Василев, Донев, Петков

На фона на сигнали за използване на средства за преодоляване на последиците от пандемията правителството даде първи сигнал за ограничаване на бюджетните програми в помощ на гражданите и бизнеса. На пресконференция вицепремиерът Гълъб Донев и министрите Кирил Петков и Асен Василев обявиха една нова мярка за бизнеса и продължаване на програмата за запазване на заетостта. Отделно през миналата седмица, правителството гласува изплащане на месечните добавки от 50 лева към пенсиите и през юни. Необходимите 104 млн. лева бяха осигурени за сметка на преструктуриране на разходи. Бяха отделени и 15 млн. лева за организиране на почивки на 30 000 ученици в български курорти.
Едновременно с това министрите дадоха да се разбере, че остава готовността за нови мерки, ако през есента пандемията наложи нови ограничения. Ограничаването на средствата, които се раздават по линия на Ковид-мерките е непопулярно решение и е вероятно то да бъде вземано на етапи. Навлизането в предизборна кампания е допълнителен фактор, който ще оказва натиск върху правителството. Но от друга страна, то е принудено да оптимизира разходите, тъй като в бюджета не баха разчетени средства за продължаване на мерките след май.

Новата мярка е гаранционна програма в размер на 2,5 млрд. лв. в помощ на малкия и средния бизнес и самоосигуряващите се лица. „С разрешението на ЕК ние предлагаме гаранционна програма, която ще бъде с размер близо 2,5 млрд. лева, от която българската държава като партньор ще покрива 50% от риска на банките и до 80% от индивидуалните експозиции“, съобщи служебният министър на икономиката Кирил Петков. На уебстраницата на ЕК все още не е публикувано разрешението за тази мярка.
„В момента най-важното за малкия и среден бизнес е в него да се влеят максимално много нови оборотни и инвестиционни средства. Те ще бъдат осигурени през инструменти, в които участва и частният капитал, а не само държавата“, изтъкна служебният министър на икономиката.
„Успяхме да организираме такъв голям брой банки да се съгласят и да участват, 10 дни ще отнема от началото на кандидатстването до възможността да бъдат получени реално средствата“, уточни още Петков. Основното облекчение по тази мярка е, че няма да се изискват обезпечения. Рискът за банките се покрива от държавната гаранция. Фирмите ще могат да получават до 70% от приходите си през 2019 или 2020 г., като ще могат да изберат годината, в която имат по-висок оборот. Те трябва да имат три приключени финансови години. Възстановяването на получените средства ще бъде за период от 7 години.
Гаранциите ще се осигуряват за сметка на неизползван ресурс на ББР, Фонда на фондовете и ЕИФ и ще покриват до 50% от риска на банките.
В момента ББР изпълнява друга програма за гарантиране на кредити за предприятия, засегнати от коронакризата. Кредитите, които се отпускат чрез банките са с намалени изисквания за обезпечение, намаление в лихвения процент и възможност за гратисен период до 3 години. От миналата година са предоставени малко над 260 млн. лева.

Другата новост е, че мярката 60/40 ще бъде продължена за още 2 месеца (юни и юли) като ще има промени по нея. Условието за спад на продажбите с 20% се заменя с условие за спад в размер на 40%. По този начин от мярката ще се възползват само най-засегнатите сектори, което е логично след като бяха отменени практически всички ограничения за бизнеса. Сегашният дизайн на мярката в същото време я ограничава само до лица, които са били затворени за някакъв период и изключва компании, които са сериозно засегнати от пандемията, без да са били ограничени, макар че такива компании могат да имат и по-голям спад.
Условията за ползване на помощ по тази програма бяха съществено облекчени и на практика стана възможно благодарение на месечни разлики в оборота или прехвърляне на оборот към други предприятия от нея да се възползват бизнеси в сектори, които трудно могат да се определят като пострадали от пандемията.
Резултатът е, че през пет месеца на 2021 година по тази мярка бяха изразходвани над 760 млн. лева, докато за девет месеца миналата година са платени 650 млн. лева.
„Мярката е нотифицирана с размер на държавната помощ от 1,5 млрд. лв., от които към момента са изразходвани малко над 1,4 млрд. лв.“, обясни вицепремиерът Гълъб Донев. Той обясни, че мярката ще бъде удължена с остатъчния ресурс (100 млн. лева) след корекции на праговете за допустимост, след като бъде получено разрешение за това от дирекция „Държавни помощи“ към Европейската комисия. Новите условия ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество следващата седмица. Други мерки ще бъдат нотифицирани пред ЕК за периода след септември до края на годината, съобщи още Донев.

Министърът на финансите Асен Василев обяви, че в резултат на мобилизираните извънбюджетни средства се създава програма за възстановяване на българския бизнес. „Подготвяме актуализация на бюджета, която да запази текущите параметри – да не се вдига дефицитът, но да се преструктурират разходните пера, така че да се осигури финансиране за съществуващите мерки до края на годината, за да могат българските фирми да бъдат абсолютно равнопоставени на другите фирми от всички други държави от ЕС“, допълни финансовият министър. Той заяви, че ще внесе актуализацията още в първите работни дни на новоизбраното Народно събрание. Същевременно в интервю за „Капитал“ Василев съобщи, че по подготовката на новия бюджет работи „външен екип“ заедно с дирекциите на МФ.