промишленост

По предварителни данни през юни 2014 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.3% в сравнение с май 2014 година. През юни 2014 г. спрямо съответния месец на 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира ръст от 0.6%.

промишленостТова е най-ниският темп на ръст на годишна база през шестте месеца на 2014 г.

Забавянето се дължи на добивната промишленост, енергетиката и отрасли, произвеждащи потребителски стоки. Особено голям спад има при производството на тютюн – с 25% спрямо миналия юни и с 15% спрямо май.

Ръст отбелязват производството на пластмаси, комтютърна техника, базови метали, както и автомобилостроенето. Като цяло за макар и малкия ръст на годишна база най-много допринасят производителите на инвестиционни и дълготрайни стоки, докато енергетиката и производството на потребителски стоки за текущо потребление дърпат назад.

Запазва се ръстът в строителството – с 5.6% на годишна база и с 0.1% на месечна. Този ръст изцяло се дължи на инженерното строителство (обществени поръчки), докато при строителството на сгради има спад и на месечна, и на годишна база.

Малко по-добри са данните за търговията, където предишните данни не бяха много обнадеждаващи. Оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец. На годишна база има ръст с 2.4%.