цигари

Комисията за защита на конкуренцията пусна сделката за „Булгартабак“ с аргумента, че не представлява концентрация. Не стана ясно кой всъщност придобива виенското дружество БТ Инвест, който притежава 79.8% от тютюнения холдинг. Това се дължи на тристепенната структура на придобиването. В крайна сметка „Булгартабак“ преминава под контрола на неназовано физическо лице и и не е ясно дали това ще доведе до фактическа промяна на собствеността и курса.

БТ Инвест е част от руската ВТБ Капитал, която у нас се представлява от Милен Велчев, и придоби „Булгартабак“ за 100 млн. евро през 2011 г.

Сделката е между LIVERO Establishment, регистрирано в Лихтенщайн и кипърската ВТБ Капитал ПЕ Инвестмънт (Кипър) Холдинг Лтд., която продава 100% от виенската фирма – собственик на мажоритарния пакет от БТ. LIVERO е под контрола на дубайското дружество TGI Middle East FZE . А то пък е притежавано от Prest Trade, за което не се знае къде е регистрирано. Всички тези фирми нямат дейност. Но от решението става ясно, че в основата на сделката е физическо лице, което е собственик на Prest Trade. Тъй като то не извършва стопанска дейност, КЗК приема, че не е налице концентрация и дава зелена светлина.

По-конкретно в решението пише, че „придобиващото пряк контрол дружество – LIVERO Establishment, еднолично контролирано от TGI Middle East FZE, не осъществяват дейност. Въз основа на предоставените доказателства и след анализ на упражнявания контрол, Комисията приема, че LIVERO Establishment, еднолично контролирано от TGI Middle East FZE, формално са носители на правата на контрол, но реалното лице, което фактически ще упражнява тези права, в настоящия случай се явява физическото лице (…..). Доколкото то е реалният носител на правата на контрол, които се придобиват в случая, то следва да се направи преценка дали това лице отговаря на критериите за „предприятие“, по смисъла на §1, т. 7 от ДР на ЗЗК. В приложена към уведомлението Декларация, (…..)*, се посочва, че не осъществява стопанска дейност нито пряко, нито непряко – чрез контролирани от него дружества.“

От този цитат следва, че важен за преценката е крайният собственик, а не междинните звена. В същото време „Булгартабак холдинг“, макар и публично дружество, не намира за нужно да обяви кой е „реалният носител на правата на контрол“, нито има реакция на регулаторния орган.

При отсъствието на официална информация витаят слухове, че на мястото на руската ВТБ в холдинга влиза пряко председателя на НС на Корпоративна банка Цветан Василев, който бе партньор на ВТБ в сделката за БТК. Тези предположения намират основание от експанзията на дружеството „Табак маркет“ (под бранда „Лафка„), в което собствеността е поделена между „Благоевград БТ“ (65,04%) и БТХ (34,96%).

справка

Справка от регистъра в Дубай

На този етап информацията е неясна. Справка в търговския регистър на Лихтенщайн показва, че LIVERO e регистрирана на 27.05.2011, преди приватизацията на „Булгартабак“. Като се има предвид, че тя не е извършвала дейност досега, това потвърждава информацията, която се появи след сключване на сделката, че руската банка е временен купувач.

Справка в един от регистрите на свободните зони в Дубай показа оскъдна информация за ТGI. Компанията се представлява от адвокат от Дубай, който е завършил в Оксфорд и работил доскоро в швейцарска кантора.

Проверката в няколко страни – от Кипър до Швейцария, не откри следа от Prest Trade. КЗК отказа да отговори къде е регистрирана тази компания.