метали

Металургията, тежката химия (и нефтохимия), добивната промишленост и производството на храни ще бъдат най-силно засегнати от новите цени на електроенергията.
Това показва анализ на база данни на НСИ и публикуваните от дружествата финансови отчети в Търговския регистър. От данните на НСИ се вижда, че посочените сектори използват почти 45% от доставките на електроенергия и газ.

Разходи за електроенергия и газТова са предимно експортни сектори, което означава, че в резултат на въвеждането на новата такса “задължения към обществото” може да се стигне до намаляване на износа на промишлена продукция, който бе в основата на ръста през първото тримесечие. От друга страна, въвеждането на такса “задължения към обществото” върху износа на електроенергия, което вече беше направено в средата на 2012 г., вероятно ще доведе до силно съкращаване на този износ.

Ако решението за новите цени на електроенергията следва модела на КЕВР, влиянието му върху цените на стоките на вътрешния пазар ще бъде по-ограничено, с изключение на някои хранителни стоки. Например, разходите за електричество са между 5 и 12 на сто от себестойността на хляба.

Едрият бизнес възрази остро срещу новия ценови модел, като подчерта, че ще бъде принуден да съкрати производството. Според предложението на КЕВР близо 4500 предприятия, които купуват ток по свободни цени, ще трябва да плащат като добавка към договорените цени и доста по-висока такса “задължения към обществото”, с която те поемат част от бремето на скъпия ток (ВЕИ, американски централи и когенерации или т. нар. кафява енергия). Имаше обещания, че големият бизнес ще понесе по-малко увеличение, така че да не губи конкурентоспособност. Но от подготвената проектонаредба стана ясно, че тя ще се прилага само за 27 предприятия с годишно потребление на електроенергия над 30 гигаватчаса (дори част от членовете на БФИЕК не покриват този критерий). Най-малко ще поскъпне токът за “Лукойл Нефтохим” – с 4%. За по-голямата част от индустрията увеличението е от 13 до 20 на сто. Работодателските организации предупредиха в петък, че от 26 юни ще започнат да спират работа за по един час всеки ден в знак на протест срещу готвеното повишение.

По време на заседанието на икономическата комисия икономическият директор на “Холдинг Загора” Румен Радев съобщи, че холдингът, който включва леярните “Пресков” и “Прогрес”, както и “Хранинвест-хранмашкомплект”, подготвя съкращаването на 340 души заради ръста на цената на електроенергията. Според него по-високите цени могат да оставят без работа 60 хил. души, като това ще струва на работодателите 373 млн. лв. за обезщетения, а приходите от осигуровки ще намалеят с 21 млн. лв. По думите на Радев това е много повече от дупката, която ще се получи в НЕК, ако цената за бизнеса не бъде увеличавана. Според изчисленията на КЕВР този дефицит, който трябва да се покрие от добавката задължения към обществото, е 285 млн. лева. Ако тази сума не се поеме от бизнеса, токът за бита трябва да поскъпне със 17%, предупреди от своя страна председателят на комисията Иван Иванов.

Повишението на надбавката ще засегне по различен начин отделните сектори. Като цяло, по-лошо ще бъдат засегнати предприятия от тежката индустрия, които имат относително ниска добавена стойност (има и изключения – например, “Челопеч Майнинг” работи с доста висок марж).

en-ikГолемите индустриални консуматори, обединени във федерация (БФИЕК) са 22 предприятия. Това са и най-големите промишлени компании в България изобщо ( но с някои съществени изключения като Лукойл, Софарма, Кока Кола и др.). Тяхната брутна добавена стойност през 2013 г. (още не са публикувани повечето отчети за 2014 г.) е 1.2 млрд. лева. В тези предприятия работят 15 хиляди души.

По-голямата част от предприятията обаче не са показали разходите си за електроенергията. Обикновено само предприятията с голям разход на електроенергия обявяват разходите за електроенергия на отделен ред в справката за разходи по икономически елементи.

Най-големи енергийни разходи има “Стомана Индъстри”, а от предприятията извън БФИЕК – “Лукойл”.

Министерствата на икономиката и на енергетиката не съобщиха кои 27 предприятия ще имат правото на намалена такса “задължения към обществото” по новата наредба. Очаква се при общата сума, с която ще бъдат облекчени тези фирми да е от порядъка на 90 млн. лв.