технологии

В България работят над 56 000 IT специалисти, което е близо 1.88 на сто от общия брой заети. Данните, които опровергават растящия оптимизъм за способността на сектора да осигури ръст на икономиката, са на Евростат.

ИТДокато в ЕС делът на заетите в IT е нараснал от 3.6% през 2013 г. на 3.66% през 2014 г., у нас той намалява (през 2013 г. делът е бил 2.29%). Все пак той се удвоява в сравнение с 2005 г., когато едва 1.02% са работили в IT индустрията.

България, Италия и Полша са били сред страните, в които около 30 на сто от предприятията са изпитвали трудност при намирането и назначаването на подобен род специалисти.
Не не колкото в Чехия и Люксембург (около 60 на сто) и Австрия (56 на сто незаети места).

Според Евростат близо 56 на сто от IT специалистите имат висше образование, като най-висок е техният дял в Испания – 77 на сто от специалистите. В България този дял е 72% (колкото в Кипър) и е нараснал сериозно спрямо 2005 г., когато делът на висшите е бил 63%. Вероятно част от заетите просто са завършили висшето си образование.

Почти половината кадри, заети в сектора у нас – 48%, са на възраст под 35 години. Но през 2005 г. младите са били още повече – 55%.

В ЕС като цяло делът на младежите на възраст от 15 до 34 години се е понижил от 43% на 37% от заетите в ИТ сектора.