ипотеки имоти

Знаците за раздвижване на пазара на недвижими имоти – видими и за редовия купувач, получават все повече статистически потвърждения. Растат както цените, така и активността на пазара.

През последните дни това бе потвърдено от данни на НСИ и на Агенцията за вписвания.
Сделките с недвижими имоти в големите градове през 2016 г. бележат силен ръст, показват данни на агенцията – в София – с 8.62%, в Пловдив – с 5.54%, Варна – 11.92 на сто. По-малко сделки от големите градове има само в Стара Загора. Общо 228 586 сделки с недвижими имоти са сключени в България през 2016 г., като това представлява намаление с 0,75% спрямо 2015 г. – заради слабата активност в малките населени места.

НСИ от своя страна отчете ръст на издадените разрешителни за строежи и на започнатите нови сгради през четвъртото тримесечие – както на тримесечна, така и на годишна база. Особено силен е ръстът на започнатите жилищни сгради – през последното тримесечие на миналата година е даден старт на нови жилища, които са с 54% повече от година по-рано.

Въпреки че увеличението на новото строителство би трябвало да доведе до успокояване на пазара, засега нагласите се за продължаващ ръст. Това се подкрепя от очакванията за увеличаване на доходите – специално в големите градове, както и от по-голямата склонност на банките да отпускат кредити.

От “Адрес Недвижими имоти” съобщиха на пресконференция, че продавачите дори изтеглят офертите си в очакване на по-добри цени.
Данните на агенцията показват, че през миналата година 55% от сделките с жилища са сключени с ипотечен кредит. За сравнение, делът им през 2015 г. е бил 50%, а през 2014 г. – 45%. Това се обяснява с повишената готовност на банките да отпускат кредити.
Активността на пазара на имоти в София отчита ръст от 9% през миналата година, а в страната – с 6-8%.
Цените на имотите в София са нараснали с около 7-10% на годишна база, а в другите големи градове – между 4% и 7%. По-голямата част от ръста е била съсредоточена през първото полугодие.

Въпреки поскъпването на цените на жилищата, в повечето големи градове повишението на цените им изостава от ръста на доходите, показват изчисления на economix.bg на база данните на НСИ. Единственото значимо изключение е София.

Следващата таблица показва колко годишни заплати струва едно жилище в големите градове и как това съотношение се е променяло с годините. Данните за 2016 г. са за първите три тримесечия. Вижда се, че относително най-скъпи са жилищата във Варна и Бургас, което се обяснява с алтернативните възможности за доход – от отдаване под наем. Сравнително по-изгодно е да се придобие имот в индустриалните центрове Пловдив, Русе и Стара Загора, но в последните два града възможностите за отдаване под наем (на курортисти, студенти, за офиси и т.н.) са по-ограничени.

Данните се отнасят само за съществуващи жилища, за да се осигури съпоставимост, тъй като до 2015 г. НСИ не отчиташе цените на новото строителство. Числата за 2015 г. и 2016 г. са получени като обявените индекси за съществуващи жилища за съответните години са умножени по цената на кв. метър за 2010 г., приета за база. НСИ все още не е обявила годишната работна заплата за 2016 г., затова изчислението е направено на база на осреднени данни за заплатата през деветмесечието.

>>По-стари данни по този показател можете да намерите тук

Данните показват, че повишението на цените все още е умерено, което се обяснява както с относително високата задлъжнялост на домакинствата, така и с предпазливостта им. Друга причина за това е по-голямото сегментиране на пазара, което предполага по-бързо нарастване на цените във високия сегмент и относително изоставане при масовите панелни жилища.