Фед

Федералният резерв на САЩ сложи край на седемгодишната политика на почти нулеви лихви, като повиши основната си лихва с 0.25% пункта

Борсите реагираха с повишение, като Dow Jones Industrial Average нарасна с 1.28%. Вярваме, че е е налице значително подобрение на трудовия пазар, в средносрочен план инфлацията ще се доближи до 2%, обясни Джанет Йелън. Според прогнозите на Фед инфлацията ще стигне целта от 2% през 2018.

Краткосрочните колебания на пазарите не ни тревожа, каза тя и настоя, че повишението на лихвите през 2016 ще бъде постепенно. Това обаче не означава, че то ще бъде механично, а ще зависи от данните.

Федералната фондова лихва – или процентът на междубанковия пазар, се повишава до ниво 0.25-0.50%. Джанет Йелън нарече това малка стъпка, а в изявлението се казва, че паричната политика остава разхлабена.

Фед публикува и нови прогнози, които показват, че очакванията за следващите движения през 2016 година остават без промяна и централните банкери продължават да залагат на 4 повишения. Прогнозите на 17-те банкера включват покачване на лихвите до 1.375% до края на 2016, 2.375% – до края на 2017 и 3.25% след три години.

Възлов момент е решението да не се съкращава баланса на Фед засега. Активите на Фед са 4.5 трилиона долара и той ще продължи да реинвестира постъпленията от главниците по падежиращи облигации, докато лихвите не се повишат още. От думите на Йелън стана ясно, че централната банка ще се стреми да изгради буфер.

Фед повиши и т. нар. овърнайт обратна репо лихва – RRP, един от най-мистериозните, но най-мощни инструменти, на които централната банка все повече ще разчита, както пише FT.
Традиционните проценти на Фед зависят от това доколко оскъдни са банковите резерви, но разширеният баланс на банката принуди политиците да се обърнат към нови инструменти, като например RRP, за да въздействат на цената на парите..
„Ако Фед не може ефективно да управлява федералната фондова лихва, тогава доверието в него, ще бъде сериозно засегнато“, каза Меган Грийн, главен икономист в Manulife.
При RRP, одобрена контрагенти – включително банки и фондове на паричния пазар – отпускат заеми в брой в замяна на държавни ценни книжа със споразумение да върнат активите на следващия ден.
Предлагайки 0.25% лихва върху парите, депозирани при Фед, надеждата е, че пазарните процентите ще бъдат принудени да се конкурират, като по този начин се гарантира, че те ще нараснат до целевото ниво от 0,25-0,5 на сто. Промените влизат в сила на 17 декември.
В сряда Фед разкри дългоочаквани подробности за това как ще функционира RRP. Те включват таван от $ 30 млрд. за това колко може да заема всеки ден всеки от нейните 65 контрагенти. Преди бе обявен общ таван от $ 300 млрд за срочните репо сделки, които са различни от обратните репа.