Световна икономика

Многополярен свят вместо възход на глобализацията

от автор

0 коментара Свят

Разцветът на международните корпорации, появата на еврото, дерегулацията на финансовите пазари и международните търговски споразумения дадоха тласък на глобализацията в началото на 90-те години. Но геополитическите конфликти и световната криза може да сложат край на този процес, предупреждава Credit Suisse. Глобализацията беше мощна сила и допринесе за успеха на развиващите се страни, но продължаването й не е даденост, твърди управляващият директор за Великобритания, Източна Европа и Близкия Изток в банката Майкъл О’Съливан.

Ако той е прав, то втората вълна на глобализация ще е по-кратка от първата.

глобализация

Създаването на еврото и СТО (преди ГАТТ) даде тласък на втората вълна

Швейцарската банка представя три сценария:

  1. Ръст на глобализацията

Доларът ще бъде доминираща валута, западните компании ще останат най-големите, а институциите ще следват западния модел. Демокрацията ще се разпространява като основна форма на управление. Световната търговия ще расте.

  1. Многополюсен свят

Ще се отделят три основни центъра – Америка, Европа и Азия. На мястото на институции като Световната банка ще се появят нови. Едновременно ще възникнат нови финансови центрове, ще се увеличи броя на основните световни валути, ще бъдат сключени регионални търговски споразумения и ще се наложат регионални лидери. Ще се разпространи управляемата демокрация. Ще има ограничения върху движението на хора.

  1. Крах на глобализацията

Последният сценарий напомня краха на глобализацията през 1913 г. и началото на Първата световна война. Въпреки че пред заплахата от кризата и тероризма държавите по-скоро се сплотиха, има вероятност процесът на глобализация да спре. Това означава засилване на протекционизма и забавяне на растежа, възможни са военни стълкновения. Ща започнат валутни войни, обществата ще обеднеят, емигрантите ще бъдат социално изключени и движението към демокрация ще спре.

Като цяло глобализацията върви на изток, като все по-голяма част от БВП се създава в Азия. Ако през 1950 г., в САЩ са били 22% от най-големите градски агломерации, то към 2050 г. ще останат 6%. С отчитане на появата на значими компании в развиващите се икономики, ръста на регионалната търговия и нови регионални институции, може да се прогнозира един по-поляризиран свят. Ще остане изгодно да се продава зад граница, но по-малко ще се инвестира в чужбина, смята Credit Suisse.

глобализация

Китай възвръща ролята си

Темата присъства и в един от последните броеве на Economist, според което забавянето на глобализацията означава края на златния век на западните корпорации. Техните печалби се утроиха от 1980 до 2013 г. и достигнаха 10% от глобалния БВП спрямо 7.6% през 1980 г. Две трети се падат на големите западни компании.

Според изследване на McKinsey Global Institute сега работят двойно повече международни корпорации, отколкото през 90-те години, което води до ръст на конкуренцията. Консултантската компания смята, че делът на печалбите може да намалее до 8% от БВП.

Нараства конкуренцията от развиващите се страни. Ако през 1980–2000 г. техният дял в списъка на най-големите компании Fotrune 500 бе 5%, то сега те вече са 26%. През последните десет години, най-големите компании от развиващите се страни увеличиха дела на доходите, които постъпват от чужбинадва пъти – до 40 на сто. Economist предлага друг поглед към сътресенията в китайската икономика – те могат да накарат местните компании да потърсят международна експанзия.

Технологията също е изпитание за западните корпорации. Благодарение на интернет фирмите завладяват пазари, които са били недостъпни преди и малкият бизнес също има своите шансове.

Политическата среда става все по-враждебна към едрия бизнес, особено като се има предвид възходът на популистите и растящите претенции на регулаторите.Тези трудности могат да променят представите за успешен бизнес, смята Economist.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *