индустрия

Концепцията за „индустриална политика” – дискредитирана преди четвърт век, се завръща. Въпросът за държавна подкрепа на индустрията се появи на едно неочаквано преди място – в САЩ.
Във формата, поощрявана от новия американски президент Доналд Тръмп, индустриалната политика е начин за възвръщане на контрола, отнет от глобализацията. Но идеята за подкрепа на местната индустрия се завърна като непосредствена последица от финансовата криза през 2008 г., когато правителствата взеха мерки за спасяване на компании и цели сектори от банкрут, за насърчаване на икономическата активност и създаване на работни места.
Всъщност тази идея никога не си е отивала и много коментатори участват в дискусията за условията за индустриален успех и насърчаване на технологичните иновации от години, обобщава Project Syndicate. Дори тези, които смятат индустриалната политика за панацея, признават, че нейните успехи често са следвани от провали.

Кои са добрите практики на индустриалната политика през 21 век?

Джъстин Ифу Лин, бившият главен икономист на Световната банка, определя индустриалната политика като всяко правителствено решение, регулация или закон, които насърчават активността или инвестициите в една индустрия. При това повечето страни преследват индустриална политика в една или друга форма, пояснява той. Във всяка страна, която се ориентира към модерна икономика правителствата координират ключовите инвестиции на частни фирми и често предлагат стимули на пионерите.
Но докато Лин вижда надежда, че правилно изпълняваната индустриална политика може да подхрани растежа и развитието, Майкъл Боскин, бивш шеф на Икономическия съвет на президента Джордж Буш – Старши, да се позволи на правителствата да посочват индустриални победители и губещи е също толкова лоша идея, колкото и през 70-те и 80-те години на миналия век, когато индустриалната политика, по думите му, претърпя жалък провал.
Той посочва примера на Япония, която през 80-те години преследва шумна индустриална политика чрез микроменажиране на икономиката. Това работи, докато балонът не се спука и последват загубеното десетилетие, три рецесии и най-високото ниво на публична задлъжнялост сред развитите икономики.

Дори тези, които виждат потенциал в индустриалната политика, не смятат, че тя трябва да приема формата на микроменажиране или подкрепа за конкретни фирми и сектори.
Според професора от Харвард Дани Родрик индустриалната политика не е набор от конкретни мерки, а нагласа. Успешните правителства разбират, че е по-важно да създадат климат на сътрудничество между държавата и частния сектор, отколкото да предлагат финансови стимули.
А Мохамед Ел-Ериан, главен икономически съветник на Allianz, отбелязва предизвикателството за активизиране и насочване на технологичните иновации. Сред инструментите за това са публично-частното партньорство, особено когато става дума за модернизиране на инфраструктурата.

Хоризонтална или вертикална политика

Според бившия финансов министър на Чили Андрес Веласко ключовият въпрос е дали правителствата да преследват хоризонтални или вертикални индустриални политики. В първия случай правителството предлага решения, допринасящи за растежа и развитието, включително „транспортната инфраструктура, обучени инженери, и работна сила, владееща английски език“; а във втория случай, то насърчава определен сектор.
Разликата между двете е размита. Това е особено вярно в развиващите се страни през последните няколко десетилетия. Въпреки че много икономисти препоръчват политики, насочени към частния сектор, образование и добро управление, а не огромни инвестиции в инфраструктура, Родрик посочва, че Етиопия, Индия и Боливия имат значими постижения чрез старомодни  държавни разходи за пътища, енергийни мощности и други подобни.
В статия за PS мексиканският президент Енрике Пеня Нието посочва, че правителството вече е похарчило $460 млрд. долара за пътища и инфраструктура. Но едновременно с това той подчертава значението на образованието и осигуряването на достъп до широколентов интернет, което в Мексико е издигнато в право на всеки гражданин. Правителството създаде специална програма „Облигации за образователна инфраструктура“ с цел привличане на частни инвестиции за подобряване на оборудването в началните училища. През 2015 г. над 110 000 студенти са се дипломирали по инженерни и строителни специалности, число, което надхвърля страни като Германия и Великобритания, посочва още той. Публичните разходи за изследвания и иновации са се удвоили за три години. Либерализацията на търговията, според него, е един от факторите за подготовка за Четвъртата индустриална революция.
Президентът на  IADB Луис Алберто Морено отбелязва, че заместването на вноса и подкрепата за приоритетни приоритетни сектори са дали впечатляващи резултати в Южна Корея, но до голяма степен са се провалили в Латинска Америка и Карибския басейн. Индустриалните политики не се оправдаха там, където правителствата се поддадоха на политически натиск от индустрии, които не са конкурентоспособни.

Необходимост от координация

Финансовата криза и последиците от глобализацията са актуално предизвикателство са правителствата и в развитите страни и както се видя след президентските избори в САЩ, дори страни с утвърдена пазарна икономика не устояват.
Ели Коен от френския  Centre Nationale де ла Recherche Scientifique твърди, че некоординираните индустриални политики са довели до изкривявания и нарушения на конкуренцията. През 2015 г. Майкъл Хютнер от Кьолнския Институт за икономически изследвания отбелязва, че „правителствата в ЕС имат различни, често противоречиви, стратегии за техните производствени сектори.“ Според него германската индустриална политика е по-ефективна, докато Франция „иска да създава национални шампиони, като избира специфични сектори за специална подкрепа“, което я принуди да придобие дял в Peugeot като акт на „индустриална патриотизъм.“ Германия, от друга страна, опитва да създаде “ конкурентоспособна рамка, която дава възможност „скритите шампиони“ да се превърнат в глобален пазарен лидер.
В Обединеното кралство, където правителството наскоро публикува новата си стратегия за промишлеността, Паола Субачи от Чатъм Хаус се надява, че „политическите лидери са се научили някои важни поуки от историята.“ Вместо да преследват общите икономически стратегии, политиците се насочват към „целенасочени интервенции, предназначени за създаване на положителни стимули, коригиране на пазарната неефективност и преодоляване на социалните последици, географски и секторни дисбаланси“. Тя също призовава за координация и избягване на ад хок мерки.