ЕВН България ще поиска Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) незабавно да преразгледа цените на електроенергията за периода от 1 април до 30 юни 2013 г., обявиха днес от компанията. Причината е, че от юли 2012 г. досега компанията е натрупала загуба от 100 милиона лева заради нарасналото производство на скъпата възобновяема енергия, която по закон е длъжно да изкупува.  Дружеството твърди, че губи и заради признатите разходи и заплашва със съд.
Австрийската енергийна компания EVN съобщи, че ще предприеме съдебни действия срещу България, ако не успее да се договори за отстъпки в сегашния енергиен спор, който й е струвал 66 милиона долара, така Ройтерс предаде новината. Компанията е уведомила българската страна, че ще започне съдебна процедура в Международния арбитражен съд, за да защити своите инвестиции, ако не бъде постигнато споразумение през следващите от три до шест месеца.
Ако не бъде направена промяната, дружеството ще загуби още 40 млн. лева, а ако решението на ВАС, който отмени компенсиращата такса за производителите на зелена енергия, остане в сила – още 38 млн. лв.
От юли австрийското дружество е похарчило за зелена енергия 125.9, а е получило 19 млн. лева.
Йорг Золфелнер, председател на УС на ЕВН се обяви за създаване на специален фонд за покриване на разходи, свързани с производството на зелена енергия.
На 14 март тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени цените за достъп до мрежата за производителите на зелена енергия. Решението не е окончателно. Тази такса за достъп бе въведена от ДКЕВР през септември, след като стана ясно, че дори юлското повишение на цените не покрива разходите за изкупуване на ток от ВЕИ.
Новината идва на фона на твърденията, че ДКЕВР търси възможности за понижаване на цените с още 2% от 1 юли и свидетелства за напрежение по „веригата“.