КТБ

Историята на 10-те най-големи кредитополучателя на КТБ накратко

ПАРТНЕР ЛИЗИНГ АД

Кредити преди фалита на КТБ – 134 млн. лв.

Надеждите за връщане на значителна част от задълженията на лизинговата компания, които надхвърлят 140 млн. лева с лихвите, се изпари след като бяха продадени основни активи.

През август 2016 г. бе обявен търг за сградите и терена на печатницата на “Принт Трейдинг” при начална цена от едва 2.314 млн. лв. При втория търг печатарският комплекс бе закупен от „София Принт Инвестмънт“ ЕООД – дъщерно дружество на „Печатница София“ ЕООД, срещу цена от 4,4 млн. лева.

През 2017 г. синдиците искат обявяване на сделки (вероятно за прехвърляне на имущество) за недействителни, но губят делото и са осъдени да заплатят съдебни разноски за 266 хил. лв. Висящо е и дело срещу лизинговата компания и „Промишлено строителство – Холдинг“ (друг длъжник), който е придобил имущество без да е платил. Става дума за локомотив и 10 вагона, придобити по силата на лизингов договор от холдинга. Синдиците смятат, че става дума за средства с произход от „КТБ“ АД (н), като искат делото да се води по специалния чл. 60а, докато съдът указва, че върху вещите има особен залог и препоръчва на банката да пристъпи към реализация на обезпечението.

До момента са отменени две прихващания на малка стойност. Общо прихващанията са на стойност 6 млн. лева.
ГЛАС ИНДЪСТРИ АД

Кредити преди фалита на КТБ – 129 млн. лв.

Това е основното дружество , чрез което Цветан Василев финансира Сръбска фабрика за стъкло. Заедно с Балкан Глас общо кредитите за фабриката са над 215 млн. лева.

През ноември 2015 г. по иск на КТБ „Глас индустри” е обявено в несъстоятелност, а за синдик е назначен предпочитаният от банката Росен Милушев. Едва през 2015 г. стана ясно, че през 2015 г. с няколко цесии задълженията на фабриката към „Глас Индъстри” са прехвърлени на офшорката Ripers, оттам на друга офшорка – Stagiori и след това на Vexillum, което през 2017 г. предявява иск за фалит на сръбската фабрика.

Според „Труд” и „24 часа” фабриката е докарана до фалит, чрез заем от 47 милиона евро, взет от „Вексилум Балкан“, за което има съмнения, че също е на Цветан Василев. На 20 септември 2017 г. сръбският съд уважи иска на „Вексилум” и обяви фабриката в несъстоятелност. (решението (на сръбски))

На 25 септември 2017 г. предявява в СГС искове срещу „Глас Индъстри”, „Стажиори”, „Рипърс” и „Вексилум Балкан”. Предвид факта, че трите дружества не са в България, не е сигурно как разпоредбите на Закона за банкова несъстоятелност ще се приложат.

КТБ имаше особен залог върху 40% от акциите във фабриката и не е известно дали са правени опити той да бъде вписан. (Едно от основанията договорът с Alix Partners да не включва издирване и връщане на активи, финансирани КТБ, бе, че по-голямата част от имуществото е в България.)
НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД

Кредити преди фалита на КТБ – 105 млн. лв.

“Нафтекс Петрол” ЕООД бе един от най-големите доставчици на течни горива на едро в страната. След фалита на КТБ Цветан Василев прехвърли контрола на компаниите от групата на Гриша Ганчев.

Дъщерното дружество на “Петрол” АД е в несъстоятелност от август 2016 г. КТБ е завела множество дела, с които оспорва вземания на различни кредитори (предимно от групата на „Петрол” и „Литекс”), които са били приети от синдика. Част от тези вземания са въз основа на цесии, друга част са на основание фактури или договори за заем (включително такива, за които има преводи) или са вземания по регрес – на основание погасени задължения на „Нафтекс”, по които третото лице (например, „Петрол)  е съдлъжник. КТБ твърди, че част от сделките са симулативни. Съдът в Ловеч, където се водят основните дела, предимно отхвърля исковете. Подробности – https://legalacts.justice.bg/?page=ugKI7cEuINQ%3D&courtId=fRjpOFMiv0E%3D&keyWord=8NCEUIe%2FXOPDNhA3gF8bdA%3D%3D&showConnected=False&isLuceneInUse=True&showResults=True&isAdvanced=False

През април 2017 г. банката е поискала от СГС отмяна на 16 извършени прихващания, като делото е висящо. През август 2017 г. по иск от 2015 г. съдът е отменил 10 прихващания на стойност близо 3 млн. лева. Общо прихващанията са на стойност поне 15 млн. лева.
АЛФА КЕПИТЪЛ АД

Кредити при фалита на КТБ – 101 млн. лв.

Друга компания от групата около „Петрол”, която е в несъстоятелност. Дружеството все още контролира 28.85 % от “Петрол”, но вече ключови активи на дистрибутора на горива не са част от него.

Синдикът свика общо събрание на 6 декември 2017 с идеята да получи разрешение за продажба на акциите от „Петрол”.
РОДИНА ПРОПЪРТИС ЕАД

Кредити при фалита на КТБ – 96 млн. лева

Компанията е основана през 2013 г. с цел придобиването на дялове от “Родина Тауър”, което не е осъществено, а средствата са преведени на свързани с Василев дружества. Обявено е в несъстоятелност на 16.10.2017 по иск на КТБ и оттогава производството се движи бързо. Приетите вземания на КТБ са набъбнали до 161 млн. лева. Не е известно доколко дружеството разполага с имущество.

ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ АД

Кредити преди фалита на КТБ – 94 млн. лева

Това бе една от работещите компании, но е използвана и като пощенска кутия. След фалита на КТБ преминава под контрола на „Ботса”, дружество, свързано с Бисер Лазов. Интегрирани пътни системи е обявено на 30 октомври 2015 г. в несъстоятелност, но не по искане на КТБ. Над 85% от активите са вземания и заеми за други фирми от орбитата на КТБ, в това число е използвана за финансиране на медийни проекти.

Едва през април 2017 г. КТБ е завела искове за връщане на имущество „с произход банката“ на основание чл. 60а, срещу ИПС и още няколко от големите кредитополучатели от орбитата на КТБ, в т.ч. „Никкомерс 01”, „ТВ Седем“ ЕАД, ББТ, „Краун Медия”, „Ем Стейт“ ЕООД. Съдът на няколко пъти връща тези искове, като основанието е, че за четири от дружествата е открито производство по несъстоятелност (чл. 637 от Търговския закон) и не може да се предяват нови искове.
ДУНАРИТ АД

Кредити преди фалита на КТБ – около 90 млн. лева.

Четирите заема към КТБ са погасени изцяло чрез прихващания, като основна роля играе италианският бизнесмен Едоардо Миролио и „Е. Миролио” АД. Залогът в полза на Миролио пречи на прехвърляне на дружеството. През 2016 г. Цветан Василев продава дружеството на ЕМКО, като едновременно с това е увеличен капиталът му, така че непрекият собственик – „Хедж Инвестмънт” губи контрол върху прекия собственик „Кемира”, а с това и върху „Дунарит”. („Хедж”, което също е длъжник на банката, притежаваше и „Авионамс”, но КТБ успя да продаде на Държавната консолидационна компания тези акции в рамките на изпълнително производство.) Тогава се появява нов кредитор с офшорен собственик – „Виафот”, който твърди, че през 2015 г. е изкупил вземанията на Миролио, резултат на цесия. Следва поредица съдебни деца, повечето неприключили. През 2017 г. „Виафот” прехвърли вземането на стойност 47 млн. лева на неизвестното дотогава  „Дипи” ЕООД, а последното го продаде на самата КТБ. Банката от своя страна прехвърли въпросното вземане на ДКК, която ще се яви като заложен кредитор на предприятието. Но „Дунарит” погаси това вземане. В момента опитите на „Емко” да се впише като собственик и да смени Съвета на директорите се блокират от Агенцията по вписвания, включително с искане за представяне на заверени копия от документи и от книгата на акционерите.

КТБ трябваше да плати сумата по придобитото и препродадено вземане, като прехвърли на „Дипи”  активи, вече предлагани на търгове. Сред тях се оказа и сградата на банката и ТВ „Седем” на бул. „Цар Борис ІІІ”.

