пари, депозити

Темата за неравенството в доходите е чест повод за идеологически битки, а след триумфалния успех на книгата на Томас Пикети на мода излязоха и статистическите анализи. Много рядко обаче тези анализи включват статистически данни от България, освен позововането на коефициента на Джини (виж тук).

ДжиниПоследните данни на НСИ са за 2012 г. и не показват нарастване на неравенството. У нас Джини е около 35, и не се променя съществено през последните години, но преди 2006 г. стойностите му са били около 25. Данните на Евростат показват, че през 2013 г. коефициентът на Джини е най-висок именно в България – 35.4 при 30.6 средно за ЕС.
Най-богатите една пета от домакинствата получават 6.6 пъти повече от най-бедните, показват други данни на националната статистика.
НСИ следи разпределението на доходите на база на анкети. Става дума за проучване сред 7000 лица, което е доброволно. Въпреки че е извадката не е малка, при големи разслоения в доходите тези проучвания не са много надежди. Образно казано, достатъчно е един от най-богатите българи да попадне в извадката, за да иде цялото проучване по дяволите (доходите на тези 7000 души общо са равни на 35.6 млн. лева, като се има предвид, че средният годишен доход на човек през 2013 г. според това проучване е 5094 лева.).

Ето защо НАП е по-интересен източник на информация. Economix.bg разполага с обобщени данни за декларираните доходи през 2009-2013 г. Данните са разделени според пет подоходни групи – получили доходи до МРЗ, до една средна работна заплата (СРЗ), от 1 до 10 СРЗ, от 10 до 100 СРЗ, над 100 СРЗ.
Те също не показват отчетлива тенденция на задълбочаване на неравенството. По-скоро има ръст на декларираните пред НАП средни доходи.
под минималната заплатаНо прави впечатление една тенденция при доходите около минималната работна заплата през 2013 г. Средният доход на едно лице под МРЗ нараства рязко и намалява средният доход на лицата, получаващи от 1 МРЗ до 1 средна заплата. Това е свързано с намаляване на броя на лицата, декларирали средногодишен доход, под една МРЗ – хора, които са загубили работа, хазяи, получатели на спорадични доходи, вероятно работещи в сивия сектор. mrz-dohodВ същото време се е увеличил броят на лицата, получили над една минимална работна заплата, но под средната. Такива са хората, заети на минималните прагове, които често са малко над МРЗ. Трябва да се има предвид още, че не всички получаващи доходи около минималната работна заплата, подават данъчни декларации.

средПри хората, които получават доходи, по-високи от средните за съответната година, най-бързо растат сумите в диапазона от 10 до 100 средни заплати. В същото време декларираните суми от най-богатите – тези, които получават повече от 100 средни заплати (969 хил. лв.*), по-скоро намаляват.
богатиТова обаче се дължи на една аномалия през 2009 г., когато НАП е отчела постъпления от данъци в размер на 1 млрд. лева от лица, които са сто пъти по-богати от средното. Тогава броят на най-богатите е бил двойно по-голям отколкото през следващите години – 432 спрямо 195 души, декларирали доходи над 100 средни заплати през 2013 г. Съответно деклариралите доходи над 100 средни заплати, са внесли 365 млн. лева през по-миналата година.

Декларирани доходи пред НАПВ обобщение, данните показват, че най-много хора са заявили доходи от една минимална до една средна заплата – 208 000 души, а като сума – най-много са получили хората със заплати над средното, но под 10 СРЗ. Те са обявили доходи за 3.6 млрд. лева. Това са 55% от всички доходи, съответно от данъците, платени от лицата, които подават данъчна декларация.

Това са 586 хиляди души или малка част от получаващите доходи, при това извадката не е случайна. За сравнение, заетите през същата година са 3421.6 хил. души, по данни на НСИ. Институтът не публикува статистика за разпределението на заплатите размер.

Прочетете още: Какви доходи отчетоха милионерите