Промените в Закона за защита на потребителите (ЗЗП), приети на първо четене от Народното събрание на 1 март заплашват да ликвидират както кабелната индустрия, така и създаването на нови телевизионни програми. Това е позицията на Асоциацията на кабелните комуникационни оператори, заяви председателят на УС Димитър Радев пред БНР. Промените позволяват да се развалят договори в промени в програмата.
” Те повече ограничават, отколкото пазят правата на потребителите, като в същото време оказват негативен ефект върху кабелната и медийна индустрии. Открито заявяваме, че тези промени са вредни за потребителите и за индустрията.,твърдят операторите.
“Предвидените промени са ярко доказателство за капацитета на българската политическа мисъл, който стига единствено за производство на популистки закони със съмнителен ефект”, пишат още от асоциацията, цитирани и от Дарик. “Скрити зад паравана на „потребителския интерес”, предложените текстове не само, че не го защитават, но в действителност товарят както потребителя, така и бизнеса с допълнителни разходи”.
От текста, качен на сайта на парламентарната икономическа комисия, става ясно още, че промени в списъка на телевизионни програми”не може да се извършват без изричното потвърждение от страна на потребителя, изразено в писмена форма”.
С този законопроект също се намалява силата на звука на телевизионните реклами.