българия

Нулев ръст на БВП на човек от населението в София през 2012 г. показват данни, които НСИ предостави на economix.bg. Последните публикувани данни са от 2011 г., така че информацията е важна.

Анализът показва сериозни промени в някои области. Много голям ръст на БВП през 2012 спрямо 2011 г.  има в област Кърджали – със 17%, Разград – 15% и Стара Загора – с 14%.

При това в Кърджали е отчетен ръст на добавената стойност в индустрията с 38% само за една година.

В две области е налице забележим спад – в Перник с 8% и Силистра с 2 на сто. Бургаска област и София-град  имат малък спад, близък до нулата през 2012 г. (0.27% и 0.23%).

Но ако се отчете продължаващият приток на население към столицата, спадът в София става чувствителен. През 2012 г. БВП на глава от населението в София се е понижил с 0.6%, докато Бургас по този показател доближава нулата. Съответно Перник и Силистра отчитат по-малък спад – съответно 7% и 1%, което показва, че отчасти намалението на производството се дължи и на намаляване на населението в тези области.

С най-голям ръст на БВП на човек от населението са отново Кърджали, Разград и Стара Загора – съответно 18%, 16% и 15%. Ръст над 10% е реализиран още в Търговище и Ямбол (но през миналата година голям производител в Търговище затвори врати).

Ако сравним с 2010 г., прави впечатление огромният скок в София област, където БВП на човек на населението нараства с 43% за две години. Това се дължи на ръст на индустрията в Столична област през 2011 г. с цели 51 на сто на годишна база. Русе и Разград също имат значително увеличение по този показател.

За две години средният ръст на БВП на човек от населението е 14% (общо за страната). Но в София-град той е само с 2%, а в Перник е почти нула.