Орешарски

Хората на минимална заплата ще получат обратно през 2015 година данъка върху доходите си, внесен през 2014 г., съобщи премиерът Пламен Орешарски по време на дискусия за бедността. По същество става дума за въвеждане на необлагаем минимум.

Според Орешарски това е мярка, която ще увеличи разполагаемия доход на работещите бедни и няма да наложи промяна на бюджета за догодина.

За тази мярка съобщи първо новият заместник председател на парламента Алиосман Имамов. Мярката се въвежда след като вече бяха гласувани промените в данъчните закони и, въпреки че засяга чак бюджета за 2015 г., ще се наложи да се промени отново Законът за данъците върху доходите на физическите лица.

Необлагаемият минимум, за който настоява КНСБ (синдикатът има национален протест утре) и за който финансовият министър Петър Чобанов само допреди дни твърдеше, че ще бъде въведен евентуално през втората половина на мандата, ще струва на хазната около 500 млн. лева според предишни оценки (на база 400 лв. необлагаем минимум, който е за всички).

Според Орешарски потенциалният разход е 150 млн. лева, тъй като ще бъдат засегнати само доходите на 200 000 души, които получават минимална заплата. Социалният министър Хасан Адемов бе цитиран да казва, че всъщност бенефициентите са много повече (около 462 хиляди), тъй като се включват и заетите на непълен работен ден.

Възможно е за внезапното решение да са повлияли данните за третото тримесечие, които показаха, че икономиката се крепи на износа и харчовете на държавните ведомства, в известна степен и на инвестициите. Потреблението на домакинствата отчете спад от 1% на годишна база. При перспективата за по-малко еврофондове и по-бавния ръст в еврозоната, ниските доходи се превръщат в риск за възстановяването на българската икономика. Мярката ще влияе само на очакванията на бедните потребители, тъй като те реално няма да разполагат с повече пари догодина.

Минималната работна заплата през 2014 г. се увеличава до 340 лева и според премиера не може да е по-висока, защото това ще застраши конкурентноспособността и ще увеличи безработицата.

Не са известни подробности. Не е ясно дали ще се връщат платените данъци за облагаем доход до 4080 лв. годишно, или ще се прилага месечен критерий. В първия случай, например, ще спечелят служители, който се осигуряват върху 1300 лева три месеца и след това получават обезщетение за безработица, което не се облага. А ако се въведе месечен критерий, не е ясно как ще се процедира с доходите, които не са свързани с работната заплата. Друга неяснота идва от това, че според ЗДДФЛ облагането е според датата на плащане, не според датата на начисляване на доходите. Това засяга например изплатените през януари заплати от 310 лева, отнасящи се за декември.

Според думите на премиера се предвижда еднократно връщане на всички 12 данъчни плащания след подаване на данъчната декларация, което трябва да стане през 2015 г.

Хората, които получават малко над минималната заплата, а косвено и техните работодатели, ще бъдат ощетени. (Вижте и статията Социални прагове и тавани).Това е цената на запазване на плоския данък, но тя ще доведе до изкривявания. Изчисленията показват, че чистият доход на този, който получава 340 лева и този, кооито получава 378 лв. догодина ще бъдат равни. Разликата е в това, че първият ще трябва да чака лятото на 2015 г., за да му върнат данъка, а вторият ще струва повече на работодателя си. Хората, които работят за 350, 360 или 370 лева, ще получат по-малко от наетите на минимална работна заплата. Проблемът е, че необлагаемият минимум се въвежда след като вече са договорени минималните осигурителни прагове.

Вижте още за практическите затруднения, свързани с въвеждането на необлагаем минимум
Мярката също така дава предимства на заетите в сивия сектор.