Людмила Петкова

Министерството на финансите обмисля дали да не се раздели единната сметка и да има две сметки – за данъци и осигуровки, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя призна, че при това положение вече не може да се говори за единна сметка. Няма да има повишаване на акциза на цигарите.

Петкова говори на брифинг, след като Комисията по осигурителни отношения и Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) подкрепиха промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в който са залегнали промени с цел усъвършенстване на единната сметка и въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури. В проекта е предвидено отделяне на плащанията за лихви.

Синдикатите са заявили, че е неприемливо с осигурителните вноски да погасяват данъчни задължения.

Петкова призна, че проблемите идват и от това, че няма обвързване между платените суми и декларации 1 и 6, с които се обяснява за какво са осигуровките. Има много неподадени декларации, най-вече от самоосигуряващи се лица.

„Самоосигуряващите се са длъжни да подават декларация 1 всеки месец, а декларация 6 – веднъж годишно, но ако не направят това, дори и да си плащат осигурителни вноски, това не може да се отчете от системата, защото за разлика при единната сметка е нужно поясняване за какво се плащат конкретните суми“, коментира Росен Бъчваров, говорител на НАП.

Обобщена информация за осигурителните декларации не излиза в момента, затова трябва да се направи допълнение към информационната система, каза Петкова.

БТПП подкрепи промените и по-специално идеята за погасяване първо на задълженията по главниците, и след това по дължимите лихви.

В изявление, разпространено по-късно, палатата коментира, че системата на единната сметка все още притежава несъвършенства, като например отсъствие на правото на избор при погасяване на задълженията, което дава възможност на изрядния платец да изпадне в състояние на неизправност при ненавременно и неточно разнасяне на погасените задължения от данъчната администрация.

На въпрос на журналисти дали предстои повишаване на акцизната ставка на цигарите и алкохола Людмила Петкова уточни, че за 2014 г. не се предвижда такава промяна. За 2014 г. единствената промяна, свързана с акцизните стоки, е въвеждането на бандерол с нова защита за тютюневите изделия и за алкохолните напитки.

Повод за изявлението бе публикация в съботния брой на „24 часа“, според която цените на цигарите от най-продавания среден клас ще се повишат с 30% през следващите 4 години заради новите минимални нива на акциза, които въвежда ЕС.

Наскоро „Индъстри Уоч“ публикува анализ, според който задържането на цените на цигарите не може да продължи дълго, тъй като и в момента те са най-ниски в Европа.

Нова директива на ЕС предвижда значително увеличаване на минималните акцизни ставки, като за България и няколко други източноевропейски страни е дадена „отсрочка“ до края на 2017 г. Общият акциз върху цигарите трябва да бъде най-малко 60% от среднопретеглената продажна цена на дребно, като акцизът не трябва да бъде по-малко от 90 евро за 1 000 цигари, независимо от цената. Пазарът в България ще бъде силно засегнат от новите задължителни увеличения на облагането на тютюневите изделия. В зависимост от избраната от България комбинация от специфичен и пропорционален акциз, ефектът върху цените ще е повишение с между 15 и 18 процента, или 0.69 – 0.80 лева на кутия цигари. Препоръката на ЕК е това да става постепенно, т.е. за оставащите 4 години може да се очаква увеличение на облагането с 15-20 стотинки на кутия, ако правителството иска да предотврати нов голям шок в бъдеще.

От друга страна, увеличаването на акциза не допринася особено за ръст на бюджетните приходи, поради намаляване на събираемостта.

Според изчисления на „Индъстри Уоч“ след двете шокови повишения на акцизите контрабандата е станала по-изгодна. Средната ефективна акцизна ставка се повиши около 4.6 пъти за периода 2005-2013 (т.е. към момента), което доведе до 3.3 пъти ръст на средните цени на цигарите за периода от края на 2004 до момента, при положение, че инфлацията за този период е около 50%.

Прочетете още

[related limit=“5″]