данни

Какви са приликите и разликите между дигиталната икономика и гиг икономиката? Търговското министерство на САЩ наскоро предложи дефиниция на дигитално свързаните фирми и идентифицира повече от 100 дейности, които й съответстват. Те варират от споделените пътувания като Uber до  LeftoverSwap, неработещо приложение, което позволява на потребителите да даряват неизползвана храна.

Новото определение ще помогне на изследователите, както и за изготвяне на доклад за случайната заетост за първи път след 2005 г.

Според това определение, дигитално обвързаните фирми:

  • използват технологии като мобилни приложения, за да са осъществяват P2P сделки (за да се свързват директно);
  • разчитат на потербителски рейтинги за контрол на качеството;
  • предлагат на служителите, извършващи услуги, гъвкавост в решенията за работно време;
  • разчитат, че служителите ще използват собствени инструменти или активи за предоставянето на услуга.

Тази дефиниция включва популярни сайтове и приложения като Care.com, TaskRabbit и  Airbnb. Но тя елиминира компании, които се асоциират с дигиталната икономика като eBay и Etsy, които се смятат за онлайн търговци. Също така не са включени някои услуги за споделено пътуване като ZipCar, които са фирми за наемане, а не P2P оператори.

Почти всеки бизнес – от големите производители до търговците на дребно има дигитално присъствие, но дигитално обвързаните фирми  са различни. Дори в САЩ срещат трудности с измерването на тази растяща част от икономиката.

Регулаторите също трябва да догонват бързото развитие на новата икономика. Компании като Uber се регулират в десетина щата. Регулаторите също така се опитват да създадат регулаторна рамка за компаниите, занимаващи се с финансови технологии, като Prosper и LendingClub.