В края на април 2017 г. КТБ е завела три иска за отмяна на прихващания, като друг иск само срещу цесията на Едоардо Миролио от 2016 г. все още чака произнасянето на съда.
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ АД

Кредити преди фалита на КТБ – около 90 млн. лева.

Работещо дружество, което след фалита на банката е прехвърлено на сръбски граждани.

Това е един от малкото големи кредитополучатели, който погасява кредити след 20 юни. Едно от обясненията е, че два дни преди фалита на КТБ ИПК “Родина” превежда средства от току-що усвоен кредит. Извършени са и прихващания за над 12 млн. лева.

На 1 ноември 2017 г. дружеството е обявено в несъстоятелност по иск на „Холсим България”. Срещу него се водят множество изпълнителни дела. Приетите вземания на КТБ са на стойност 63 млн. лева.
БОЛКАН ГЛАС АД

Кредити преди фалита на КТБ – 86 млн. лева

Празно дружество. По голямата част от получените средства са преведени на “Глас Индъстри”. Няма движение през последните две години.
ЕВРОБИЛД 2003 ЕООД

Кредити преди фалита на КТБ – 84 млн. лева.

Въпреки че е преразпредяло кредити за други компании през годините „Евробилд 2003”  е купувало множество имоти. Това го прави от един от важните длъжници. Сред тези имоти е и сградата на КТБ на пл. Гарибалди. Част от имотите са били продадени след КТБ на банката, вкл. бившата сграда на “София прес” на бул. “Цариградско шосе”.

Освен това сградата на “Граф Игнатиев” №10 с оценка 40 млн. лева бе ипотекирана в полза на “Ню Кооп Инвест” през есента на 2014 г.

„Евробилд 2003” е един от длъжниците, които след фалита на банката мина под контрола на „Иновейшън Трейд” ЕАД, свързано с Бисер Лазов. Дружеството е обявено в несъстоятелност с начална дата на свръхзадълженосттта – 30 ноември 2014 г., като искът е подаден от „Дивал 59” (друг длъжник), а КТБ се присъединява като кредитор. Започнало е осребряване на имущество.

На 16 декември 2016 г. съдът по искане на „Евробилд 2003” и след положително становище на синдика извършва корекция в списъка на приетите вземания като намалява първоначално приетото вземане на КТБ в размер на над 100 млн. лева (в т.ч. 80 млн. лева главница). Това става, след като съдът признава прихващания, извършени през същата година със задължения на банката към дружеството. Става дума за операцията, с която капиталът на банката бе увеличен чрез подчинен срочен дълг за 30 млн. евро. Кредитор в този случай бе именно „Евробилд 2003”. Пред съда се твърди, че дружеството едностранно е развалило договора с банката (предполага се, че след фалита) и настоява за връщане на сумата. Отделно от това то иска да му бъдат признати неизплатени наеми. Съдът признава и приспада тези задължения, в резултат на което приетото вземане на КТБ от „Евробилд 2003” е намалено четирикратно до 26.8 млн. лева. Не са признати основни обезпечения в полза на КТБ.

Пред синдика бяха предявени множество искове на кредитори. Той е отхвърлил част от тях, в това число иск на „Ню Кооп Инвест”, но са признати други вземания, в това число, свързани със собственика.

В Апелативния съд е заведено дело от „Ню Кооп Инвест”. Дружеството, свързано с Георги Славчев Георгиев (косвено и с Бисер Лазов) твърди, че има вземания от КТБ за 102 млн. лева по два договора, като първият е бил обезпечен именно със сградата на банката. През февруари 2017 г. обаче то се е споразумяло с КТБ да й прехвърли вземанията си срещу „Евробилд” за 1 лв. Не са известни подробности за тази сделка, която е обект на противоречива информация в медиите.

Извън списъка е ТЦ – ИМЕ, дружество, което не е пряк кредитополучател на КТБ, но към което са превеждани много от отпуснатите заеми, например от ИПС, Родина Пропъртис и т.н. На 1 ноември 2017 г. по иск на КТБ то е обявено в неплатежоспособност. Оттогава множество кредитори, включително извън орбитата на КТБ, са предявили вземания.