Предоставените предложения в отговор на RFP (Искане за предоставяне на предложение – б.р.) не съдържат достатъчна информация за оценка на разходите за жизнения цикъл, което да позволи прилагането в пълен обем на „Методика за избор на оптимален вариант за реализация на проект Придобиване на нов тип боен самолет“ за изготвяне на индивидуални обобщени оценки.

Такъв е изводът от краткото сравнение на трите останали до финала оферти за нов изтребител, изготвен от работната група. Въпреки признанието за непълна информация в доклада, подписан от министрите на отбраната и на икономиката – Красимир Каракачанов и Емил Караниколов, се предлага правителството да започне преговори със САЩ за доставка на F-16V, блок 70 на „Локхийд Мартин“.

Сделката за минимум осем изтребителя на стойност 1.5 млрд. лева без ДДС (1.8 млрд. лева с ДДС) се подготвя от години. Възможно е тя да предопредели и следващата сделка за придобиване на други осем изтребителя. Преди това Народното събрание трябва да одобри промяна на условията на конкурса, тъй като офертата на САЩ не отговаря на всички предварителни условия.

Този избор, обявен в навечерието на празниците, до голяма степен бе предизвестен. През последните години изборът на нов самолет дава поводи за противопоставяне между президента Румен Радев и лидерите на ГЕРБ, особено Цветан Цветанов. Заместник-председателят на управляващата партия, който наскоро се завърна от САЩ, не крие предпочитанията си към F-16. Според неговата логика „когато е ясно, че има класиране, някои детайли, които към настоящия момент не могат да бъдат споделени от американската страна, ще бъдат споделени и тогава ще говорим за цената“. „В служебния кабинет направиха една непрозрачна процедура, за да може правителството, назначено от Румен Радев, да избере „Грипен” и да елиминира всички останали”, коментира още Цветанов.
Премиерът Бойко Борисов, който първоначално ограничи препоръките си до това да се купят нови изтребители, в средата на декември също заяви, че F-16 са най-добрите. Междувременно той се срещна със заместник-държавния секретар на САЩ Джон Съливан и разговаря с държавния секретар Майк Помпео. В последния случай американската, а не българската страна информира, че е обсъдено и превъоръжаването на ВВС.

Преговорите по американската оферта тепърва ще се водят, а крайната дума ще е на парламента.

Какво е известно?

Актуализираният през тази година проект изисква първите самолети да бъдат доставени до 24 месеца, останалите – до три години, като в този срок трябва да се постигне първоначална готовност за Air Policing. В рамките на шест последователни години трябва да бъдат доставени резервни части, средства за наземно обслужване, въоръжение и обучение.

Само три оферти са останали на финалната права, като отговарящи на изискванията – на Италия (EF-2000
Eurofighter Tranche 1), САЩ (F-16V Block 70) и Швеция (JAS-39C/D Gripen). Второто американско предложение – за F/A-18E/F, е декласирано на формално основание. Италианската оферта за Eurofighter е за употребявани самолети, така че никога не е имала големи шансове.
Офертата за SAAB за Gripen e на цена под 1.5 млрд. лева за 8 изтребителя, като могат да бъдат доставени и 10 изтребителя за тази цена, но при намалено обем функционално оборудване и/или намалени наличности на резервни части и консумативи.
Офертата на САЩ е по-скъпа, но е предложено да се водят преговори, така че тя да се вмести в бюджета на българското правителство – 1.5 млрд. лева без ДДС. За това всъщност се разбра и от съобщението за разговора на Борисов и Помпео.

Невъзможно сравнение

На публиката бе представен Доклад за резултатите от работата по изпълнение на приетия от Народното събрание Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“. С него се предлага на правителството да поиска одобрение от парламента, за да подготви проект на международен договор и да проведе преговори с правителството на САЩ за придобиване на новия тип боен самолет за Военновъздушните сили.
Докладът от осем страници (без титулната) съдържа откъслечна информация, която не позволява сравнение. Документът се основава на окончателния протокол на Съвместната работна група и на Политико-военна група, водила консултации с държавите, участнички в процедурата. Политико-военната група е назначена в края на октомври и за по-малко от два месеца е провела много заседания, става ясно от официалната информация.

