Промяната на Наредба № Н-18/2006 г. трудно ще доведе до изсветляване на сектора на горива, но ще натовари търговците с допълнителни разходи, които ще се отразят в цената.

Това е становището на юристи, които коментираха, че проектът вероятно ще претърпи промяна поради несъответствие със Закона за защита на конкуренцията. Причината е изискването в касовата бележка да се изписва изискването за покупка цена на горивата (на литър), така че потребителят да може да направи сметка колко е надценката за търговеца (тази надценка, разбира се включва разходи за транспорт и съхранение, фири, брак, амортизации, маркетинг и пр.)

Промяната идва след лична намеса на премиера Бойко Борисов, който направи паралел със сметките за ток, които съдържат подробна разбивка. С проекта се предлага да се въведе изискване при извършване на продажби/зареждания на течни горива чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП), във фискалния бон да се отпечатва информация за размера на данъка върху добавената стойност, акциза, продажната цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност) и покупна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (покупна стойност). Предлага се информацията да бъде изписвана на отделни редове по видове течни горива, обясняват от МФ.

Предлаганата нормативна промяна се отнася, както за търговците на течни горива, така и за лицата, които извършват зареждания с течни горива за собствени нужди и регистрират и отчитат зарежданията чрез електронна система с фискална памет.

Срокът за привеждане на дейността на лицата, използващи ЕСФП, в съответствие с предлаганите изисквания, да е до 28 февруари 2019 г.

Предлаганите промени в Наредба № Н-18/2006 г. ще засегнат задължените лица, използващи ЕСФП, като същите следва да направят разходи за привеждане в съответствие в размер приблизително на 200 лева на обект, изразяващо се в актуализиране на софтуера на системата, се казва в мотивите на МФ.

В проекта липсва дефиниция на понятието покупна цена,  която вероятно следва да се определи като цената на доставката на горивото. Това е затруднение, тъй като следва да се осредняват цени от различни зареждания в бензиностанцията. Паралелът със сметките за ток в случая не върши работа, тъй като в последния случай става дума за регулирана цена, чиито компененти са фиксирани за половин година. За разлика от това бензиностанциите трябва да преизчисляват цени между две зареждания, за да ги представят в касовите бележки, които се подават в реално време към НАП.

По-големият проблем е дали изискването за разкриване на тази покупна цена е правно обосновано. Съществуват съмнения, че текстът противоречи на Закона за защита на конкуренцията, който забранява разгласяването на производствена или търговска тайна. Както знаете, самата КЗК забрани да се оповестяват цени на едро.

Ако това становище се приеме, то текстът за покупната цена може да отпадне от наредбата, което означава, че ще трябва да се извърши пренастройване, само за да се изпишат данните за ДДС и акциз, от което няма голяма полза.