износ

Германия се утвърждава като основен пазар на българската продукция, показват данните на НСИ за износа. Поскъпването на горивата направи Египет основен експортен пазар на България извън ЕС.

Износът на България през първите два месеца на годината достига стойност 7 787.4 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година се увеличава с 12.7%. По-големият ръст е при износа за трети страни – с 20%, докато експорът за ЕС се повишава със 8.9%.

До голяма степен това е повлияно от покачването на цените на петрола и останалите суровини. Продължава да нараства износът на машини за страни като Германия, но за държави извън ЕС той намалява.

Износът на минерални горива за трети страни през двата месеца се е увеличил със 75%, докато износът им за ЕС през януари (данните за Интрастат търговията идват с месец по-късно) – с 44.6 на сто. Повишение има и при останалите суровини и материали.

Най-значимата промяна през първите два месеца на 2017 г. е свързана със силния ръст на износа за Египет и възстановяването на турския пазар. За южната ни съседка са изнесени стоки, чиято стойност е с 27% по-висока или 744 млн. лева за периода януари-февруари.Една от основните причини за този ръст е износът на горива (на стойност 266 млн. лева), в по-малка степен допринасят увеличеният ръст на машини, целулоза, фуражи. Възстановява се износът на цветни метали за Турция, а износът на електроенергия бележи спад.

Износът за Египет достига 279 млн. лева за двата месеца и надхвърля годишните обеми, реализирани на този пазар до 2011 г., а причината еднозначно е износ на петролни продукти. Това поставя страната на второ място сред пазарите извън ЕС, преди Китай, САЩ, Сърбия, Русия.

Значително увеличение отбелязват износът за Китай и Индия.  Износът за Китай нараства с 51% през първите месеца на годината, за да достигне 217 млн. лева. Той се състои предимно от метални руди, благородни метали и в по-малка степен машини. Значителният ръст отразява и силния спад на обемите през миналата година, когато цените бяха по-ниски.

За Индия изнасяме предимно зърно и специална продукция (оръжия).

През януари 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава със 7.2% спрямо същия месец на 2016 г. и е в размер на 2 426.0 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 16.5% и е на стойност 2 641.1 млн. лева.

С обем от над 600 млн. лева през месеца и ръст от 33% Германия е едноличният лидер в експортната листа. Големият принос е на износа на цветни метали, машини и автомобили, както и облекла, лекарства, оптични и контролни уреди и др. Износът за Холандия нараства с 67% и достига 132.9 млн. лева през януари. За тази страна се изнасят предимно електрически машини, химически вещества, семена, облекла и др. Силно намаляват изнесените стоки за южните страни като Италия, Испания и Португалия. В резултат Чехия и Полша вече са по-значими търговски партньори от Испания. Италия все още е вторият по значимост експортен пазар, но е следвана по петите от Румъния (239 млн. лв.), която изпреварва Гърция.

През периода януари – февруари 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 8 644.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 18.5% повече спрямо същия период на 2016 година. Това се дължи на ръст на вноса от ЕС с 12% и от трети страни – с 31%.