Двата документа не са публични и не е ясно дали препоръката да се избере F-16 e на работната група или е политическо решение.

Посочва се също, че правителството ще предложи на Народното събрание да промени решението си, като „разреши Проектът на международния договор по т.1 да се отклонява от задължителните изисквания, посочени в Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“, одобрен с Решение на Народното събрание, ДВ, бр.51 от 2018 г., при условия на последваща ратификация на основание чл. 85, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България и чл.15, ал.1 от Закона за международните договори на Република България.“

Според доклада:
„Процедурата ще се провежда в условия на съобразяване на законоустановената процедура на САЩ за чуждестранни военни продажби FMS (Foreign Military Sales), а именно изпращане на LОR for
LOA (Letter of Request for Letter of Offer and Acceptance – Договор за изпълнение) в срокове, определени от американското законодателство. Отговорът на RFP е валиден за първоначално ценово намерение. Тези ценови условия могат да бъдат подобрени на етап LОA при условие, че тяхното предложение е избрано.
Този подход не съответства на процедурите на МО да имаме окончателни оферти, за да извършим оценка. Всички условия в отговора на американското правителство са валидни при положение, че LОA е подписан и плащането е извършено. “

От това става ясно, че окончателните параметри не са известни и всъщност решението на парламента следва да се промени и процедурата да се рестартира. Не е известно и какво ще включи договорът. Не е изключено подобряване на офертата (намаляване на цената), за сметка на намален обем въоръжение спрямо първоначалната оферта. Изобщо има твърде много неясноти и отклонения.

Според Красимира Стоянова, вицепрезидента на SAAB, която говори пред bTV, офертата им отговаря на всички предварителни изисквания, докато американската оферта не отговаря на четири от седем. Първо, цената за F-16V е над бюджета. Второ, предлаганата версия на Ф-16 не е на въоръжение в момента никъде. Предлаганата процедура от страна на САЩ изисква плащане веднага след сключването. И четвърто, изтребителят няма да може да поеме охраната на въздушното ни пространство през 2022 г., както искат българските власти, тъй като няма да е произведен дотогава.

От доклада на двамата министри остава впечатлението за сравнение на ябълки и круши (точно по израза на американския заместник държавен секретар), като и двете оферти не отговарят напълно на очакванията.
Докато F-16 e най-нова модификация, шведският самолет е по-стара технология, но SAAB твърдят, че тя непрекъснато се усъвършенства. Американската оферта включва цялото оборудване, докато шведската включва само оборудването, необходимо за Air Policing. Така в този случай България трябва да доплати за лицензи на трети страни, ако иска оборудването, необходимо за довеждане на самолета до „многофункционален“.

Докладът акцентира именно върху необходимостта да се закупи допълнително оборудване, което би довело до надвишаване на бюджета от 1.5 млрд. лева без ДДС, но не се казва с колко. В същото време в доклада липсва оценка за това дали предложението на САЩ ще се вмести в рамката от 1.5 млрд. лева:

„В случай, че бъде избран JAS-39 C/D Gripen, за изпълнение на изискванията на RFP относно количеството на въоръжението „въздух-въздух“, българската страна трябва да закупи цялото количество ракети „въздух-въздух“ за малки дистанции и ракети „въздух-въздух“ за средни дистанции. Не са налице данни дали оставащата сума до 1,5 млрд. лв. ще бъде достатъчна за закупуване на необходимото оборудване за самолета, включително боеприпаси за оръдието, ракети „въздух-въздух“ за малки дистанции и средни дистанции, доставяно от трети страни.
Съгласно наличната информация, предоставена от европейски консорциуми за производство/продажба на ракети „въздух-въздух“ в подкрепа на предложението на Швеция, стойността за придобиване на самолетите,
въоръжението и допълнителното оборудване би превишила рамката от 1,5 млрд. лв.“

За какво ще се използват изтребителите, разбира се, зависи от военната стратегия и задачите, поставени в рамките на НАТО.

