Бъчварова

Под натиска на синдикати и работодатели, правителството даде знак, че ще отстъпи по повечето важни параметри на пенсионната реформа, с изключение на увеличаването на пенсионната възраст за обикновените работещи. Окончателното решение по пакета предлагани промени в Кодекса за социално осигуряване и съпътстващите го актове се очаква в сряда, 20 май.

Остават разногласията между социалните партньори за ранното пенсиониране, осигурителните вноски и инвалидните пенсии. Правителството се отказа от ново увеличаване на осигурителната тежест (освен вече гласуваното) и даде знак, че ще подкрепи предложението на синдикатите в МВР работещите под пагон да се пенсионират на 50 години.

„При тази тежка демографска криза, алтернатива няма“, обясни промените министър-председателят Бойко Борисов по време на Националния съвет за транстранно сътрудничество на 13 май, преди кабинетът да се откаже от увеличаването на осигуровките и възрастта за ранно пенсиониране. „Около 1.8 млрд. лева се допълва бюджетът на НОИ от държавата, за да се изплащат пенсиите в момента. С този пакет, който предлагаме, до десетина години, сумата ще бъде намалена на около 300 милиона. Ако не направим промени сега, държавата ще продължава да плаща по 1.8 милиарда на година, само за да запазим настоящото равнище на пенсиите“, допълни той.

Вицепремиерът Ивайло Калфин заяви, че с тези промени не приключва работата по промяна в пенсионния модел, защото ни предстои изработването на предложения за промяна в системата на инвалидните пенсии, промяна в закона, който урежда работата на пенсионните фондове, както и по изработване на обективните критерии за определяне на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход.

Увеличаване на осигуровките

Вицепремиерът Ивайло Калфин изглежда няма да успее да наложи увеличаване на на осигуровки, макар и разсрочено във времето. Неговото предложение бе вноските за фонд „Пенсии” и за безработица да се увеличат общо с 4.5 % за 12 години. Вместо това трябваше да отпадне планираното увеличаване на вноските за втора пенсия – в УПФ с 2 процентни пункта.

Очаквано това предизвика възражение от работодателите. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че сега данъкът върху труда е 50% и за да получи един работник 100 лева работодателят трябва да извади 150 лева, а след покачването на вноските облагането на труда ще достигне 57%.

Последният вариант обаче предвижда осигурителните вноски да нараснат с 2% за две години, а не с планираните. Това ще стане на две стъпки – с по 1% през 2017 и 2018 година и ще се отнася само до фонд „Пенсии”.

Тоест на практика не се предлага допълнително увеличаване на осигуровките, освен вече предвидения ръст с 2 процента, само че парите от увеличението ще постъпят в НОИ, а не в УПФ.

Нарастване на възрастта за пенсиониране за първа и втора категория

Правителството предлага заетите при първа категория да излизат в пенсия 8 години по-рано от останалите, а за втора категория – 3 години по-рано. Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоя работещите първа категория труд да се пенсионират 10 години по-рано, а работещите във втора категория да се пенсионират 5 години по-рано от редовната възраст. Искането на синдикатите не бе прието на тристранния съвет, но в петък стана ясно, че след среща при премиера то е подкрепено. В специалните ведомства трябва да направят разграничение за различния вид труд, неговата тежест, рискове и т.н., заяви Калфин пред БНР.

Ранните пенсии на полицаи и военни

Полицаите, които работят на терен, да се пенсионират на 50-годишна възраст, а всички останали служители в системата на МВР – на 53 години. Това предложение на Синдикалната федерация на служилите в МВР вероятно ще бъде подкрепено от правителството, стана ясно от интервю на вицепремиера Ивайло Калфин пред БНР. Първоначалното му предложение беше те да се пенсионират на 52 години и 10 месеца от следващата година, като тази възраст да расте с по два месеца годишно до достигането на 55 години. На това се противопоставиха вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова и военният министър Николай Ненчев, които искаха възрастта за пенсиониране да е 50 години, което е по-малко от възрастта, на която служителите в МВР и армията се пенсионират де факто. В момента няма изискване за възраст, а само за стаж.

Пенсионни фондове

Остава в сила възможността за прехвърляне на средства в Сребърния фонд, което всъщност даде начало на дискусиите по темата. Предстоят други промени, както по предложение на кабинета, така и на депутати. Пенсионните фондове ще информират клиентите си всеки месец за доходността на натрупаните по личните им партиди средства за втора пенсия. Това предлагат депутатите от временната парламентарна комисия, която трябваше да разгледа финансовото състояние на пенсионно-осигурителните дружества.

До два месеца пенсионните дружества и КФН трябва да изгладят разминаванията си за формулата, по която се изчислява реалната доходност на парите за втора пенсия (без инфлацията). Временната комисия предлага намаляване на таксите на ПОД, както и разширяване на определението за свързани, за да се пресече възможността парите за втора и трета пенсия да се влагат в акции на „роднински” фирми. Таксата, която се удържа от всяка вноска ще бъде намалена от максимум 5% до 3% през до 2018 година.

Инвалидните пенсии

Тук решението тепърва ще се търси. Има идея освен експертиза от ТЕЛК, хората да получават такава и от комисия към Националния осигурителен институт (НОИ), която да казва дали заболяването им позволява да работят и какво, съобщи Калфин. Но и в момента в решенията на ТЕЛК пише дали човек с увреждане може да работи.