Закони

Имуществото на фалирал длъжник ще се предлага на пет търга

Съдът по несъстоятелността да може да заличава служебно всички обезпечителни мерки, ипотеки и залози (с изключение на особените залози) при обявяване на длъжника в несъстоятелност. Това е едно от предложенията за облекчаване на фалитите, което се обсъжда в работна група за междуфирмената задлъжнялост.
Според бизнеса ипотеките и залозите затрудняват вписването на продажбите, извършвани от синдиците и въвода във владение, което кара потенциалните купувачи да не се интересуват от имущество, продавано в производството по несъстоятелност.
Предлага се още продажбата да се извършва на пет, а не на два търга:
– таен търг с начална цена 100 % от оценката;
– явен търг с начална цена 80 % от оценката, с посочена стъпка за наддаване;
– явен търг с начална цена 70 % от оценката, с посочена стъпка за наддаване;
– явен търг с начална цена 60 % от оценката, с посочена стъпка за наддаване;
– явен търг с начална цена 50 % от оценка, с посочена стъпка за наддаване.
Ако след петте продажби, имуществото не е продадено да се свиква събрание на кредиторите по реда на чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон за определяне на по-нататъшния начин на осребряване. По този начин ще се облекчи разпродажбата на имуществото, без да се налага нова оценка и разрешение от съда по несъстоятелността, което отнема допълнително средства и време.
Част от мерките целят да спрат протакането на производството по несъстоятелност с предлагането и разглеждането на формално предложени и невъзможни за приемане и изпълнение планове за оздравяване.
Идеята е само кредиторите, които притежават най-малко ½ от приетите вземания, да имат право да предложат план. Сега това право имат кредиторите, притежаващи най-малко ⅓ от обезпечените, съответно необезпечените вземания.
Предлага се да се плаща депозит при предлагането на плана (например в размер на лихвите за половин година на приетите вземания), който да се връща впоследствие от постъпленията при изпълнение на плана или да остава в полза на масата на несъстоятелността, ако планът не бъде приет.
Министърът на финансите може да бъде задължен да дава до 1 месец разрешенията за опрощаване или разсрочване на част или цялото задължение при изпълнение на план за оздравяване. Ако министърът не се произнесе в този срок ще се счита, че е получено мълчаливо съгласие.

Свързани текстове

КТБ И правителството, и ДПС искат промени за КТБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *