
За да се справи с тези ефекти и да осигурят съпоставимост между различните години, при изчисляването на ръста на икономиката НСИ, както и Евростат се обявяват т. нар. календарно изгладени данни.

Като цяло средният брой работни дни в еврозоната е около 250 дни годишно и потенциалният ефект на един работен ден би бил максимум 0.4% от БВП. Но има причини да се смята, че действителното влияние е по-малко от пропорционално, пише ЕЦБ. Това е поради влиянието на бизнесите с непрекъснат производствен цикъл, както и работата на търговските обекти през уикендите. В секторите като туризма се наблюдава дори обратен ефект. Затова оценките показват, че един допълнителен работен ден би увеличил производството с 0.05 до 0.1%.

От друга страна, може да се предполага, че влиянието не е симетрично в двете посоки.
Една причина за това е идеята за намаляваща пределна производителност – ако това е в сила, един допълнителен работен ден би имал по-малък ефект от един допълнителен почивен ден.

Но както казахме, определящо е и влиянието на търсенето – ако едно предприятие няма достатъчни поръчки и не натоварва изцяло производствения си капацитет, то броят на работните дни не е от значение. Следователно тази оценка зависи и от фазата на бизнес цикъла.

И най-накрая, навлизането на дигиталните технологии силно намалява влиянието на броя на работните дни. Онлайн магазините, банкоматите и интернет медиите работят в режим 24/7. При това не във всички случаи се налага да се правят промени в сменния режим на работа, за да се осигури услугата.