Офертите са несравними и поради това, че заявката на „Грипен“ включва разсрочено плащане за пет години (с опция за 10 години). Първите Грипен-и могат да бъдат доставени след 21 месеца. А офертата за F-16 изисква плащане след сключване на договор и доставка най-рано след 2023 г. (срокът не е посочен в доклада). Това предполага да се оцени сегашната стойност на плащанията, за да има съпоставимост.

Безспорно предимство на Gripen, което се подразбира и от доклада, макар да липсват подробности, са по-ниските експоатационни разходи.

Безспорно предимство на F-16 e по-дългият му срок на експлоатация – 48 години.

Пропуски

Силно смущава липсата на информация в доклада и сравнение на офертите по отношение на интегрираната логистична поддръжка. При това в Актуализирания план изрично е записано, че:

„Опитът от практиката показва, че само 30-50% от общата цена на жизнения цикъл са за придобиване, докато останалите 50-70% са за осигуряване на експлоатацията.“

Предполагаемите годишни разходи за интегрирана логистична поддръжка се очаква да бъдат от порядъка на 30 – 40 млн. лева и след третата година ще бъдат осигурявани от бюджета.

Нито една от офертите не включва разходи за инфраструктура, пише в доклада. Шведската оферта е съобразена с необходимостта да бъдат включени инфраструктурните разходи и необходимото довъоръжаване, твърди обаче Стоянова. По-рано от SAAB коментираха, че предвиждат изграждането на два хангара в Граф Игнатиево, както и логистичен и технически център, който да поеме поддръжката.

Не се коментира възможността за изграждане на производствени мощности у нас, които да позволят поддръжката или производството на резервни части или други форми на индустриално сътрудничество. Офертата на САЩ само по принцип допуска индустриално сътрудничество. Това бе ключово изискване в Актуализирания план за инвестиционен разход.

Предвид риска от технологично изоставане на някога процъфтяващата българска отбранителна промишленост и факта, че държавата ренационализира „Авионамс“, това би следвало да е водещ критерий. Но логичното невинаги е първа опция за българските власти – както се видя от обърканата позиция на МО по ремонта на СУ-25 в Беларус.


Къде са на въоръжение

Вижте избрания изтребител

F-16 e продаден в 28 държави, като в момента е на въоръжение в 25 от тях. Но конкретната модификация тепърва ще се пласира в Бахрейн, Словакия и вероятно в Индия.
Грипен“ се използва от шест държави, като на България не се предлага последното поколение от този изтребител. Това позволява по-късия срок на доставка. Репутацията на шведската компания и BAE Systems бе помрачена от скандал с подкупи през 2007 г.

Договорите с останалите страни съдържат интересни данни. През лятото „Локхийд Мартин“ подписа договор с Кралските въоръжени сили на Бахрейн за доставка на 16 изтребителя F-16V за 1.12 млрд. долара с доставка през 2023 г. Това е част от по-голяма сделка за превъоръжаване, която се подготвя от години и е на стойност почти 4 млрд. долара. Първоначалните планове на Бахрейн бяха освен ъпгрейд на съществуващите F-16 да закупи 19 нови изтребителя F-16V за 2.7 млрд. долара. Правителството на Бахрейн се възползва от факта, че сделката ще позволи запазването на производствената линия за F-16 през следващите три до пет години.

Договорът със Словакия е за 14 изтребителя и 1.58 млрд. евро. Първоначално обявената цена бе 1.1 млрд. евро. Този договор обаче включва и обучението на пилотите и наземния персонал, логистиката и поддържането на инфраструктурата през целия жизнен цикъл, както и въоръжението. Нашата мисия бе да направим параметрите сравними, подчертаха от специалното звено на словашкото министерство на финансите (Value for Money), което оценява офертите. Доставката на изтребителите трябва да бъде извършена до края на 2023 г.

И в двата случая изтребителите F-16V ще се произвеждат в новия завод на „Локхийд Мартин“ в Северна Каролина, където компанията премества производството (част от работата остава да бъде извършена в Тексас). Колкото до ключовите преговори с Индия те вероятно ще бъдат обвързани с изнасяне на част от производството в страната – едно съвсем различно стратегическо партньорство.