Евклид Цакалотос

Гърция постигна най-сетне дългоочакваното споразумение, което ще позволи отпускане на следващия транш от спасителната програма за 86 млрд. евро. Това отваря пътя за включване на МВФ в програмата, което бе условието на Германия.

Споразумението идва с цената на ново понижение на пенсиите.

Има бял дим (по аналогия със символа за избирането на нов папа), коментира финансовият министър Евклид Цакалотос.

Споразумението  покрива широк набор от фискални и структурни мерки – от ново понижение на пенсиите до  либерализиране на търговията в неделя. То бе предшествано от трудни преговори през последниците седмици.

Един от най-спорните въпроси бе понижаване на пенсиите, които вече са съкратени с 40%. Договорено е ново съкращение с 19% от 2019 г., което ще засегне 900 хиляди пенсионери, получаващи пенсии над 700 евро. От 1 януари 2020 г. таванът на необлагаемия минимум се намалява  от 8636 евро на 5681 евро, което ще засегне работещите с ниски доходи.

Предстои одобряване на мерките в парламента, където Сириза и Независимите гърци разполагат с тънко мнозинство от три гласа. Очаква се те да ги подкрепят, тъй като в противен случай ще се изправят пред предсрочни избори, а допитванията дават преднина на „Нова демокрация“.

Гърция се нуждаеше спешно от споразумение преди крайния срок за плащания по дълга от 6 млрд. евро през юли. То също е условия за връщане на МВФ като финансов партньор в третата спасителна програма.

Фондът има съмнения, че без редукция на дълга страната може устойчиво да изпълнява бюджетните цели, които й се налагат. Миналата година Гърция неочаквано постигна първичен бюджетен излишък (преди лихвените плащания) от 3.9% от БВП вместо очакваните 0.5%. Но МВФ не вярва, че е възможно да се поддържа налаганата от ЕС цел от 3.5% излишък в средносрочен план.

Новите икономии идват след не особено убедителни данни за ефекта от досегашни подобни мерки.

От първата програма за Гърция от май 2010 г., икономиката се е свила с повече от 25%. През тези почти седем години страната приложи под натиска на кредиторите си съкращения на разходи и увеличения на данъци, оценине на 70 млрд. евро. Тя натрупа и дълг от 315 млрд. евро, на чието облекчение сега се надява.

Споразумението отваря вратата за удължаване на матуритета и намаляване на плащанията по дълга, което ще бъде дискутирано на среща на финансовите министри в края на месеца. Ако дългът бъде преструктуриран и плащанията станат поносими, ЕЦБ може да върне Гърция в своята програма за изкупуване на активи.Това означава завръщане на капиталовите пазари, за първи път от седем години (с малко прекъсване през 2014 г.).