банка

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на Първа инвестиционна банка за публично предлагане на емисия ценни книжа в размер на до 40 милиона нови акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на Банката.

Новите акции ще бъдат с емисионна стойност в размер на 5 лева, което означава, че при пълно записване на емисията нови акции, банката ще увеличи своя капитал с 200 млн. лв. Според заложените в проспекта на банката условия, увеличението на капитала ще се счита за успешно при записване на минимум 4 млн. нови акции (или 20 млн. лева).

Тези параметри са съществено коригирани в сравнение с първоначалния проспект, който бе отхвърлен през февруари и коригирания му вариант, внесен на 16 април. Тогава банката обяви, че търси да набере чрез борсата 25 милиона нови акции с номинална стойност в размер на 1 лев и емисионна стойност в размер на 8 лева. Ако емисия с такива параметри бе успешна, тя би набрала до 200 млн. лв. Банката възнамерява да използва увеличението на капитала, за да осигури изпълнението на стратегията си за разширяване на пазарното присъствие в банкирането на дребно и кредитирането на малки и средни предприятия.

След емитирането на новите акции общият размер на акционерния капитал трябваше да нарасне от 110 млн. лева на 135 млн. лева. Според одобрения от КФН проспект увеличението е от 110 на 150 млн. лева. Новият инвеститор (ако е само един) би имал над 26% от капитала на ПИБ, докато предишният вариант осигуряваше 18%. Делът на двамата основни собственика – Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, би спаднал на 62.3% общо. Сега те контролират по 42,5% от акциите.

Към края на 2019 г. чрез мерки за увеличение на капитала и намаление на риска ПИБ формира допълнителен капиталов буфер в размер на над 197 млн. евро. С пласирането на новата емисия банката ще изпълни на 100% и последната препоръка на EЦБ, се казва в съобщение на банката.

Прегледът на активите и стрес тестът на банката установиха капиталов недостиг в размер на 263 млн. евро. Съобщението на ПИБ означава, че банката се нуждае само от още 66 млн. евро, за да попълни капитала си. Но финансовият министър Владислав Горанов вече обяви, че е покрила капиталовия на 70% (което е 184 млн. евро или необходимият допълнителен капитал е около 80 млн. евро).